MBLoretańska

XXV niedziela zwykła

1.  Dziś po Mszy wieczornej w salce przy kancelarii pierwsze po wakacjach spotkanie oazy młodzieżowej. Zapraszamy gimnazjalistów, licealistów i studentów.                       

2.  We wtorek wspomnienie bł. Władysława z Gielniowa patrona Warszawy.                                                        

3.  W sobotę 29 września święto św. Archaniołów Michała, Gabriela i Rafała.                                             

4.  W przyszłą niedzielę 30 września o godz. 19.00 w Bazylice Katedralnej koncert symfoniczny inaugurujący festiwal – Praska Jesień w Świątyniach. Szczegóły na plakacie.         

5.  W poniedziałki po Mszy wieczornej na swoje spotkania zaprasza oaza dorosłych.

6.  Osobę, która na październik zamówiła Mszę św. gregoriańską prosimy o kontakt w tej sprawie.

7.  Na stoliku prasowym znajdziemy nowy numer tygodnika Idziemy i naszej parafialnej gazetki Weź Ewangelię do domu. W Idziemy między innymi dwa teksty warte lektury: Jak przeżyć w dżungli medialnej oraz Wiara przydrożna.

8.  Wszystkim naszym parafianom i gościom życzymy miłej i udanej niedzieli oraz dobrego i błogosławionego tygodnia.

 

intencje mszalne 23-29.09.2018

XXV NIEDZIELA ZWYKŁA 23 września 2018

7.00

+ Antoniego Knurka w 2 r. śm.

8.30

+ Beatę Wójtowicz w 3 r. śm.

10.00

+ Barbarę, Henryka Olędzkich oraz ich rodziców

11.00

– Dziękczynna za dar życia oraz o Boże błog., opiekę MB i prowadzenie Krystiana z okazji urodzin

12.30

+ Mariana Gorczycę w 6 r. śm., Marię w 2 r. śm.  i Jerzego Pierzynowskich

18.00

+ Jacka Czub w 6 r. śm. Jana w 18 r. śm., Amelię i Jerzego Kordowskich

Poniedziałek  24 września 2018

7.00

+ Feliksę, Rudolfa Borkowskich

8.00

– o potrzebne łaski, opiekę MB Loretańskiej i Boze błog. dla Aleksandry i Łukasza w 6 r. śm.

18.00

+ Małgorzatę Bigos w 6 r. śm.

Wtorek 25 września 2018

7.00

+ Bronisława, Anielę Sacharczuków, Zofię Filipiuk, Jadwigę Wasiuk

8.00

+ Mieczysława Szcześniaka w 18 r. śm, Alicję, Stefana Skłodowskich, Rozalię, Bolesława Borychowskich

18.00

– o Boże błog., opiekę MB i potrzebne łaski dla Michała

Środa 26 września 2018

7.00

– Dziękczynna za dar potomstwa z prośbą o zdrowie

i szczęśliwe rozwiązanie

8.00

+ Mariana Franczaka w 16 r. śm., CR Franczaków i Wolińskich

17.45

NOWENNA DO MATKI BOŻEJ NIEUSTAJĄCEJ POMOCY I MSZA ŚWIĘTA

Czwartek  27 września 2018

7.00

8.00

+ Kamila Mostowskiego w 4 r. śm.

18.00

r.

Piątek 28 września 2018

7.00

8.30

+ Tadeusza Zbrzeżnego w 3 r. śm.

18.00

+ Janinę w 25 r. śm. i Edmunda Bireckich oraz ich rodziców

Sobota 29 września 2018

7.00

– Dziękczynna za dar życia oraz o Boże błog., opiekę MB dla Łucji z okazji 3 r. urodzin

8.00

+ Wacława Młynarczyka m jego rodziców i teściów

18.00

+ Urszulę Kowalską, zm. z CR Dąbrowskich

– Św. Michał Archanioł

Orędzie Ojca Świętego

Orędzie Ojca Świętego na 52. Światowy Dzień Środków Społecznego Przekazu – w Polsce przypadający w tym roku 16 września.

