I NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU  

(21 lutego 2021 r.)

7.00 + Karola STANASZKA.
8.30 + Reginę DĄBROWSKĄ (35 r. śm.), Wiesławę i Henryka DĄBROWSKICH,
Jadwigę i Stanisława BŁAŻEWICZÓW.
10.00 1 + Janinę MAĆKOWIAK (greg. 21)

2 + Bogdana PIROS (greg. 21)

11.00 + Waldemara (28 r. śm.) i ojca Józefa MILCZARCZYK.
12.30 ·      Dz. błag. w 20 r ślubu Barbary i Czesława KALWARCZYKÓW, o Boże błog., opiekę i potrzebne łaski.

·      Dz. błag. o Boże błogosławieństwo i potrzebne łaski dla młodzieży.

·      Błagalna o uzdrowienie duszy i ciała dla ZUZANNY.

+ Edwarda KRYM (20 r. śm.)

+ Mariannę WASILEWSKĄ (30 dz. po pogrz) i Stanisława WASILEWSKIEGO (7 r. śm)

+ Barbarę SAJON (30 dz. po pogrz.)

+ Halinę POŁAWSKĄ (30 dz. po śm.)

+ Elżbietę OCHNIEWSKĄ (30 dz. po śm.)

+ mariannę FURMANKIEWICZ (2 r. śm.)

+ Ryszarda SKARŻYCKIEGO (2 r. śm.)

+ Eugeniusza UFNALA (7 r. śm.), Annę i Lucjana LIPKA (w rocznicę śm.),
Bolesławę i Stanisława UFNAL.

18.00 + Monikę i Jana DYNEK, Halinę i Mieczysława KOSIM, zm. z rodz. KOSIM, DYNEK,

DADACZ i SIEKIERSKICH.

 

PONIEDZIAŁEK   

(22 lutego 2021 r.)

Katedry Św. Piotra Apostoła – święto

7.00 + Janinę MAĆKOWIAK (greg. 22)
8.00 + Bogdana PIROS (greg. 22)
18.00 + Męża Zygmunta DĄBROWSKIEGO (19 r. śm.), oraz córkę Hannę PILUCHOWSKĄ.

WTOREK   (23 lutego 2021 r.)

7.00 + Janinę MAĆKOWIAK (greg. 23)
8.00 + Bogdana PIROS (greg. 23)
18.00 + Marcjannę, Józefa i Henryka RACIBORSKICH oraz Henrykę BOGUSZ.

ŚRODA   (24 lutego 2021 r.)

7.00 1) + Janinę MAĆKOWIAK (greg. 24)

2) + Elżbietę MRÓZ.

8.00 1 + (17 r. śm.) Anielę KACZMARCZYK,
Jana, Stanisławę, Stanisława, Marię KACZMARCZYKÓW.

2 + Bogdana PIROS (greg. 24)

17.45 + Tadeusza KOWALCZYKA (niedawno zmarłego).

+ Romana SAPRYKA, o miłosierdzie Boże i łaskę nawrócenia dla rodziny Panu Bogu
wiadomej (N 5.)

 

CZWARTEK  (25 lutego 2021 r.)

7.00 + Janinę MAĆKOWIAK (greg. 25)
8.00 + Bogdana PIROS (greg. 25)
18.00 + Henryka WAWRYŁO (15 r. śm.), Bronisławę i Kazimierza WAWRYŁO.
 

PIĄTEK  (26 lutego 2021 r.)

7.00 + Janinę MAĆKOWIAK (greg. 26)
8.00 + Bogdana PIROS (greg. 26)
18.00 ·      dz. bł. w 39 r. ślubu Bożeny i Tadeusza WOJTKOWSKICH.
 

SOBOTA  (27 lutego 2021 r.)

7.00 + Janinę MAĆKOWIAK (greg. 27)
8.00 1) + Genowefę STAŃCZYK (34 r. śm.)

2) + Bogdana PIROS (greg. 27)

18.00 + Wacława i Marię DUCH.