Niedziela, 11 marca 2018

 

7.00

+ Mariannę, Janusza Malentów, Wacława Oleszczuka,

CR Końków, Malentów, Mateńków, Oleszczuków

8.30

+ Jana Mariannę Wąsiaków i rodzeństwo

10.00

+Irenę Dełbakowską

11.00

+ Józefa Pyrzewicza w 21 r. śm., Krystynę, Anielę, Wacława, Pyrzewicz oraz CR Kuśmierczyków i Nagraba

12.30

+ Zdzisława, Julię, Michała, Aleksandre, Stanisława, Barbarę Romaniak oraz ich rodzeństwo

18.00

+ Zbigniewa Rojewskiego

Poniedziałek, 12 marca 2018

 

7.00

+ Elżbietę, Tadeusza Wierzbickich Cr Wierzbickich i Dobickich

8.00

+ Rozalię, Marię oraz zm z CR Marszewskich

18.00

+ Pawła Wojtysiaka – int. od rodziców

Wtorek, 13 marca 2018

 

7.00

8.00

– o łaskę nawrócenia, dar przebaczenia i uzdrowienie relacji rodzinnych dla Krzysztofa

18.00

Środa, 14 marca 2018

 

7.00

8.00

 + Józefę Golińską w 41 r. śm.

17.45

NOWENNA DO MATKI BOŻEJ NIEUSTAJĄCEJ POMOCY

Czwartek, 15 marca 2018

 

7.00

8.00

+ Kazimierza Pielat

18.00

+ Irenę i Edwarda Ulejczyk oraz błog. Boże, zdrowie i wszelkie potrzebne łaski dla Dariusza w 60 r. urodzin

Piątek, 16 marca 2018

 

7.00

+ Rozalię w 3 r. śm., Franciszka Tuszyńskiego Cr Tuszyńskich i Wojtkowskich

8.00

+  Zygmunta Oporek w 14 r. śm.

18.00

 

Sobota, 17 marca 2018

 

7.00

+ Zbigniewa, Tadeusza Sosińskich

8.00

+ Józefa, Agnieszkę Bartników, Ryszarda, Stanisławę, Feliksa, Elżbietę, Krzysztofa, Barbarę, Mariana Wójcickich, Halinę Krajecarz

18.00

+ Anielę Oświt w 11 r. śm.

Niedziela, 4 marca  2018

 

7.00

+ Janinę, Lucjana Strzelczak

8.30

+ Marka, Ryszarda Zawadka, Jana, Mariannę, Jerzego Kowalskich, Magdę Gajek

10.00

+ Ludwika Ryży w 28 r. śm., Stanisława i Stanisławę Strzeleckich

11.00

+ Kazimierza-Kajetana Pudło z racji imienin, Jego dziadków Franciszka, Rozalię, Janinę
i Kazimierza.

– o Boze błog. i łaskę uzdrowienia dla Jakuba Pogody w 14 r. urodzin oraz o opiekę MB Loretańskiej dla niego

12.30

+ Władysławę Jabłońską w 14 r. śm. Marcina, Józefa Jabłońskich

18.00

+ Kazimierę Sztajborn z racji imienin

Poniedziałek, 5 marca  2018

 

7.00

+ Kazimierza Kozaka

8.00

+ Alicję Frydrych – intencja od wdzięcznych sąsiadów z ul. Jagiellońskiej 62

18.00

r.

Wtorek, 6 marca 2018

 

7.00

+ Jana w 40 r. śm. Stanisławę w 21 r. śm. Popowskich, Euzebiusza, Wacławę Gałązka, Albinę, Jana, Kazimierę Brogosz

8.00

Helenę Nowacką, Helenę Kadej

18.00

+ rodziców Kazimierę i Lucjana Ciborowskich oraz brata Wacława

Środa,  7 marca  2018

 

7.00

+ Edmunda Franczaka

 8.00

+ Antoniego Dąbkowskiego w 3 r. śm. Kazimierza Dąbkowskiego oraz Cr Dąbkowskich

17.45

NOWENNA DO MATKI BOŻEJ NIEUSTAJĄCEJ POMOCY

Czwartek, 8 marca  2018

 

7.00

+ Emilię Miszczak w 11 r. śm i Stanisława oraz Cr Miszczaków  i Owczarczyków

8.00

+ Zofię Chołuj  w r. śm. oraz siostrę Krystynę i brata Ryszarda

18.00

+ Zdzisława Szczurowskiego w 18 r. śm. Marka w 3 r. śm. i Władysława Lubańskich oraz CR Ołdaków i Kamińskich

Piątek, 9 marca 2018

 

7.00

+ Adelę Bąk w m-c po pogrzebie

8.00

+ Jerzego Sołtysiaka w 3 r. śm.