24 stycznia, w dniu liturgicznego wspomnienia św. Franciszka Salezego, patrona dziennikarzy, Stolica Apostolska zaprezentowała papieskie orędzie na 52. Światowy Dzień Środków Społecznego Przekazu.

W Polsce, decyzją Konferencji Episkopatu Polski, Dzień Środków Społecznego Przekazu obchodzony jest w trzecią niedzielę września – w tym roku będzie to 24 Niedziela zwykła, przypadająca 16 września.

 

„Prawda was wyzwoli” (J 8, 32). Fake news a dziennikarstwo pokoju.
Drodzy bracia i siostry,
W Bożym zamyśle ludzka komunikacja jest istotnym sposobem, aby żyć w komunii. Istota ludzka, będąca obrazem i podobieństwem Stwórcy zdolna jest do wyrażania i dzielenia się tym, co prawdziwe, dobre, piękne. Potrafi opowiedzieć o swoim doświadczeniu i świecie, oraz budować w ten sposób pamięć i zrozumienie wydarzeń. Ale człowiek, jeśli podąża za swoim zarozumiałym egoizmem, może również w sposób wypaczony wykorzystywać zdolność komunikacji, jak to ukazują od samego początku wydarzenia biblijne Kaina i Abla oraz wieży Babel (por. Rdz 4,1-16; 11,1-9). Wypaczenie prawdy jest typowym objawem tego zakłócenia, zarówno w płaszczyźnie indywidualnej, jak i zbiorowej. Natomiast dochowując wierności logice Boga, komunikacja staje się miejscem wyrażania własnej odpowiedzialności w poszukiwaniu prawdy i budowaniu dobra. Dzisiaj, w sytuacji coraz szybszej komunikacji oraz w obrębie systemu cyfrowego jesteśmy świadkami zjawiska „fałszywych wiadomości”, tak zwanych fake news: zachęca nas ono do refleksji i zasugerowało mi poświęcenie tego orędzia tematowi prawdy, podobnie jak to uczynili już wiele razy moi poprzednicy, począwszy od Pawła VI (por. Orędzie 1972: Środki masowego przekazu w służbie prawdy). Chciałbym w ten sposób przyczynić się do wspólnego starania o zapobieganie rozpowszechnianiu fałszywych wiadomości oraz do odkrycia na nowo wartości zawodu dziennikarskiego, a także osobistej odpowiedzialności wszystkich za przekazywanie prawdy.

 

Co jest fałszywe w „fałszywych wiadomościach”?
Fake news to termin omawiany i przedmiot debaty. Zasadniczo dotyczy dezinformacji rozpowszechnianej w internecie lub w mediach tradycyjnych. Wyrażenie to odnosi się zatem do bezpodstawnej informacji, opartej na nieistniejących lub zniekształconych danych i zmierzającej do oszukania, a nawet manipulowania czytelnikiem. Ich rozpowszechnianie może odpowiadać pożądanym celom, wpływać na decyzje polityczne i sprzyjać korzyściom ekonomicznym.
Skuteczność fake news wynika przede wszystkim z ich charakteru mimetycznego, to jest zdolności, by wydawały się prawdopodobnymi. Po drugie, wiadomości te fałszywe, ale prawdopodobne, są podchwytliwe, w tym sensie, że potrafią przyciągać uwagę adresatów, opierając się na stereotypach i uprzedzeniach rozpowszechnionych w strukturze społecznej, wykorzystując emocje, które można łatwo i niezwłocznie rozbudzić, takie jak lęk, pogarda, gniew i frustracja. Ich rozpowszechnienie może liczyć na manipulacyjne wykorzystywanie sieci społecznościowych oraz logiki, która gwarantuje im funkcjonowanie: w ten sposób treści, chociaż pozbawione podstaw, zyskują taką widzialność, że nawet wiarygodnym zaprzeczeniom z trudem udaje się zredukować ich szkody.

