II NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU

(28 lutego 2021 r.)

7.00

+ Janinę MAĆKOWIAK (greg. 28)

8.30

1) + Elżbietę i Beatę WÓJTOWICZ

2) + Bogdana PIROS (greg. 28)

10.00

1) + Edmunda FRANCZAKA (13 r. śm.)

2) + Jacka PULKOWSKIEGO (1 r. śm.), Mirosława, Stefanię i Szczepana
      PULKOWSKICH, Stanisławę, Feliksa, Kazimierza BEDNARCZYKÓW,
      Henrykę i Włodzimierza SEREMAK.

11.00

+ Ludwika RYŻY (31 r. śm.), Stanisławę i Stanisława STRZELECKICH.

12.30

O zdrowie i błog. Boże dla Brygidy GÓRSKIEJ i jej rodziny oraz o potrzebne łaski dla Dariusza i Edwarda.

+ Tadeusza KRZEWSKIEGO (2 r. śm.)

+ Romana STACHEWICZA z racji imienin.

+ Henrykę TYLIŃSKĄ (10 r. śm.)

+ Lucynę RYNIEWICZ (30 dz. po śm.)

+ Adelę ANTOS (30 dz. po śm.)

+ Wiesława BETLEJEWSKIEGO (30 dz. po śm.)

+ Waldemara CZERWIŃSKIEGO (9 r. śm.), rodziców Józefę i Józefa CZERWIŃSKICH,
  Zofię, Stefanię i Władysława KARASIŃSKICH.

+ Grzegorza JAKUBOWICZA (30 dz. po śm.) oraz Elżbietę JAKUBOWICZ.

+ Waldemara DYCHA (42 r. śm.)

+ Mieczysława BEDNARSKIEGO (1 r. śm.)

+ Agnieszkę ŁUKASZEWICZ (21 r. śm),

+ Katarzynę ZYSKOWSKĄ (30 dz. po śm.)

18.00

+ Zygmunta MARKOWSKIEGO (2 r. śm.) oraz Mariana MARKOWSKIEGO.

PONIEDZIAŁEK  (1 marca 2021 r.)

7.00

1) + Janinę MAĆKOWIAK (greg. 29)

2) + Helenę CZUB (greg. 1)

8.00

+ w int. Żołnierzy Niezłomnych o potrzebne łaski i Boże błog. dla żyjących, pokój wieczny dla zmarłych i godny pochówek dla pomordowanych, oraz za tych, którzy przywracają o nich pamięć.

18.00

+ Bogdana PIROS (greg. 29)

WTOREK   (2 marca 2021 r.)

7.00

1) + Janinę MAĆKOWIAK (greg. 30)                  2) + Helenę CZUB (greg. 2)

8.00

+ Helenę, Aleksandra, Eugeniusza NOWAKOWSKICH, Aleksandrę i Józefa RYTELÓW,
  oraz zmarłych z tych rodzin.

18.00

+ Bogdana PIROS (greg. 30)

ŚRODA   (3 marca 2021 r.)

7.00

+ Helenę CZERBNIAK (6 r. śm.)

8.00

1 + Ryszarda CZRNECKIEGO z racji imienin, jego żonę Wiesławę, wnuka Sebastiana,
  syna Wojciecha oraz rodziców: Stanisława i Gabrielę.  

2 + Helenę CZUB (greg. 3)

17.45

Dz. błag. w 6 rocznicę urodzin Małgorzaty.
Dz. błag. o zdrowie i wszelkie potrzebne łaski oraz opiekę MB Loretańskiej dla Anny
(w dniu urodzin) oraz jej rodziny.

+ Romana SAPRYKA, o miłosierdzie Boże i łaskę nawrócenia dla rodziny Panu Bogu
  wiadomej (N 6.)

+ Kazimierza i Aleksandrę BOGUCKICH oraz rodzinę ADAMCZYKÓW.

CZWARTEK  (4 marca 2021 r.)

Św. Kazimierza, królewicza – święto.

7.00

1) + Eulalię Kazimierę SZTAJNBOR.

2) + Helenę CZUB (greg. 4)

8.00

+ Kazimierza KOZAK.

18.00

Int. dziękczynna w 45 r. urodzin syna Wojciecha z prośbą o błog. Boże i potrzebne łaski w dalszym życiu dla Jubilata oraz jego syna Jakuba.

PIĄTEK  (5 marca 2021 r.)

7.00

+ Helenę CZUB (greg. 5)

8.00

1) w intencjach członków Żywego Różańca i Legionu Maryi.

2) + Rafała Millera (23 r. śm.)

18.00

+ Kazimierza i Zofię JANKOWSKICH.

SOBOTA  (6 marca 2021 r.)

7.00

+ Helenę CZUB (greg. 6)

8.00

+ Albinę BROGOSZ, Jana, Stanisławę POPOWSKICH,
  Wacławę, Euzebiusza GAŁĄZKA.

18.00

+ Helenę, Józefa ZBROSZCZYKÓW, Jana GLIŃSKIEGO.