III NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU   (7 marca 2021 r.)

7.00

+ Antoniego, Kazimierza DĄBKOWSKICH i zm. z całej rodziny DĄBKOWSKICH.

8.30

1) + Helenę CZUB (greg. 7)

2) + męża Andrzeja (20 r. śm.), teściów: Tadeusza i Ewę i zm. z rodz. DYNOWSKICH.

10.00

Int. dziękczynno błagalna całej rodziny RYBAKÓW o przemianę serc, światło Ducha Świętego, bezpieczeństwo i wszelkie potrzebne łaski na każdy dzień.

11.00

Dz. błag. w 23 r. ur. Jakuba, z prośbą o zdrowie, opiekę MB Loretańskiej i łaskę wiary.

12.30

Int. dziękczynno-błagalna w 90 r. urodzin Krystyny KRĘŻLEWICZ,
z prośbą o błogosławieństwo Boże, zdrowie i łaski potrzebne w dalszym życiu.
O dobre owoce rekolekcji prowadzonych poza parafią przez ks. Łukasza.
O łaskę zdrowia i pomyślną operację dla Katarzyny.
O nawrócenie dla Magdaleny. O łaskę uzdrowienia dla Natalii.
O Boże błog. i wszelkie potrzebne łaski dla Antoniego z ok. Chrztu św. (int. dziadków)

+ Krzysztofa GARBALIŃSKIEGO.

+ Stanisławę i Władysława SWIERZBIOŁEK oraz Piotra ZYŚK (1 r. śm).

+ Ryszarda KWIATKOWSKIEGO (4 r. śm.)

+ Lesława ZAREMBA (30 dz. po śm.)

18.00

+ Annę i Stefana RATYŃSKICH.

PONIEDZIAŁEK  (8 marca 2021 r.)

7.00

1) + Zofię CHOŁUJ (22 r. śm.), jej męża Jana, syna Ryszarda, córkę Krystynę i zm. z c.r.

2) + Helenę CZUB (greg. 8)

8.00

+ Jana KOWALKOWSKIEGO, Mariannę i Franciszka MIELNICKICH.

18.00

WTOREK   (9 marca 2021 r.)

7.00

+ Helenę CZUB (greg. 9)

8.00

18.00

+ Stanisława PIECHNA (2 r. śm.) oraz rodziców: Krystynę i Wacława PIECHNA,
  Kazimierza KAMONT i zm. z r. PIECHNÓW, STAJSZCZAKÓW, KAMONTÓW
  i KURÓW.

ŚRODA   (10 marca 2021 r.)

7.00

+ Helenę LEGUCKĄ (w dzień imienin i 1 rocznicę śmierci).

8.00

+ Helenę CZUB (greg. 10)

17.45

+ Jana i Janinę WYSOCKICH.

+ Romana SAPRYKA, o miłosierdzie Boże i łaskę nawrócenia dla rodziny Panu Bog
wiadomej (N 6.)

+ Marię FRĄCKIEWICZ (30 dz. po śm.)

+ Zdzisława (m) JEZNACH (30 dz. po śm.)

+ Sylwestra Stanisława OZIMEK (3 r. śm.)

CZWARTEK  (11 marca 2021 r.)

7.00

1) + Marka JASIŃSKIEGO (5 r. śm.), zm. z r. JASIŃSKICH: Ryszarda, Janinę i Mariana.

2) o zdrowie, błog. Boże i potrzebne siły dla Marii Dobrowolskiej.

8.00

1) + Helenę CZUB (greg. 11)

2) + Lucjana, Leokadię i Piotra STANECKICH, Zdzisławę WOJDA.

18.00

+ Irenę DEŁBAKOWSKĄ (22 r. śm.)

PIĄTEK  (12 marca 2021 r.)

7.00

+ Helenę CZUB (greg. 12)

8.00

+ Helenę RADZIO (z racji imienin) oraz Szczepana RADZIO (17 r. śm.)

18.00

+ Pawła WOJTYSIAKA.

SOBOTA  (13 marca 2021 r.)

7.00

+ Helenę CZUB (greg. 13)

8.00

W int. czcicieli św. Michała Archanioła.

18.00

+ Zbigniewa ROJEWSKIEGO (z racji imienin).