I Komunia Święta 2020 roku:
Ze względu na liczne zapytania informujemy, że do tej pory nie została podjęta decyzja o ewentualnej zmianie terminu uroczystości I Komunii św. w naszej diecezji. Jeśli termin I komunii ulegnie zmianie niezwłocznie taką wiadomość przekażemy.


Termin I Komunii św. w parafii Matki Bożej Loretańskiej w Warszawie w 2019 roku:
18 maj 2019 (sobota), godz. 11.00

1. Jeśli dziecko należy do naszej parafii, mieszka z rodzicami lub opiekunami w granicach administracyjnych parafii,  a chodzi do innej szkoły niż SP 258 na ul. Brechta 8 i chcę przyjąć I komunię w naszym kościele, to prosimy o zgłoszenie tego do kancelarii parafialnej.

2. Udział w przygotowaniu i przyjęcie I Komunii św. poza własną parafią zawsze wymaga pisemnej zgody ks. Proboszcza.


Odpowiadając na prośby rodziców podajemy termin I komunii w przyszłym roku.
UROCZYSTOŚĆ I KOMUNII ŚW. W 2020 ROKU ODBĘDZIE SIĘ W NASZEJ PARAFII 23 MAJA 2020 ROKU /sobota/ O GODZ. 11.00
/ przygotowania do tej uroczystości  rozpoczną się jak zwykle po wakacjach gdy dzieci rozpoczną III klasę /