18.00

+ Janinę Marchel w 2 r. śm. Cr Klimków i Marchlów

Sobota, 10 marca 2018

 

7.00

+ Ryszarda w 13 r. śm., Jadwigę w 3 r. śm Krzyckich

8.00

Św. Michał Archanioł

18.00

+ Helenę, Józefa, Waldemara, Barnabę Zbroszczyków, Jana Glińskiego

Niedziela, 25 luty 2018

 

7.00

+ Ryszarda Kwiatkowskiego (25 GR)

8.30

+ Stanisława Wasilewskiego i zm. z CR

10.00

+ Jana Stelmacha i jego rodziców oraz zm. z CR

11.00

+ Mirosława Bajkowskiego

– o Boże Błog. i potrzebne laski dla Wiesławy Rębiejewskiej z racji 70 r. urodzin. O łaskę zdrowia  i opiekę MB Loretańskiej na dalsze lata

12.30

+ Stefanię Dębską w 13 r. śm., Franciszka,Eweę, Zdzisława Dębskich

18.00

+ Henryka Wawryło w 12 r. śm. , Feliksę, Aleksandra Ołdak

Poniedziałek, 26 luty 2018

 

7.00

+ Ryszarda Kwiatkowskiego (26 GR)

 8.00

+ Elżbietę Steć w 6 r. śm.

18.00

+ Małgorzatę Bigos

Wtorek, 27 luty  2018

 

 7.00

+ Ryszarda Kwiatkowskiego (27 GR)

 8.00

+ Andrzeja Wronkę w 8 r. tragicznej śm.

18.00

+Helenę z racji imienin

Środa,  28 luty 2018

 

7.00

+Ryszarda Kwiatkowskiego (28 GR)

8.00

+Romana Stachewicza z racji imienin

17.45

NOWENNA DO MATKI BOŻEJ NIEUSTAJĄCEJ POMOCY

 Czwartek, 1  marca  2018

 

7.00

+ Ryszarda Kwiatkowskiego (22 GR)

8.00

Za Żołnierzy Niezłomnych o potrzebne łaski i Boże błog. dla zyjących a dla zm. o radość wieczną

18.00

+ Amelię Kordowską w 50 r. śm. Jana, Jerzego Kordowskich, Jacka Czub

 Piątek, 2 marca 2018

 

7.00

+ Ryszarda Kwiatkowskiego (30 ost. GR)

8.00

Ż. R. i Legion Maryi

18.00

+ Helenę, Józefa, Bogdana, Marię, Aleksandra, Stefana Mozalów

Sobota, 3  marca 2018

 

7.00

R.

8.00

+ Henrykę Czerbniak w 3 r. śm.

18.00

+ Cecylię Matowańską w 30 r. śm.

 

Niedziela, 18 luty 2018

7.00

+ Ryszarda Kwiatkowskiego (18 GR)

8.30

+ Karola Stanaszka

10.00

+ Michała Prasołka w 4 r. śm.

11.00

+ Waldemara w 25 r. śm. i Józefa Milczarczyków

12.30

+ Eugeniusza Ufnala w 4 r. śm. Annę w 19 r. śm. i Lucjana Lipków

18.00

+ Jadwigę, Stanisława, Leona, Annę Jaworskich

Poniedziałek, 19 luty 2018

7.00

+ Ryszarda Kwiatkowskiego (19 GR)

8.00

+ Jerzego Michalskiego w 28 r. śm

18.00

+ Juliana, Juliannę, Ryszarda, Marię, Stanisława Sadolewskich, Krzysztofa Kmit, Barbarę Sztuber

Wtorek, 20 luty  2018

7.00

+ Ryszarda Kwiatkowskiego (20 GR)

  8.00

+ Tadeusza Gorczyńskiego w 9 r. śm.

