XXVII NIEDZIELA ZWYKŁA

( 2 października 2022 r.)

7.00

+ Genowefę PORĘBSKĄ (greg 2.)

8.30

+ Stanisławę, Wacława, Romana, Waldemara BAJERSKICH.

10.00

1) w intencji pięciorga wnuków, aby szukały w swoim życiu Boga (int. od babci Henryki) 2) + Stefanię KACZMARSKĄ (3 r. śm.), Mariana KACZMARSKIEGO (41 r. śm.),
      dziadków GIERÓW i KACZMARSKICH, oraz Kazimierę, Franciszka i Edwarda
      JACHACY.

11.00

1) + Jana i Halinę PŁOMIŃSKICH.

2) + Za zmarłych z rodziny: RYCERSKICH, OGRODOWSKICH, WASZCZUKÓW,
      ZANIUKÓW, PRYCIAKÓW i WÓJCIKÓW.

12.30

O zdrowie dla Bartosza ZIENKIEWICZA,  Pawła STANISZEWSKIEGO,
Małgorzaty STANISZEWSKIEJ, Magdaleny ZAŁUSKIEJ, Bożeny ZAŁUSKIEJ
i Anny KOŁODZIEJSKIEJ.

+ Eligię SMOLIS (1 r. śm.) i Romana DUCZMANA (7 r. śm.)

+ Olgę ŁUKASIEWICZ (3 r. śm.), Zdzisława JANCZEWSKIEGO, Jadwigę, Arkadiusza
  BARANOWSKICH, Józefę MAJOCHA, Emilię BETLEJ i Józefę JANCZEWSKĄ.

+ Halinę MAJEWSKĄ (30 dzień po śmierci).

+ Janinę ŹDZIEBORSKĄ (1 r. śmierci).

+ Wacławę POLITOWICZ (30 r. śm.), Mariana POLITOWICZ, Longinę WRÓBEL
  oraz Walentynę, Bonifacego, Krzysztofa i Andrzeja DĄBEK.

+ Teresę i Arkadiusza DOMAŃSKICH, ich rodziców, rodzeństwo i Wandę KEMPKA.

18.00

+ Andrzeja CACKO (8 r. śm.) oraz rodziców: Aleksandra i Irenę.

PONIEDZIAŁEK

(3 października)

7.00

+ Stanisława JACZEWSKIEGO (7 r. śm.)

8.00

+ Helenę i Józefa PARASZEWSKICH.

18.00

+ Genowefę PORĘBSKĄ (greg 3.)

WTOREK   (4 października)

Św. Franciszka z Asyżu – wspomnienie

7.00

+ Genowefę PORĘBSKĄ (greg 4.)

8.00

+ Ryszarda CZARNECKIEGO (11 r. śm.), jego żonę Wiesławę, wnuka Sebastiana,
  syna Wojciecha oraz rodziców: Stanisława i Gabrielę.

18.00

+ Edwarda WOWK (15 r. śm.)

ŚRODA   (5 października)

Św. Faustyny Kowalskiej, dziewicy – wspomnienie

7.00

+ Leszka DOROSIA.

8.00

Genowefę PORĘBSKĄ (greg 5.)

17.45

Nowenna:

+ Longina KOŁOSOWSKIEGO (14 r. śm.) oraz Barbarę MIKOŁAJCZYK (9 r. śm.)

+ Janinę SOSIŃSKĄ (30 dzień po pogrzebie).

+ Alicję KOSEWSKĄ (30 dzień po śmierci).

+ Danutę i Jerzego STACHURA.

CZWARTEK   (6 października)

7.00

+ Genowefę PORĘBSKĄ (greg 6.)

8.00

+ w intencji dusz czyśćcowych.

18.00

+ Reginę RUPIŃSKĄ.

PIĄTEK  (7 października)

N.M.P. Różańcowej – wspomnienie

7.00

+ Genowefę PORĘBSKĄ (greg 7.)

8.00

W intencjach Żywego Różańca i Legionu Maryi.

18.00

Int. dziękczynna w 40 r. ślubu Alicji i Witolda z prośbą o dalszą opiekę Matki Bożej nad całą rodziną.

SOBOTA  (8 października)

7.00

+ Genowefę PORĘBSKĄ (greg 8.)

8.00

W intencjach czcicieli św. Michała Archanioła.

18.00

+ Adama METELSKIEGO (8 r. śm.) oraz rodziców METELSKICH i SKŁADANKÓW.