MBLoretańska

1.    Zapraszamy na XIV Marsz Świętości Życia, który rozpocznie się dzisiaj Mszą św. o godzinie 11.00 jednocześnie w Archikatedrze Warszawskiej oraz w Katedrze Warszawsko-Praskiej. Obie części Marszu wyruszą po Mszy Świętej i połączą się na Placu Zamkowym. Zakończenie przewidywane jest na godzinę 13.00 przed Bazyliką Świętego Krzyża na Krakowskim Przedmieściu.

2.  Z racji I niedzieli miesiąca  dziś o godz. 16.00  spotkanie Kół Żywego Różańca. Ze względu na Gorzkie Żale nie będzie już wcześniejszego wystawienia Najświętszego Sakramentu i  nabożeństwa eucharystycznego.   

3.  Prosimy o indywidualne zgłaszanie chorych na wizyty domowe, które planujemy odbyć w tym tygodniu, aby każdy miał możliwość spowiedzi i Komunii św. wielkanocnej. W Wielkim Tygodniu odwiedziny chorych nie będą już możliwe.

4.  W piątek zapraszamy na ostatnie nabożeństwa drogi krzyżowej. Jeśli pogoda na to pozwoli drogę krzyżową o godz. 17.15 tak , jak w zeszłym roku odprawimy na dworze przy stacjach usytuowanych w ogrodzeniu kościoła.   

5.  W sobotę 13.04 w katedrze odbędzie się Dzień Młodzieży w wymiarze diecezjalnym. Szczegóły na plakacie. Zapraszamy młodzież od starszych klas szkoły podstawowej w górę, a szczególnie kandydatów do bierzmowania. Zapisy u ks. Jarka w zakrystii tylko dziś.

6.  W przyszłą niedzielę po Mszy wieczornej obowiązkowe spotkanie kandydatów do bierzmowania.

7.  Za tydzień Niedziela Palmowa, poświęcenie palm na początku każdej Mszy św.

8.  Ofiary na kwiaty do grobu Pana Jezusa możemy składać przed Domkiem Loretańskim, obok wystawionego do adoracji krzyża.

9. Odpowiadając na prośby rodziców podajemy termin I komunii św. w przyszłym roku. Uroczystość I Komunii św. w roku 2020 odbędzie się w naszej parafii w sobotę 23 maja o godz. 11.00.                                          

10.    Nasza parafia nawiązała współpracę z zakładem pogrzebowym Misterium. Staramy się z empatią, godnie i  po katolicku towarzyszyć i pomagać parafianom w najtrudniejszych chwilach rozstania z bliskimi. Jeżeli chcemy posługę związaną z pożegnaniem i organizacją pogrzebu powierzyć osobom, które znamy zamiast nieznajomym, Dom Pogrzebowy Misterium służy radą i pomocą. Tel. /24 h/ 511- 470- 200,  biuro Warszawa ul. Szwedzka 11 róg Stalowej.

11. Obok nowego numeru tygodnika Idziemy na stoliku przed Domkiem Loretańskim znajdziemy Przewodnik po Triduum Paschalnym. Weźmy go ze sobą do domu, aby dobrze przygotować się na przeżycie tych świętych dni.

MBLoretańska

1.     Zapraszamy do naszego kościoła na wielkopostne nabożeństwa pasyjne. Gorzkie żale w  niedziele o godz. 17.15. Droga krzyżowa w piątki o godz. 17.1 z udziałem dzieci / oraz o godz. 18.30 /dla starszych /. Jałmużnę wielkopostną możemy składać do skarbonki przy kaplicy św. Antoniego.

2.     Dzisiaj po Mszach św. zbiórka do puszek na renowację obrazu św. Antoniego. Bóg zapłać za złożone ofiary.

3.     Polska Federacja Ruchów Obrony Życia i Fundacja św. Benedykta zapraszają na Narodowy Marsz Życia, który  odbędzie się dzisiaj w Warszawie. Po Mszy św. w kościele św. Anny początek Marszu o godz. 13.30 na Placu Zamkowym, a następnie przemarsz na Plac Trzech Krzyży.

4.     W poniedziałek 25 marca Uroczystość Zwiastowania Pańskie Msze św. wg zwykłego porządku.

5.     We wtorek 26 marca po Mszy wieczornej, o godz. 18.30 spotkanie rodziców dzieci przygotowujących się do I Komunii św.

