W najbliższym czasie sakramentalny związek małżeński mają zamiar zawrzeć następujące osoby:

  1. Paweł Sebastian KATYL, kawaler z par M.B. z Lourdes w Warszawie oraz Agnieszka PŁATEK, panna z par. tut. – zapowiedź druga.
  2. Adam STOLARCZYK, kawaler z par. NMP Królowej Świata w Warszawie oraz Martyna BUGA, panna z par. tut. – zapowiedź druga.
  3. Krzysztof POLEK oraz Magdalena Paulina CZERWIŃSKA, oboje z par. tut. – zapowiedź druga.
  4. Radosław HOŁODNIUK, kawaler z par. tut. oraz Edyta Grażyna BAJAN, panna z par. tut. – zapowiedź pierwsza.
  5. Dominik Jarosław ADAMUS, kawaler z par. św. Bartłomieja w Głogówku oraz Paulina Jadwiga GOŁASIEWICZ, panna z par. tut. – zapowiedź pierwsza.
  6. Mariusz Łukasz KOWALCZUK, z par. św. Maksymiliana Kolbe w Warszawie oraz Sylwia Fudała z par. tut. – zapowiedź pierwsza.

Polecamy tych narzeczonych modlitwie wiernych. Jeśli ktoś zna przeszkody miedzy tymi osobami istniejące zobowiązany jest w sumieniu o zgłoszenie tego do kancelarii parafialnej.