18.00

+Jadwigę, Józefa oraz Cr Jeleni  i Bandurskich

Środa, 21 luty 2018

7.00

+ Ryszarda Kwiatkowskiego (21 GR)

8.00

+ Reginę w 32 r. śm. Wiesławę, Henryka, Dąbrowskich, Jadwigę, Stanisława Błażewiczów

17.45

NOWENNA DO MATKI BOŻEJ NIEUSTAJĄCEJ POMOCY

Czwartek, 22  luty  2018

7.00

+ Ryszarda Kwiatkowskiego (22 GR)

8.00

18.00

+ Halinę Dietrich

Piątek, 23 luty 2018

7.00

+ Ryszarda Kwiatkowskiego (23 GR)

8.00

+ Mirosława z racji imienin, Stefanię, Szczepana Pulkowskich, Stanisławę, Feliksa Bednarczyków

18.00

+ Irenę, Mariana Szcześniaków oraz ich rodziców, Lucynę Słomczyńską

Sobota, 24 luty 2018

7.00

+ Ryszarda Kwiatkowskiego (24 GR)

8.00

+ Anielę w 14 r śm., Jana, Stanisława, MarięKaczmarczyków oraz zm. z ich rodzin

18.00

+ Helenę, Józefa, Barnabę Zbroszczyków, Jana Glińskiego

Niedziela, 11 luty 2018

 

7.00

+ Ryszarda Kwiatkowskiego (11 GR)

8.30

– Intencja dziekczynna w 30-tą r. cudownego ocalenia  życia i zdrowia za pośrednictwem MB z Lourdes 11 lutrgo 1988 r., kiedy z powodu awarii koła spadłam samochodem z autostrady w 50-cio metrową przepaść.

10.00

+ Henryka Kończyka w 43 r śm. Zenona i Stefanię Księżak

11.00

+ Włodzimierza Keller w 5 r. śm. Cr Keller

12.30

+ Aleksandrę, Henryka, Tomasza Zasiewskich, Cr Zasiewksich, Łączyńskich, Markowksich.

18.00

+ Krystynę Pyrzewicz w 10 r. śm. Józefa, Anielę, Wacława Pyrzewicz, Cr Kuśmierczyków
i Ngraba.

Poniedziałek, 12 luty 2018

 

7.00

+ Ryszarda Kwiatkowskiego (12 GR)

8.00

+ Wiesławę w 6 r. śm. Reginę, Henryka Dąbrowskich, Jadwigę, Stanisława Błażewiczów

18.00

+ Jadwigę Stańczak w 2 r. śm.

Wtorek, 13 luty  2018

 

7.00

+ Ryszarda Kwiatkowskiego (13 GR)

8.00

+ Mariana Gucewicza w 22 r. śm. Mariana i Eugeniusza

18.00

– O Boże błog. i zdrowie dla Ireny Żyły, Agnieszki i Małgorzaty Przedlackich

Środa, 14 luty 2018

 

7.00

+ Ryszarda Kwiatkowskiego (14 GR)

8.00

+ Mariannę, Janusza Malenty,  Wacława Oleszczuka Cr Końków, Malentów, Mateńków i Oleszcuków

9.00

+ Leszka Majaka w 9 miesiecy po śm.

16.00

+ Jerzego w 13 r. śm. i Marię Andruszkiewicz

17.45

NOWENNA DO MATKI BOŻEJ NIEUSTAJĄCEJ POMOCY

19.30

– o Boże błog. i potrzebne łaski dla p. Cecylii Matuszewskiej z racji urodzin

 Czwartek, 15 luty  2018

 

7.00

+ Ryszarda Kwiatkowskiego (15 GR)

8.00

+ Jana Podgórskiego w 8 r. śm. Cr Podgórskich, Jarków, Książaków

18.00

+Tadeusza Kołkowskiego w 34 r. śm.

Piątek, 16 luty  2018

 

7.00

+ Ryszarda Kwiatkowskiego (16 GR)

8.00

+ Zofię Marczak w 26 r. śm.