6.     Za tydzień 31 marca rozpoczniemy parafialne rekolekcje wielkopostne, które będą trwały przez cztery dni do środy 3 kwietnia. Poprowadzi je o. Marcin Kowalewski, klaretyn. Msze św. z naukami rekolekcyjnymi o godz. 10.00, 18.00 i 19.30. Serdecznie zapraszamy. 

7.      Ze względu na odbywające się w tym samym czasie rekolekcje dla młodzieży 1-go, 2-go i 3-go kwietnia nie będzie Mszy św. o godz. 8.00. Msza św. o godz. 7.00 będzie bez nauki rekolekcyjnej. W tych dniach kancelaria parafialna będzie nieczynna.

8.    W tygodniku Idziemy polecamy artykuły: Kto jest bez winy ? ks. Henryka Zielińskiego, oraz Śpiew, wiara i rodzina o Krystynie Szostek-Radkowej, legendzie polskiej muzyki operowej.


8 marca 2019 roku

W związku z podpisaniem przez Prezydenta m.st. Warszawy deklaracji „Warszawska polityka miejska na rzecz społeczności LGBT+”, budzącej niepokój społeczny, biskupi archidiecezji warszawskiej i diecezji warszawsko-praskiej przedstawiają wspólne stanowisko.

Publikacja deklaracji „Warszawska polityka miejska na rzecz społeczności LGBT+” wzbudziła emocje i uzasadnione zaniepokojenie wiernych, którzy w różnorodnej formie coraz liczniej zwracają się do biskupów warszawskich z prośbą o wsparcie. Również pasterze archidiecezji warszawskiej i diecezji warszawsko-praskiej krytycznie i z niepokojem odnoszą się do treści zaprezentowanego dokumentu, szczególnie w części dotyczącej edukacji seksualnej w szkołach.

Chrześcijańska antropologia a LGBT

W oficjalnych dokumentach Kościół katolicki nie podejmował kwestii „LGBT+”,
ale wielokrotnie wypowiadał się na temat homoseksualizmu i osób homoseksualnych. Często przypomina o szacunku, jakim powinno się obdarzać osoby homoseksualne. „Bóg kocha każdego człowieka – powtórzyli biskupi zebrani na ostatnim Synodzie
o młodzieży – i podobnie czyni Kościół, ponawiając swoje zaangażowanie w zwalczanie wszelkiej dyskryminacji i przemocy na podstawie płciowości”.

Katechizm Kościoła Katolickiego przypomina naukę opartą na Piśmie Świętym,
że „akty homoseksualizmu z samej swojej wewnętrznej natury są nieuporządkowane”, a osoby homoseksualne wezwane są do życia w czystości[1].

Chrześcijańska antropologia nie może zaakceptować wielu obecnych w ideologii LGBT aspektów, działań i postulatów, w tym związanych z promocją zawartej tam wizji ludzkiej płciowości, rodziny i jej roli w społeczeństwie, małżeństwa oraz tzw. „praw reprodukcyjnych”.

Kościół o edukacji seksualnej

Temat edukacji seksualnej podjął papież Franciszek w adhortacji Amoris laetitia(punkty 280-286) i jest to jak dotąd najobszerniejsze stanowisko Kościoła w tej sprawie. Franciszek wyraził swoją pozytywną opinię, aby edukacja seksualna była prowadzona w szkołach [2], podkreślił jednak przy tym pierwszoplanową rolę rodziców. To oni są pierwszymi wychowawcami odpowiedzialnymi za wychowanie swoich dzieci.

W chrześcijańskiej wizji „pozytywne i mądre wychowanie seksualne” powinno być obiektywne, wolne od jakiejkolwiek ideologii, a jednocześnie osadzone w kontekście „wychowania do miłości, do wzajemnego daru z siebie” [3]. Edukacja seksualna musi też być dostosowana do wieku dzieci i młodzieży.

