8 marca 2019 roku

W związku z podpisaniem przez Prezydenta m.st. Warszawy deklaracji „Warszawska polityka miejska na rzecz społeczności LGBT+”, budzącej niepokój społeczny, biskupi archidiecezji warszawskiej i diecezji warszawsko-praskiej przedstawiają wspólne stanowisko.

Publikacja deklaracji „Warszawska polityka miejska na rzecz społeczności LGBT+” wzbudziła emocje i uzasadnione zaniepokojenie wiernych, którzy w różnorodnej formie coraz liczniej zwracają się do biskupów warszawskich z prośbą o wsparcie. Również pasterze archidiecezji warszawskiej i diecezji warszawsko-praskiej krytycznie i z niepokojem odnoszą się do treści zaprezentowanego dokumentu, szczególnie w części dotyczącej edukacji seksualnej w szkołach.

Chrześcijańska antropologia a LGBT

W oficjalnych dokumentach Kościół katolicki nie podejmował kwestii „LGBT+”,
ale wielokrotnie wypowiadał się na temat homoseksualizmu i osób homoseksualnych. Często przypomina o szacunku, jakim powinno się obdarzać osoby homoseksualne. „Bóg kocha każdego człowieka – powtórzyli biskupi zebrani na ostatnim Synodzie
o młodzieży – i podobnie czyni Kościół, ponawiając swoje zaangażowanie w zwalczanie wszelkiej dyskryminacji i przemocy na podstawie płciowości”.

Katechizm Kościoła Katolickiego przypomina naukę opartą na Piśmie Świętym,
że „akty homoseksualizmu z samej swojej wewnętrznej natury są nieuporządkowane”, a osoby homoseksualne wezwane są do życia w czystości[1].

Chrześcijańska antropologia nie może zaakceptować wielu obecnych w ideologii LGBT aspektów, działań i postulatów, w tym związanych z promocją zawartej tam wizji ludzkiej płciowości, rodziny i jej roli w społeczeństwie, małżeństwa oraz tzw. „praw reprodukcyjnych”.

Kościół o edukacji seksualnej

Temat edukacji seksualnej podjął papież Franciszek w adhortacji Amoris laetitia(punkty 280-286) i jest to jak dotąd najobszerniejsze stanowisko Kościoła w tej sprawie. Franciszek wyraził swoją pozytywną opinię, aby edukacja seksualna była prowadzona w szkołach [2], podkreślił jednak przy tym pierwszoplanową rolę rodziców. To oni są pierwszymi wychowawcami odpowiedzialnymi za wychowanie swoich dzieci.

W chrześcijańskiej wizji „pozytywne i mądre wychowanie seksualne” powinno być obiektywne, wolne od jakiejkolwiek ideologii, a jednocześnie osadzone w kontekście „wychowania do miłości, do wzajemnego daru z siebie” [3]. Edukacja seksualna musi też być dostosowana do wieku dzieci i młodzieży.

Celem edukacji seksualnej jest ochrona dzieci i młodzieży przed różnorodnymi destrukcyjnymi zjawiskami. Franciszek w Amoris laetitiapisze: „Młodzi ludzie powinni mieć możliwość uświadomienia sobie, że są bombardowani przesłaniami, które nie dążą do ich dobra oraz ich dojrzałości” [4]. „Nieodpowiedzialna jest wszelka zachęta kierowana do nastolatków, by bawić się swoim ciałem i swoimi pragnieniami, jak gdyby osiągnęli już dojrzałość, wartości, wzajemne zaangażowanie i cele właściwe małżeństwu. W ten sposób beztrosko zachęca się ich do używania innej osoby jako przedmiotu eksperymentów” [5].

Kontrowersje wynikające z lektury „Deklarcji LGBT+”

Biskupi warszawscy w pełni solidaryzują się i wspierają rodziców zaniepokojonych zapisami „Deklaracji LGBT+”. Duży niepokój wzbudzają standardy i wytyczne Światowej Organizacji Zdrowia (WHO), które, jak wynika z zapisu w „Deklaracji”, stoją u podstaw zaprezentowanej tam „edukacji antydyskryminacyjnej i seksualnej
w każdej szkole” [6]. Brak jakiejkolwiek wzmianki w omawianym dokumencie na temat roli rodziców – wobec których szkoła wraz ze wszystkimi obecnymi w niej elementami edukacji ma charakter służebny – może oznaczać, że „Deklaracja” jest sprzeczna z konstytucyjnym prawem rodziców do wychowania dzieci zgodnie
z własnymi przekonaniami oraz z obowiązującym prawem oświatowym.

