NIEDZIELA CHRZTU PAŃSKIEGO

(9 stycznia 2022 r.)

7.00

+ Krystynę AMBROZIAK (greg. 9)

8.30

+ Mariannę i Janusza MALENTÓW, Wacława OLESZCZUKA, zm. z r. KOŃKÓW,
   MALENTÓW, MATEŃKÓW, OLESZCZUKÓW.

10.00

Int. dziękczynna w 75 r. urodzin Marii PUDŁO, o Boże błog. na dalsze lata dla jubilatki i całej rodziny.

11.00

+ Aleksandrę i Albina-Andrzeja SZEWIERNOWSKICH.

12.30

W int. Grażyny ŻYDOK w rocznicę urodzin, o wszelkie potrzebne łaski i Boże błog.
O łaskę zdrowia i Boże błog. dla Marii GROSZEK.
O siłę w trudnościach i szybki powrót do zdrowia dla Elżbiety.

+ Henryka i Halinę BIELSKICH oraz Feliksę i Jana MOLAKÓW.

+ Stanisława JAGLAKA (13 r. śm.), Katarzynę i Franciszka JAGLAK,
  Ludwikę i Jana NOWAKOWSKICH.

+ Krzysztofa PACA (11 r. śm.)

+ Bogusława RUSZTECKIEGO (30 dzień po śm.)

+ Hannę DYLEWSKĄ (30 dzień po śm.)

+ Roberta WITEK (30 dni o śm.)

+ Jerzego WASĄŻNIKA (2 r. śm.), Ewę JACZEWSKĄ (10 r. śm.)

+ Kazimierę TROCHIMOWICZ (30 dni po śm.)

+ Halinę i Mieczysława KOSIM, zm. z r. KOSIM i SIEKIERSKICH,

  Monikę i Jana DYNEK, zm. z r. DYNKÓW i DADACZY

18.00

O Boże błog. i potrzebne łaski dla Kacpra OCHMANA z racji imienin i urodzin.

+ Janinę KĘSIK (33 r. śm.), zm. z r. KĘSIK, OCHMAN i TARNOWSKICH.

PONIEDZIAŁEK (10 stycznia)

7.00

1) + Krystynę AMBROZIAK (greg. 10)

2) + Elżbietę SOSNOWSKĄ (2 r. śm.)

8.00

+ Franciszkę i Stefana SKOWROŃSKICH, Kazimierę i Kazimierza RĄCZKOWSKICH.

18.00

1) MSZA KOLĘDOWA (Dla mieszkańców ul. JAGIELLOŃSKIEJ, od nr 50 do 64)

2) + Zdzisława i chrześniaków: Roberta, Darka i Radka.

WTOREK (11 stycznia)

7.00

+ Cecylię MATUSZEWSKĄ oraz Bolesława MATUSZEWSKIEGO.

8.00

+ Mariana JASKULAKA.

18.00

1) MSZA KOLĘDOWA (Dla mieszkańców ul. KAMERALNEJ, INŻYNIERSKIEJ,
   LINNEUSZA, 11 LISTOPADA).

2) + Krystynę AMBROZIAK (greg. 11)

ŚRODA (12 stycznia)

7.00

+ Krystynę AMBROZIAK (greg. 12)

8.00

17.45

1) MSZA KOLĘDOWA (Dla mieszkańców ul. MŁOTA i NAMYSŁOWSKIEJ)

2) + Mirosławę MUKAJ (30 dni po śm.)     + Joannę KOSESKĄ (30 dni po śm.)

CZWARTEK (13 stycznia)

7.00

+ Kazimierza WOŹNIAKA.

8.00

+ Krystynę AMBROZIAK (greg. 13)

18.00

1) MSZA KOLĘDOWA (dla ul. NUSBAUMA, RATUSZOWEJ, SKOCZYLASA).

2) + Alicję SOBIESIAK (1 r. śm.)

PIĄTEK (14 stycznia)

7.00

1) Krystynę AMBROZIAK (greg. 14)       2) + Włodzimierza WOJCIESZUKA (14 r. śm.)

8.00

1) + Stefana STĘPIEŃ  (13 r. śm.), c.r. STĘPNIÓW, Jana CYLIŃSKIEGO (2 m-c po śm.)
      Jana i Janinę MICH.

2) + Tadeusza PALUCHA 2 r. śm.

18.00

1) MSZA KOLĘDOWA (dla mieszkańców ul. SZYMANOWSKIEGO od nr 3 do 5).

2) +

SOBOTA (15 stycznia)

7.00

W intencji Bogu wiadomej.

8.00

+ Krystynę AMBROZIAK (greg. 15)

18.00

1) MSZA KOLĘDOWA (dla mieszkańców ul. SZYMANOWSKIEGO od nr 6 do 8).

2) + Jana CHOŁUJA (44 r. śm.)