V NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU

(17 marca 2024 r.)

ROZPOCZĘCIE REKOLEKCJI WIELKOPOSTNYCH

7:00

+ Ryszarda WINIARSKIEGO (greg. 19)

8:30

+ Annę, Stefana i Ireneusza RATYŃSKICH.

10:00

Int. dziękczynna za otrzymane łaski z prośbą o Błog. Boże, opiekę MB Loretańskiej
dla Marty BOBROWSKIEJ (z racji 32 urodzin).

11:00

W intencji uzdrowienia córki Pauliny z choroby, z prośbą o potrzebne łaski i błog. Boże w jej życiu, oraz jej męża, dzieci i rodziców.

12:30

+ Ryszarda-Antoniego (1 r. śm.), Ryszarda SUCHOCKIEGO (10 r. śm.)

+ Wojciecha KRAWCZYK (30 dzień po śm.)

+ Mieczysława PIETRZAKA (miesiąc po śmierci)

+ Tomasza, Barbarę, Mieczysława i Edytę.

+ Eleonorę i Seweryna KOSIOREK.

+ Martę MALICKĄ.

+ Reginę i Ryszarda STEFAŃSKICH i zm. z całej rodziny STEFAŃSKICH.

+ Zbigniewa SOBOCIŃSKIEGO (z racji imienin).

18:00

O łaskę zdrowia dla Barbary i pokonanie choroby nowotworowej.

 

PONIEDZIAŁEK

(18 marca)

7:00

+ Stefanię, Piotra, Jana ZGADZAJSKICH oraz Zygmunta ROGALSKIEGO.

8:00

+ Ryszarda WINIARSKIEGO (greg. 20)

10:00

W intencji imieninowej Edwarda STAŃCZAKA, o Boże błogosławieństwo
i opiekę Matki Bożej na każdy dzień.

18:00

REZ.

19:30

+ Eugeniusza ZYŚK

 

WTOREK  (19 marca)  Uroczystość Św. Józefa, Oblubieńca NMP

7:00

+ Ryszarda WINIARSKIEGO (greg. 21)

8:00

+ Józefa, Adolfa, Agnieszkę BARTNIKÓW, Ryszarda, Feliksa, Stanisławę, Elżbietę,
  Krzysztofa, Mariana, Barbarę WÓJCICKICH, Anielę SZEWCZYK, Halinę KRAJCARZ.

10:00

+ Józefa CIEŚLAKA (z racji imienin) oraz Juliannę CIEŚLAK.

18:00

+ Za rodziców: Franciszkę i Edwarda TALAREK oraz brata Zbigniewa TALAREK.

19:30

+ Józefa RYBAKA, Władysława BORKOWSKIEGO,
  Juliannę, Józefa, Mariana KRASUSKICH, zm. z r. KRASUSKICH i RYBAKÓW.

 

ŚRODA  (20 marca) ZAKOŃCZENIE REKOLEKCJI WIELKOPOSTNYCH

7:00

+ Ryszarda WINIARSKIEGO (greg. 22)

8:00

+ Za dusze w czyśćcu cierpiące.

10:00

+ Bronisława i Leokadię BORKOWSKICH, zm. z r. BORKOWSKICH i RUCIŃSKICH.

12:00

Msza szkolna

13:00

Msza szkolna

17:45

Boże błog. dla Jadwigi SROKOWSKIEJ i szczęście wieczne dla zm. z jej rodziny.

+ Zdzisława POLEWSKIEGO (7 r. śm.)

 

CZWARTEK   (21 marca)

7:00

+ Ryszarda WINIARSKIEGO (greg. 23)

8:00

+ Tadeusza WOJDA (1 r. śm.)

18:00

+ Stefanię POŁAWSKĄ (w rocznicę śmierci) Józefa POŁAWSKIEGO,
  Ewę i Józefa ŻABOKLICKICH.

 

PIĄTEK (22 marca)

7:00

+ Ryszarda WINIARSKIEGO (greg 24)

8:00

+ Wiolettę SZOT

18:00

+ Jana i Władysławę KŁOSZEWSKICH oraz ich rodziców.

 

SOBOTA (23 marca)

7:00

+ Ryszarda WINIARSKIEGO (greg 25)

8:00

O Boże błogosławieństwo i świętość dla Emmy.

18:00

+ Zofię i Aleksandra KAMIŃSKICH.