IV NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU  

(14 marca 2021 r.)

7.00

+ Helenę CZUB (greg. 14)

8.30

1) + Mariannę i Janusza MALENTÓW, Wacława OLESZCZUKA,
   zm. z rodziny KOŃKÓW, MALENTÓW, MATEŃKÓW, OLESZCZUKÓW.

2) + Stanisława (m) SYPEK.

10.00

+ Zofię GOLIŃSKĄ.

11.00

Rezerwacja

12.30

Int. dziękczynna w rocznicę urodzin Barbary, z prośbą o błog. Boże, prowadzenie Ducha Świętego i potrzebne łaski dla Jubilatki na dalsze lata i dla całej rodziny.  

+ Krystynę KUBICKĄ (30 dni po śm.)

+ Mieczysława ZIELIŃSKIEGO (1 r. śm.)

+ Jerzego PAROWICZ (miesiąc po śm.)

+ Mirosławę KOMINEK (30 dni po śm.)

+ Anielę DZIURZYŃSKĄ (30 dni po śm.)

+ Krzysztofa ROMANKIEWICZA (30 dni po śm.) i Magdalenę ROMANKIEWICZ.

18.00

+ Ewę i Bogdana WOŁCZYŃSKICH, Irenę i Wacława LESZCZUK,
  Janinę i Janusza MARASZKIEWICZ.

PONIEDZIAŁEK  (15 marca 2021 r.)

7.00

+ Tadeusza BORKOWSKIEGO (10 r. śm.)

8.00

+ żonę Janinę JAŹWIŃSKĄ (5 r. śm.) i brata Tadeusza JAŹWIŃSKIEGO (2 r. śm.)

18.00

+ Helenę CZUB (greg. 15)

WTOREK   (16 marca 2021 r.)

7.00

+ Zygmunta OPORKA (16 r. śm.)

8.00

+ Helenę CZUB (greg. 16)

18.00

1) + Marię (44 r śm.) oraz Antoniego.

2) + Janusza, Reginę, Barbarę, Lucynę, Henryka, Janinę, Wacława KAPISZEWSKICH oraz Elżbietę, Ryszarda, Barbarę, Rozalię i Aleksandra BIBLISÓW.

ŚRODA  

(17 marca 2021 r.)

7.00

+ Józefa, Agnieszkę BARTNIKÓW, Ryszarda, Stanisławę, Feliksa, Elżbietę, Krzysztofa,
  Barbarę, Mariana WÓJCICKICH i Halinę KRAJCARZ.

8.00

1) + Helenę CZUB (greg. 17)

2) + za dusze w czyśćcu cierpiące.

17.45

+ Romana SAPRYKA, o miłosierdzie Boże i łaskę nawrócenia dla rodziny Panu Bogu
  wiadomej (N 8.)

CZWARTEK  

(18 marca 2021 r.)

7.00

1) + Stefanię, Piotra, Jana ZGADZAJSKICH, Zygmunta ROGALSKIEGO,
   c.r. ZGADZAJSKICH i ROGALSKICH.

8.00

Dz. błag. o potrzebne łaski, zdrowie, dary Ducha Świętego dla Edwarda STAŃCZAKA z racji imienin.

18.00

+ Edwarda KMIOŁEK (11 r. śm.) oraz Bogdana KMIOŁEK (7 r. śm.)

PIĄTEK  

(19 marca 2021 r.)

Św. Józefa Oblubieńca NMP – uroczystość.  

7.00

+ Józefa PASEK-PASZKOWSKIEGO (imieninowa)

8.00

1) + Helenę CZUB (greg. 19)

2) Rezerwacja

18.00

+ Józefa, Juliannę i Tadeusza

SOBOTA  

(20 marca 2021 r.)

7.00

+ Helenę CZUB (greg. 20)

8.00

1) + Jana i Władysławę KŁOSZEWSKICH oraz ich rodziców.

2) + Zdzisława POLEWSKIEGO (4 r. śm.)

18.00

1) + Zdzisława SZCZUROWSKIEGO (21 r. śm.), Marka LUBAŃSKIEGO, Władysława LUBAŃSKIEGO, c.r. OŁDAKÓW, KAROLAKÓW i KAMIŃSKICH.