Autorzy przyznają, że konsultowali jej treść w dialogu ze społecznością LGBT+, a więc pominęli pozostałą część społeczeństwa Warszawy. Niepokojem napawa fakt,
że zapisy znajdujące się w innych częściach „Deklaracji” zmierzają
do zinstytucjonalizowania postaw LGBT.

Popieramy działania zmierzające ku temu, aby to rodzice mieli decydujący wpływ na kształtowanie swoich dzieci. Należy dołożyć wszelkich starań, aby każdy uczeń
i uczennica byli otoczeni szczególną opieką ze strony dyrekcji, pedagogów, nauczycieli, zwłaszcza gdy są zagrożone jakąkolwiek formą przemocy czy dyskryminacji. Należy zadbać o mądre wychowanie seksualne, które powinno mieć swój początek w rodzinie i być kontynuowane w szkole. Nie może stać ono
w sprzeczności z wartościami wyznawanymi przez rodziców, którzy chcą je przekazać swoim dzieciom. Dziękujemy rodzicom i wszystkim wiernym za podjęte działania w celu obrony wartości chrześcijańskich.

Kard. Kazimierz Nycz
Arcybiskup Metropolita Warszawski

Bp Romuald Kamiński
Biskup Warszawsko-Praski

MBLoretańska

1.  Zapraszamy do naszego kościoła na nabożeństwa pasyjne. Gorzkie żale w każdą  niedzielę wielkiego postu o godz. 17.15. Droga krzyżowa w każdy piątek o 18.30 dla dorosłych oraz o 17.15 z udziałem dzieci.

2. Dzisiaj po Mszy wieczornej spotkanie kandydatów do bierzmowania.

3. Wielkopostne rekolekcje parafialne rozpoczniemy w tym roku w 4 niedzielę wielkiego postu 31 marca i będą trwały przez cztery dni do środy 3 kwietnia. Poprowadzi je o. Marcin Kowalewski, klaretyn. W tym samym czasie będą też szkolne rekolekcje dla młodzieży. Uczniów i uczennice ze SP nr 258 zapraszamy na rekolekcje w środę, czwartek i piątek 20, 21 i 22 marca.

4. Dziękujemy za ofiary składane dziś na tacę. Tak jak w każdą  II niedzielę miesiąca przeznaczymy je na parafialne inwestycje. Za tydzień w naszej diecezji zbiórka do puszek na dzieło misyjne Ad gentes.

5. W nowym numerze tygodnika Idziemy znajdziemy między innymi ciekawe wywiady z o. Jackiem Salijem Szatan w ciemności łowi oraz z abp. Grzegorzem Rysiem Klucz do Wielkanocy.

6. Osobę, która zamawiała Mszę św. na 1 kwietnia na godz. 8.00 w int. śp + Ryszarda prosimy o kontakt z ks. proboszczem.

7. W tym tygodniu pożegnaliśmy w naszej parafii śp. Tadeusza Krzewskiego. Polećmy go miłosierdziu Bożemu.

MBLoretańska

1. Z racji I niedzieli miesiąca dziś o godz. 16.00  spotkanie Kół Żywego Różańca. O godz. 17.00 wystawienie Najświętszego Sakramentu, a o 17.30 Nabożeństwo Eucharystyczne.

2. Jutro 4 marca liturgiczne święto św. Kazimierza królewicza. Wszystkim solenizantom i solenizantkom składamy serdeczne życzenia imieninowe.

3. W środę 6 marca rozpoczynamy okres Wielkiego Postu. Msze św. w Środę Popielcową o godz. 7.00, 8.00, 9.00, 16.00, 18.00 i 19.30. Przypominamy, że post ścisły obowiązuje wszystkich katolików / z wyłączeniem chorych / miedzy 18, a 60 rokiem życia i oznacza jeden posiłek do syta, a pozostałe tak, aby przeżyć dzień bez uszczerbku dla zdrowia.

4. W piątek 8 marca w naszym kościele Wielkopostny Dzień Stacyjny. Kościół będzie otwarty przez cały dzień. Serdecznie zapraszamy na osobistą i wspólną modlitwę.

5. W środę i piątek ze względu na nabożeństwa w kościele kancelaria będzie nieczynna. W tym tygodniu sprawy kancelaryjne prosimy załatwiać w poniedziałek i czwartek.

6.  Zapraszamy na wielkopostne nabożeństwa pasyjne. Droga krzyżowa w piątki: z udziałem dzieci o 17.15, dla starszych o 18.30. Gorzkie żale w niedziele o godz. 17.15

7. W sobotę 9 marca w naszym kościele będą nagrywane sceny do filmu fabularnego o ks. Janie Zieji. Dlatego poza godzinami Mszy świętych świątynia i teren przykościelny będą niedostępne do modlitwy i zwiedzania.                               