18.00

+ Henryka Barbarę Święch, Cr Swięch, Paszkowskich

20.00

– O Boże błog. opiekę MB i potrzebne laski dla Marii

Sobota, 17 luty 2018

 

7.00

+ Ryszarda Kwiatkowskiego (17 GR)

8.00

+ Józefę i Józefa Małachowskich

18.00

+ Wiesława Piotrowskiego w 15 r. śm.

Niedziela4 luty  2018

7.00

+ Ryszarda Kwiatkowskiego (4 GR)

8.30

+ Mariannę Orzeszak, Eugeniusza Nowakowskiego,Cr Nowakowskich i Orzeszak

10.00

+ Stanisława i Stanisławę Uchman, Zofię Aleksandra Kamińskich

11.00

+ Krystynę w 5 r. śm. i Lecha w 7 r. śm. Mączyńskich

12.30

– o potrzebne łaski, Boże błog. i opiekę MB dla Marii Pudło z racji imienin  i Cr

18.00

– Dz.-głag. Z racji   urodzin Piotra, z prośbą o zdrowie, Boże błog.  i opiekę MB dla jubilata i w intencji Bogu wiadomej

Poniedziałek, 5 luty  2018

7.00

+ Ryszarda Kwiatkowskiego (5 GR)

8.00

– w intencji Dziękczynnej w 39 r. ślubu Hanny i Edwarda Stańczak z prośbą o Boże błog. i potrzebne łaski w dalszym życiu

18.00

+ Józefa Napieralskiego w 1 r. śm. Bronisławę, Jana, Zofię Guzewskich, Barbarę, Edwarda, Elżbietę Szymańskich

Wtorek, 6 luty 2018

7.00

+ Ryszarda Kwiatkowskiego (6 GR)

8.00

+ Ewę Migdal w 2 r. śm.

18.00

+ ks. Romualda Gawlika

Środa,  7 luty  2018

7.00

+ Ryszarda Kwiatkowskiego (7 GR)

8.00

+ Jadwigę Kubicką w 1 r. śm., Wandę, Edwarda, Wojciecha, Bogusława Czyż

17.45

NOWENNA DO MATKI BOŻEJ NIEUSTAJĄCEJ POMOCY

Czwartek, 8 luty  2018

7.00

+ Ryszarda Kwiatkowskiego (8 GR)

8.00

+ Jana Wiesława Burczyn w m-c po śm.

18.00

+ rodziców Annę i Juliana, Mieczysława, Stanisława, Jana, Helenę, Czesława

Piątek, 9 luty 2018

7.00

+ Ryszarda Kwiatkowskiego (9 GR)

8.00

1. +Helenę Świstak w 30 r. śm.

2. + Jana, Henryka, Cr Pawłowskich, Rząsów, Zawalskich, Prystypów

18.00

+ Jerzego Pysiewicza w 9 r. śm. Tadeusza Gajaka Cr Góralczyków ,Gajaków, Pysiewiczów

 Sobota, 10 luty 2018

7.00

+ Ryszarda Kwiatkowskiego (10 GR))

8.00

Św. Michał Archanioł

18.00

+ Stanisława Głuszcza w 3 r. śm. Rodziców Stanisławę i Stanisława Głuszcz

Niedziela
28 Stycznia 2018

7.00

+ Stanisława i Stanisławę Tocholskich, Adama, Janinę Szczepaniaków

8.30

+ Jana w 38 r, śm, Janinę, Marka Rostek

10.00

+ Dziękczynna w 13 r, urodzin Róży i Bartka o potrzebne łaski i Boże błog.

11.00

+ Zofię, Józefa Sobańskich (28 GR)

-O Boże błog. i potrzebne łaski dla Basi Kociszewskiej w 1 r. urodzin

12.30

+ Dziękczynna w 30 r. ślubu Iwony i Józefa Kaza z prośbą o zdrowie , błog. Boże, potrzebne łaski w życiu małżeńskim i rodzinnym

18.00

+ Kochanych rodziców Irenę w 8r. śm. i Kazimierza Zabielskich

Poniedziałek
29 stycznia 2018

7.00

8.00

+ Józefa Starzyka w 63 r. śm. Jana Łąckiego w 47 r. śm. oraz za zm. ich rodziców

18.00

+ Zofię, Józefa Sobańskich (29 GR)

Wtorek
30 stycznia 2018

  7.00

+ Kazimierę Matysiak w 30 dzień po śm.