Trudność ujawnienia i wykorzenienia fake news spowodowana jest też faktem, że ludzie często wchodzą w interakcje w obrębie jednorodnych i nieprzeniknionych dla innych perspektyw i opinii środowisk cyfrowych. Wynikiem tej logiki dezinformacji jest to, że zamiast zdrowej konfrontacji z innymi źródłami informacji, co mogłoby pozytywnie poddać w wątpliwość uprzedzenia i otworzyć na konstruktywny dialog, grozi nam stanie się mimowolnymi sprawcami rozpowszechniania opinii stronniczych i nieuzasadnionych. Dramat dezinformacji polega na dyskredytowaniu drugiego, przedstawianiu go jako wroga, aż po demonizację, która może podżegać do konfliktów. Informacje fałszywe ujawniają w ten sposób obecność postaw, które są jednocześnie nietolerancyjne i przewrażliwione, z jedynym skutkiem, że arogancja i nienawiść mogą się rozprzestrzeniać. Do tego ostatecznie prowadzi kłamstwo.

 

Jak je możemy rozpoznać?
Nikt z nas nie może zwalniać się z odpowiedzialności za przeciwdziałanie tym fałszerstwom. Nie jest to zadanie łatwe, ponieważ dezinformacja często opiera się na zróżnicowanym dyskursie, umyślnie pokrętnym i subtelnie wprowadzającym w błąd, a czasami wykorzystującym wyrafinowane mechanizmy. Dlatego też bardzo godne pochwały są inicjatywy edukacyjne, które pozwalają nauczyć się, jak czytać i oceniać kontekst komunikacyjny, ucząc by nie być nieświadomymi propagatorami dezinformacji, ale przyczyniać się do jej odkrycia. Równie godne pochwały się inicjatywy instytucjonalne i prawne, starające się określić regulacje mające na celu powstrzymywanie tego zjawiska, a także podejmowane przez firmy technologiczne i medialne, służące określeniu nowych kryteriów dla weryfikacji tożsamości jednostek, które kryją się za milionami profili cyfrowych.
Ale zapobieganie i wskazanie mechanizmów dezinformacji wymaga również głębokiego i starannego rozeznania. Trzeba bowiem zdemaskować to, co można określić jako „logikę węża”, zdolnego wszędzie do maskowania się i ukąszenia. Jest to strategia stosowana przez węża „podstępnego”, o którym mowa w Księdze Rodzaju, a który u zarania ludzkości stał się twórcą pierwszego „fake newsa” (por. Rdz 3,1-15) Doprowadził on do tragicznych konsekwencji grzechu, którego wynikiem było następnie pierwsze bratobójstwo (por. Rdz 4) a także inne niezliczone formy zła przeciwko Bogu, bliźniemu, społeczeństwu i stworzeniu. Strategią tego sprytnego „ojca kłamstwa” (J 8, 44) jest właśnie mimesis, pełzające i niebezpieczne uwodzenie, które znajduje drogę w sercu człowieka poprzez fałszywe i kuszące argumentacje. W opisie grzechu pierworodnego kusiciel podchodzi rzeczywiście do kobiety udając przyjaciela, zainteresowanego jej dobrem i zaczyna swoją mowę od stwierdzenia prawdziwego, ale tylko częściowo: „Czy rzeczywiście Bóg powiedział: Nie jedzcie owoców ze wszystkich drzew tego ogrodu?” (Rdz 3, 1). W istocie to, co Bóg powiedział Adamowi, nie było zakazem jedzenia z wszystkich drzew, lecz tylko z jednego: „Z drzewa poznania dobra i zła nie wolno ci jeść” (Rdz 2, 17). Kobieta odpowiadając wyjaśniła to wężowi, ale dała się oczarować jego prowokacji: „O owocach z drzewa, które jest w środku ogrodu, Bóg powiedział: Nie wolno wam jeść z niego, a nawet go dotykać, abyście nie pomarli” (Rdz 3,2). Ta odpowiedź wie coś, o legalizmie i pesymizmie: nadając wiarygodność fałszerzowi, dając się oczarować jego ustawieniu faktów, kobieta zostaje sprowadzona na manowce. Zatem najpierw zwraca uwagę na jego zapewnienie: „Na pewno nie umrzecie!” (w. 4). Następnie dekonstrukcja kusiciela nabiera pozorów wiarygodności: „Wie Bóg, że gdy spożyjecie owoc z tego drzewa, otworzą się wam oczy i tak jak Bóg będziecie znali dobro i zło” (w.5). Wreszcie dochodzimy do podważenia ojcowskiego zalecenia Boga, które zmierzało ku dobru, aby pójść za uwodzicielską pokusą nieprzyjaciela. „Niewiasta spostrzegła, że drzewo to ma owoce dobre do jedzenia, że jest ono rozkoszą dla oczu i że owoce tego drzewa nadają się do zdobycia wiedzy” (w. 6 ). Ten biblijny epizod ujawnia zatem istotny dla naszego dyskursu fakt: żadna dezinformacja nie jest nieszkodliwa; wręcz przeciwnie, ufanie temu, co fałszywe, powoduje szkodliwe następstwa. Nawet pozornie niewielkie zniekształcenie prawdy może mieć groźne skutki.

