UROCZYSTOŚĆ ZMARTWYCHWSTANIA PAŃSKIEGO

(4 kwietnia 2021 r.)

6.00

REZUREKCJA: w intencji parafian.

8.30

1) + Henryka (m) BUDEK (greg. 4)

2) + Karola STANASZKA.

10.00

1) + Zofię RADZIEJEWSKĄ (greg. 4)

2) + Bogumiłę DWORZYŃSKĄ (19 r. śm.), Sylwestra SENATOR (20 r. śm.)
   oraz za rodziny LACHÓW i BIEŃKÓW.

11.00

Dz. błag. w intencji Mirelli ZIÓŁKOWSKIEJ (14 r. urodzin),
o Boże błog. dla Andrzeja URBANOWICZA (70 r. urodzin) i o szczęście wieczne dla Bartosza DZIEWULSKIEGO (13 r. śm.)

12.30

+ Irenę KOŁODZIEJSKĄ i Urszulę KOŁODZIEJSKĄ.

+ Irenę i Mariana SZCZEŚNIKÓW oraz ich rodziców.

+ Alinę KACZOR (30 dni po pogrzebie).

+ Janinę BIELIŃSKĄ.

+ Czesławę i Mieczysława GŁUCHOWSKICH.

+ Feliksę OŁDAK (53 r. śm) i Aleksandra (m) OŁDAK.

18.00

+ Ryszarda SUCHOCKIEGO o Boże błog. łaskę zdrowia i dary Ducha Świętego.

PONIEDZIAŁEK  WIELKANOCNY

(5 kwietnia 2021 r.)

7.00

+ zm. z rodzin WÓJCIKÓW i KOSMALI.

8.30

+ Zofię RADZIEJEWSKĄ (greg. 5)

10.00

1) + Henryka (m) BUDEK (greg. 5)

2) + Irenę, Władysława OSTASÓW, Zygmunta OLJASZA.

11.00

Władysława KOWALCZYKA (70 r. ur.) z prośbą o wszelkie łaski i w podziękowaniu

za wszelkie dobro i o błogosławieństwo dla całej rodziny.

12.30

+ Krystynę i Mariana STĘPNIEWSKICH, Andrzeja KOMARA
  i Kazimierza DUBOWSKIEGO.

18.00

+ Magdalenę NOWACKĄ (12 r. śm.) i Sławomira NOWACKIEGO.

WTOREK W OKTAWIE WIELKANOCY

(6 kwietnia 2021 r.)

7.00

+ Zofię, Maksymiliana, Grzegorza PAWLIK, zm. z rodz. PAWLIKÓW
  i ZGADZAJSKICH.

8.00

1) + Zofię RADZIEJEWSKĄ (greg. 6)

2) + Henryka (m) BUDEK (greg. 6)

18.00

+ Hannę i Pawła CZARNECKICH.

ŚRODA W OKTAWIE WIELKANOCY

(7 kwietnia 2021 r.)

7.00

1) + Zofię RADZIEJEWSKĄ (greg. 7)

2) + Wojciecha MRÓZ.

8.00

1) + Henryka (m) BUDEK (greg. 7)

2) + Dusze w Czyśćcu cierpiące.

17.45

Dziękczynno-błagalna w 37 r. urodzin Adama.

+ Henryka (m) KAMIONEK (30 dzień po śm.),
  rodziców: Mariannę i Romana KAMIONEK oraz Stanisława i Stanisławę GAĆ.

CZWARTEK W OKTAWIE WIELKANOCY

(8 kwietnia 2021 r.)

7.00

1) + Zofię RADZIEJEWSKĄ (greg. 8)

2) + Henryka (m) BUDEK (greg. 8)

8.00

1) + Zofię PRZYGODA (2 r. śm.), Józefa (m) i Marcina PRZYGODÓW.

2) O Błogosławieństwo Boże, opiekę M.B. Loretańskiej i potrzebne łaski dla Zofii.

18.00

+ Irenę KALINOWSKĄ (3 r. śm.)

PIĄTEK W OKTAWIE WIELKANOCY

(9 kwietnia 2021 r.)

7.00

+ Bronisława (m) KOZIOŁ.

8.00

+ Henryka (m) BUDEK (greg. 9)

18.00

+ Zofię RADZIEJEWSKĄ (greg. 9)

SOBOTA W OKTAWIE WIELKANOCY

(10 kwietnia 2021 r.)

7.00

1) + Zofię RADZIEJEWSKĄ (greg. 10)

2) + Henryka (m) BUDEK (greg. 10)

8.00

W intencjach czcicieli św. Michała Archanioła.

18.00

Zdzisława SUWALSKIEGO.