  8.00

+ Annę Rataj w 2 r. śm.

18.00

+ Zofię, Józefa Sobańskich (30 ost. GR)

Środa
24 stycznia 2018

7.00

8.00

17.45

NOWENNA DO MATKI BOŻEJ NIEUSTAJĄCEJ POMOCY

Czwartek
1 luty  2018

7.00

+ Ryszarda Kwiatkowskiego (1 Gr)

8.00

+ Jana Wrońskiego w 15 r. śm

18.00

+ Danutę Borkowską, Szczepana, Tadeusza Cr Borkowskich, dusze w czyścu cierpiące

Piątek
02 luty 2018

7.00

+ Ryszarda Kwiatkowskiego (2 Gr)

8.00

Ż R.

 9.00

+ Mariannę Kochanek w 18 r. śm.

18.00

+ Marię, Edwina Hodelów

Sobota
03 luty 2018

7.00

+ Ryszarda Kwiatkowskiego (3 Gr)

8.00

W intencji Anny o potrzebne łaski i Boze błog.

18.00

R

Niedziela
21 stycznia 2018

 

7.00

+ Zofię I Józefa Sobańskich (21 GR)

8.30

+ Danutę Puchała, Bolesława Borychowskiego (int. od wnuków)

10.00

+ Henryka Olędzkiego w 1 r. śm.

11.00

12.30

+ Mariusz Leszek w 3 r. śm.

18.00

+ Romana Stachewicza w 25 r. śm.

Poniedziałek
22 stycznia 2018

 

7.00

+ Henryka Wardaka i zm. z CR, Aleksandra, Stefanię Gawrońskich i Cr

 8.00

+ Jana Sobczaka w r. śm. oraz jego syna Jana w r. śm.

18.00

+ Zofię, Józefa Sobańskich (22 GR)

 Wtorek
23 stycznia 2018

 

 7.00

 8.00

+ Alinę Janiszewską w 30 dzień po śm., Krzysztofa Janiszewskiego

18.00

+ Zofię, Józefa Sobańskich (16 GR)

 Środa
24 stycznia 2018

 

7.00

+ Mariannę, Annę, Stanisława, Ryszarda Graczyk, Annę, Franciszka Jezierskich, Sylwestra, Grzegorza, Alojzego, Zdzisławę Machcińskich

8.00

 + Feliksę, Rudolfa Borkowskich, Helenę, Stefana Lewandowskich

17.45

NOWENNA DO MATKI BOŻEJ NIEUSTAJĄCEJ POMOCY

Czwartek
25 stycznia 2018

 

7.00

8.00

18.00

+ Zofię I Józefa Sobańskich (25 GR)

Piątek 26
stycznia  2018

 

7.00

+ Adolfinę Nowacką w 1 r. śm. oraz Eugeniusza

8.00

 

18.00

+ Zofię, Józefa Sobańskich (26 GR)

Sobota
27 stycznia 2018

 

7.00

– O Boże błog., wzrost w wierze i potrzebne łaski dla Mateusza w 25 r. urodzin i Anny w 23 r. urodzin.

8.00

+Franciszka w 33 r. śm. i jego rodziców Jana i Annę oraz Franciszkę

18.00

+ Zofię I Józefa Sobańskich (27 GR)

Niedziela
14 stycznia 2018

 

7.00

+ Kazimierza Woźniaka w 32 r. śm.

8.30

+ Stefana Stępień w 9 r. śm. CR Stępień, Jana Janinę Mich

10.00

+ Józefa, Janinę Ogłozów, Józefa Zacharzewskiego

11.00

– Dz.-głag. W 70 r. urodzin Sabiny z prośbą o zdrowie, Boże błog.  i opiekę MB

12.30

+ Zofię I Józefa Sobańskich (14 GR)

18.00

– Dz.-głag. W 71 r. urodzin Marii z prośbą o zdrowie, Boże błog.  i opiekę MB dla jubilatki i CR

Poniedziałek
15 stycznia 2018

 

7.00

+ Zofię, Józefa Sobańskich (15 GR)

8.00

+ Jana Chołuja w r. śm.