W grę wchodzi bowiem nasza chciwość. Fake news stają się często wirusowe, to znaczy rozprzestrzeniają się w szybki i trudny do powstrzymania sposób, nie ze względu na logikę dzielenia się, która charakteryzuje media społecznościowe, ile raczej ze względu na ich oparcie w nienasyconej chciwości, która łatwo rozpala się w człowieku. Same ekonomiczne i oportunistyczne motywacje dezinformacji mają swoje korzenie w żądzy władzy, posiadania i używania życia, która w ostatecznym rachunku czyni nas ofiarami oszustwa znacznie bardziej tragicznego, niż każdy jego pojedynczy przejaw: zła, które przechodzi od fałszu do fałszu, aby nam skraść wolność serca. Właśnie dlatego wychowywanie do prawdy oznacza wychowywanie do rozeznawania, do oceniania i rozważania pragnień i skłonności, które poruszają się w nas, abyśmy nie byli pozbawieni dobra, „łapiąc się” na każdą pokusę.

 

„Prawda was wyzwoli” (J 8,32).
Ciągłe skażenie oszukańczym językiem kończy się bowiem zaciemnieniem wnętrza człowieka. Dostojewski napisał coś niezwykłego w tym względzie: „Ten, kto łże przed samym sobą i słucha własnych łgarstw, doprowadza się do tego, że już żadnej prawdy ni w sobie, ni wokół siebie nie znajduje i traci w końcu szacunek do siebie i do innych. Nie szanując nikogo kochać przestaje, a żeby, nie znając miłości, zająć się czymś i rozerwać, oddaje się żądzom i prymitywnym rozkoszom i osiąga stan całkowitego zbydlęcenia w rozpuście swej, a wszystko to z łgarstwa względem innych ludzi i samego siebie” (Bracia Karamazow, II, 2).
Jak się zatem bronić? Najbardziej radykalne antidotum na wirus fałszu to dać się oczyścić przez prawdę. W wizji chrześcijańskiej prawda nie jest wyłącznie rzeczywistością pojęciową, która dotyczy osądu rzeczy, określając je jako prawdziwe lub fałszywe. Prawda to nie tylko wydobywanie na światło rzeczy mrocznych, „odsłanianie rzeczywistości”, jak to określa starożytny grecki termin, aletheia (od a-lethès, „nie ukryte”), prowadzi do myślenia. Prawda ma związek z całym życiem. W Biblii niesie ona ze sobą znaczenie wsparcia, solidności, zaufania, jak sugeruje to rdzeń „aman”, z którego pochodzi również liturgiczne Amen. Prawdą, jest to na czym można się oprzeć, aby nie upaść. W tym sensie relacyjnym, jedynym prawdziwie wiarygodnym i godnym zaufania, na którego można liczyć, czyli „prawdziwym”, jest Bóg żyjący. Oto stwierdzenie Jezusa: „Ja jestem prawdą” (J14, 6). Zatem człowiek znajduje i odkrywa na nowo prawdę, kiedy doświadcza jej w sobie jako wierność i niezawodność tego, kto go kocha. Tylko to wyzwala człowieka: „Prawda was wyzwoli” (J8, 32).

