XIV NIEDZIELA ZWYKŁA

9 lipca 2023 r.

7.00

+ Andrzeja ZAJĄCA (greg. 9)

8.30

+ Mariannę i Janusza MALENTÓW, Wacława OLESZCZUKA, zm. z r. KOŃKÓW, MALENTÓW, MATEŃKÓW i OLESZCZUKÓW

10.00

Dziękczynna w 46 rocznicę ślubu Krystyny i Jana DLUGOŁĘCKICH – dziękczynna za minione lata z prośbą o Boże błogosławieństwo dla dzieci i wnuków

11.00

+ Marka WILEMBERG w 3 r. śm.

12.30

za Marka, Edytę i Julię – o zgodę, miłość i żywą wiarę w rodzinie
o żywą wiarę, nawrócenie i gorącą miłość dla rodziny Wojciecha

+ Genowefę KRÓL w 1 r. śm. oraz Stefanię i Wacława DOMANIEWICZ

+ Jerzego JANCZYS w 6 miesięcy po śm.

18.00

+ Wiesława SZATKOWSKIEGO, Jacka i Rafała BIAŁY

 

PONIEDZIAŁEK

10 lipca 2023 r.

7.00

+ Danutę i Henryka

8.00

+ Andrzeja ZAJĄCA (greg. 10)

18.00

Dziękczynna za otrzymane łaski z prośbą o wypełnienie woli Bożej dla Anny

 

WTOREK

11 lipca 2023 r.

święto św. Benedykta, opata, patrona Europy

7.00

+ Andrzeja ZAJĄCA (greg. 11)

8.00

+ Stefanię, Mariana, Włodzimierza, Andrzeja, Janinę SADKOWSKICH, Mariannę, Stanisława i Adama DĄDALSKICH

18.00

+ Henryka FRĄCZEK w 2 mies. po śm.

 

ŚRODA

12 lipca 2023 r.

wspomnienie św. Brunona Bonifacego z Kwerfurtu, biskupa i męczennika

7.00

+ Andrzeja ZAJĄCA (greg. 12)

8.00

+ Iwonę FILIPOWSKĄ w 12 r. śm. i zm. z r. MICHALSKICH

18.00

+ Stanisławę KANIOWSKĄ w 6 mies. po śm.

 

CZWARTEK

13 lipca 2023 r.

wspomnienie św. pustelników Andrzeja Świerada i Benedykta                

7.00

+ Andrzeja ZAJĄCA (greg. 13)

8.00

Dziękczynno-błag. w int. ks. proboszcza Zbigniewa o Boże błog. i wszelkie potrzebne łaski

18.00

Intencja dziękczynna za uzdrowienie Krzysi

 

PIĄTEK

14 lipca 2023 r.

7.00

+ Andrzeja ZAJĄCA (greg. 14)

8.00

1.) + Genowefę STARZYK w 23 r. śm., Stanisława ŁĄCKIEGO w 42 r. śm. oraz zm. ich rodziców i teściów

2.)

18.00

+ Jadwigę MIĄSEK w 5 r. śm. oraz jej rodziców Józefę i Feliksa KACPERSKICH, Stefana i Andrzeja MIĄSEK

 

SOBOTA

15 lipca 2023 r.

wspomnienie św. Bonawentury, biskupa i doktora Kościoła

7.00

+ Andrzeja ZAJĄCA (greg. 15)

8.00

+ Sebastiana JABŁOŃSKIEGO w 15 r. śm.

18.00

Intencja dziękczynna za otrzymane dotychczas łaski z prośbą o opiekę i błogosławieństwo Matki Bożej Loretańskiej dla Agnieszki i Pawła w 12 r. ślubu oraz dla ich dzieci Igora i Kuby