18.00

+ Włodzimierza Wojcieszuk w 10 r. śm

Wtorek
16 stycznia 2018

 

  7.00

  8.00

+ Jerzego Kowalczyka w 38 r. śm.

18.00

+ Zofię, Józefa Sobańskich (16 GR)

 Środa
17 stycznia 2018

 

7.00

+ Henrykę Ziółkowską

8.00

+ Henrykę Żochowską z racji imienin

17.45

NOWENNA DO MATKI BOŻEJ NIEUSTAJĄCEJ POMOCY

 Czwartek
18 stycznia 2018

 

7.00

+ Józefa Trzcińskiego w 1 r. śm. Mariannę, Sebastiana i CR Trzcińskich

8.00

+ Waldemara Kalińskiego  w 10 r. śm. Janinę i Stanisława Kalińskich

18.00

+ Zofię I Józefa Sobańskich (18 GR)

Piątek
19 stycznia 2018

 

7.00

+ Franciszkę, Stefana Skowrońskich

8.00

+ Krystynę, Henryka, Michała, Nasiłowskich, Emila, Stanisławę, Stefana, Mariana, Marcina, Aleksandrę, Irenę, Henryka, Wacława, Elżbietę Jaroszów, Ewę Kubiak, Franciszka Trębickiego, Zbigniewa Kosińskiego

18.00

+ Zofię, Józefa Sobańskich (19 GR)

Sobota
20 stycznia 2018

 

7.00

+ Zofię I Józefa Sobańskich (20 GR)

8.00

– Dz.-błag. Za 93 lata życia z prośbą o Boże błog., zdrowie, opiekę MB na dalsze lata dla Heleny Bawor

18.00

+ Jadwigę, Józefa Gniadzik,CR Strockich  i Gniadzików

Niedziela Chrztu Pańskiego
7 stycznia 2018

7.00

Dz.-błag za łaskę  uzdrowienia z choroby nowotworowej  Ewy

8.30

+ Mariannę, Janusza Malenta, Wacława Oleszczuka, Cr Końków, Malentów, Mateńków, Oleszczuków

10.00

+ Kazimierza Czuperskiego w 14 r. śm., za jego rodziców, teściów i Cr Polkowskich, Zbrzeźniaków

11.00

+ Zofię, Józefa Sobańskich (7GR)

12.30

+ Stanisława Jaglaka w 9 r. śm. i jego rodziców Katarzynę i Franciszka
oraz  zm. z Cr, Ludwikę i Jana Nowakowskich

18.00

+ Janinę Kęsik w r. śm. Cr Kęsików i Tarnowskich

Poniedziałek
8 stycznia 2018

7.00

+ Zofię, Józefa Sobańskich (8GR)

8.00

+ Henryka Dąbrowskiego w 23 r. śm. Reginę, Wiesławę Dąbrowskich, Jadwigę, Stanisława Błażewiczów

18.00

+ Halinę, Mieczysława, Zdzisława Kosim, Monikę, Jana Dynek

Wtorek 
9 stycznia 2018

7.00

– O Boże błog. oraz opiekę MB dla Łukasza, Aleksandry, Antosia Strąk

8.00

+ Zofię, Józefa Sobańskich (9GR)

18.00

RM

Środa
10 stycznia 2018

7.00

+ Stefanię Sapielak

8.00

+ Zm. z CR Figauzerów oraz o potrzebne łaski i Boże błog. dla żyjących z CR Figauzerów

17.45

NOWENNA DO MATKI BOŻEJ NIEUSTAJĄCEJ POMOCY

Czwartek
11 stycznia 2018

 

7.00

8.00

+ Stanisława w kolejną r. śm

18.00

+ Zofię I Józefa Sobańskich (11 GR)

Piątek
12 stycznia 2018

7.00

+ Leokadię Jankowską w 1 r. śm. i Mieczysława w 21 r. śm.

8.00

+ Zofię, Józefa Sobańskich (12GR)

18.00

+ Witolda Krzewińskiego i jego rodziców Juliannę i Jana Krzewińskich

Sobota
13 stycznia 2018

7.00

+ Agatę Bawor w 4 r. śm. , Zdzisława Czaję, Prokopowicza.

8.00

Św. Michał Archanioł

18.00

+ Zofię I Józefa Sobańskich (13 GR)