8. Za tydzień 10 marca druga niedziela miesiąca. Ofiary składane na tacę będą przeznaczone na parafialne inwestycje. Po Mszy wieczornej spotkanie kandydatów do bierzmowania.

9. W nowym numerze tygodnika Idziemy znajdziemy między innymi ciekawe wywiad z Dorotą Gawryluk Żona, matka i szefowa, z reżyserem filmu Największy dar – o przebaczeniu dającym wolność, oraz o tym, czego będą się uczyć dzieci w warszawskich szkołach.

10. W tym tygodniu pożegnaliśmy w naszej parafii śp. Zygmunta Markowskiego. Polećmy go miłosierdziu Bożemu.

MBLoretańska

1.  W minionym tygodniu zakończyliśmy wizyty duszpasterskie zwane „kolędą”.
Bardzo serdecznie dziękujemy wszystkim parafianom, za miłe spotkania, wspólna modlitwę i możliwość błogosławieństwa domu i rodziny. Dziękujemy także za  ofiary złożone na potrzeby nasze parafii. Więcej informacji podsumowujących tegoroczną kolędę podamy w przyszłą niedzielę.

2. Za tydzień także podamy informacje dotyczące renowacji obrazu św. Antoniego.

3. Młodzież ze starszych klas Szkoły podstawowej, gimnazjalną i licealną a nawet starszą zapraszamy na spotkania wspólnoty oazowej w niedziele po mszy wieczornej.

4. Wspólnota Oazy dorosłych zaprasza w poniedziałek po mszy wieczornej na prowadzoną adorację Najświętszego Sakramentu.

5. Do końca lutego przedłużamy czas, w którym kancelaria pracuje do godz. 17.45. Wieczorne dyżury od 1 marca. Do końca lutego nie będzie też czwartkowego, popołudniowego wystawienia Najświętszego Sakramentu. Adoracja przed południem od 8.30 do 11.00 pozostaje bez zmian.  

6. W tym tygodniu przypada I piątek i I sobota miesiąca. Msze św. o Najświętszym Sercu Pana Jezusa w piątek o godz. 8.00 i 18.00, a o Niepokalanym Sercu Maryi w sobotę o godz. 8.00 w Domku Loretańskim.       

7. W piątek 1 marca Narodowy Dzień Pamięci „Żołnierzy Wyklętych” – święto państwowe, poświęcone upamiętnieniu żołnierzy antykomunistycznego i niepodległościowego podziemia. Ofiarujmy modlitwę, tym wszystkim, którzy Polsce ofiarowali swój honor i życie.

8. Nowy, ciekawy numer tygodnika Idziemy oraz gazetkę parafialną Weź Ewangelię do domu znajdziemy na stoliku przed Domkiem Loretańskim.

9. W tym tygodniu pożegnaliśmy w naszej parafii śp. Mariannę Furmankiewicz. 
Polećmy ją miłosierdziu Bożemu. 

MBLoretańska

1. Dziś po Mszy wieczornej o godz. 18.00 spotkanie kandydatów do bierzmowania.
Na to spotkanie zapraszamy także rodziców naszej młodzieży. 

2. Do końca lutego, czyli jeszcze o dwa tygodnie przedłużamy czas, w którym kancelaria pracuje tylko do godz. 17.45. Wieczorne dyżury we wtorki i czwartki
od 1 marca.

3. Do końca lutego nie będzie też czwartkowej, popołudniowej adoracji i wystawienia Najświętszego Sakramentu. Adoracja przed południem od 8.30 do 11.00 pozostaje
bez zmian.  

4. W piątek 22 lutego Święto Katedry św. Piotra Apostoła. Po spełnieniu zwykłych warunków udziela się odpustu zupełnego wiernym, którzy nawiedzą katedrę
lub konkatedrę i tam pobożnie odmówią Ojcze nasz i Wierzę

5. W nowym numerze tygodnika Idziemy znajdziemy między innymi artykuły: 
Grzech i łaska czyli o stanie Kościoła, rozmowę z prezesem Związku Pracodawców
i Przedsiębiorców, oraz wywiad ze Zbigniewem Bródką Małymi krokami do dużych sukcesów. Oprócz tego ciekawe informacje o tym co dzieje się w Polsce,
w Kościele i na świecie.

6. Plan kolędy na najbliższe dni / zob. zakładka plan kolędy/

Tegoroczne wizyty kolędowe zbliżają się ku końcowi. Planujemy zakończyć je w czwartek 21 lutego. Jeśli ktoś nie uczestniczył w kolędzie, a chciałby jeszcze zaprosić
kapłana do swojego mieszkania prosimy o osobisty kontakt. Na taką indywidualną kolędę planujemy dwa dni: piątek 22 lutego i sobotę 23 lutego.