Celem edukacji seksualnej jest ochrona dzieci i młodzieży przed różnorodnymi destrukcyjnymi zjawiskami. Franciszek w Amoris laetitiapisze: „Młodzi ludzie powinni mieć możliwość uświadomienia sobie, że są bombardowani przesłaniami, które nie dążą do ich dobra oraz ich dojrzałości” [4]. „Nieodpowiedzialna jest wszelka zachęta kierowana do nastolatków, by bawić się swoim ciałem i swoimi pragnieniami, jak gdyby osiągnęli już dojrzałość, wartości, wzajemne zaangażowanie i cele właściwe małżeństwu. W ten sposób beztrosko zachęca się ich do używania innej osoby jako przedmiotu eksperymentów” [5].

Kontrowersje wynikające z lektury „Deklarcji LGBT+”

Biskupi warszawscy w pełni solidaryzują się i wspierają rodziców zaniepokojonych zapisami „Deklaracji LGBT+”. Duży niepokój wzbudzają standardy i wytyczne Światowej Organizacji Zdrowia (WHO), które, jak wynika z zapisu w „Deklaracji”, stoją u podstaw zaprezentowanej tam „edukacji antydyskryminacyjnej i seksualnej
w każdej szkole” [6]. Brak jakiejkolwiek wzmianki w omawianym dokumencie na temat roli rodziców – wobec których szkoła wraz ze wszystkimi obecnymi w niej elementami edukacji ma charakter służebny – może oznaczać, że „Deklaracja” jest sprzeczna z konstytucyjnym prawem rodziców do wychowania dzieci zgodnie
z własnymi przekonaniami oraz z obowiązującym prawem oświatowym.

Autorzy przyznają, że konsultowali jej treść w dialogu ze społecznością LGBT+, a więc pominęli pozostałą część społeczeństwa Warszawy. Niepokojem napawa fakt,
że zapisy znajdujące się w innych częściach „Deklaracji” zmierzają
do zinstytucjonalizowania postaw LGBT.

Popieramy działania zmierzające ku temu, aby to rodzice mieli decydujący wpływ na kształtowanie swoich dzieci. Należy dołożyć wszelkich starań, aby każdy uczeń
i uczennica byli otoczeni szczególną opieką ze strony dyrekcji, pedagogów, nauczycieli, zwłaszcza gdy są zagrożone jakąkolwiek formą przemocy czy dyskryminacji. Należy zadbać o mądre wychowanie seksualne, które powinno mieć swój początek w rodzinie i być kontynuowane w szkole. Nie może stać ono
w sprzeczności z wartościami wyznawanymi przez rodziców, którzy chcą je przekazać swoim dzieciom. Dziękujemy rodzicom i wszystkim wiernym za podjęte działania w celu obrony wartości chrześcijańskich.

Kard. Kazimierz Nycz
Arcybiskup Metropolita Warszawski

Bp Romuald Kamiński
Biskup Warszawsko-Praski

MBLoretańska

1.  Zapraszamy do naszego kościoła na nabożeństwa pasyjne. Gorzkie żale w każdą  niedzielę wielkiego postu o godz. 17.15. Droga krzyżowa w każdy piątek o 18.30 dla dorosłych oraz o 17.15 z udziałem dzieci.

2. Dzisiaj po Mszy wieczornej spotkanie kandydatów do bierzmowania.

3. Wielkopostne rekolekcje parafialne rozpoczniemy w tym roku w 4 niedzielę wielkiego postu 31 marca i będą trwały przez cztery dni do środy 3 kwietnia. Poprowadzi je o. Marcin Kowalewski, klaretyn. W tym samym czasie będą też szkolne rekolekcje dla młodzieży. Uczniów i uczennice ze SP nr 258 zapraszamy na rekolekcje w środę, czwartek i piątek 20, 21 i 22 marca.

4. Dziękujemy za ofiary składane dziś na tacę. Tak jak w każdą  II niedzielę miesiąca przeznaczymy je na parafialne inwestycje. Za tydzień w naszej diecezji zbiórka do puszek na dzieło misyjne Ad gentes.

5. W nowym numerze tygodnika Idziemy znajdziemy między innymi ciekawe wywiady z o. Jackiem Salijem Szatan w ciemności łowi oraz z abp. Grzegorzem Rysiem Klucz do Wielkanocy.

6. Osobę, która zamawiała Mszę św. na 1 kwietnia na godz. 8.00 w int. śp + Ryszarda prosimy o kontakt z ks. proboszczem.

7. W tym tygodniu pożegnaliśmy w naszej parafii śp. Tadeusza Krzewskiego. Polećmy go miłosierdziu Bożemu.