Wyzwolenie z fałszu i poszukiwanie relacji: oto dwa składniki, których nie może zabraknąć, aby nasze słowa i nasze gesty były prawdziwe, autentyczne i wiarygodne. Aby rozpoznać prawdę należy przemyśleć to, co wspiera jedność i promuje dobro a także to co, przeciwnie, zmierza do izolowania, dzielenia i przeciwstawiania jednych drugim. Nie zyskuje się zatem rzeczywiście prawdy, gdy jest narzucona jako coś zewnętrznego i bezosobowego; wypływa ona natomiast ze swobodnych relacji między ludźmi, we wzajemnym wysłuchaniu siebie. Co więcej, nigdy nie przestajemy szukać prawdy, ponieważ coś fałszywego może zawsze się wkraść, nawet kiedy mówimy rzeczy prawdziwe. Bezsprzeczny argument może rzeczywiście opierać się na niezaprzeczalnych faktach, ale jeśli jest używany do zranienia drugiego i zdyskredytowania go w oczach innych, niezależnie od tego, jak bardzo wydawałoby się to słuszne, nie ma w sobie prawdy. Prawdę sformułowań możemy rozpoznać po owocach: jeśli budzą polemikę, podżegają do podziałów, tchną rezygnację lub jeśli przeciwnie prowadzą do świadomej i dojrzałej refleksji, konstruktywnego dialogu, do pożytecznej działalności.

 

Pokój jest wiadomością prawdziwą
Najlepszym antidotum na fałsz nie są strategie, ale ludzie: osoby będące wolnymi od chciwości, które są gotowe do wysłuchania, i poprzez trud szczerego dialogu pozwalają wyłonić się prawdzie; osoby pociągnięte dobrem, biorące na siebie odpowiedzialność za używanie języka. Jeśli drogą wyjścia z rozprzestrzeniania się dezinformacji jest odpowiedzialność, to szczególnie zaangażowanym jest ten, kto z urzędu jest zobowiązany do bycia odpowiedzialnym za informowanie czyli dziennikarz, strażnik wiadomości. We współczesnym świecie nie tylko wykonuje on pracę, ale prawdziwą i w pełnym tego słowa znaczeniu misję. W szale wieści i wirze gorących tematów jego zadaniem jest przypominanie, że w centrum wiadomości nie jest szybkość w nadaniu jej i wpływ na odbiorców, ale osoby. Informowanie to formowanie, i ma ono coś wspólnego z życiem ludzi. Z tego powodu poprawność źródeł i strzeżenie komunikacji są prawdziwymi procesami rozwoju dobra, które rodzą zaufanie i otwierają drogi jedności i pokoju.
Chciałbym zatem skierować zachętę do krzewienia dziennikarstwa pokoju. Nie rozumiem przez to wyrażenie dziennikarstwa „dobrodusznego”, zaprzeczającego istnieniu poważnych problemów i przyjmującego ckliwe tony. Mam na myśli, przeciwnie, dziennikarstwo bez udawania, wrogie fałszom, sloganom dla efektu i spektakularnym deklaracjom. Dziennikarstwo uprawiane przez osoby dla osób, pojmujące siebie jako służba wszystkim ludziom, zwłaszcza tym, stanowiącym większość na świecie, którzy nie mają głosu; dziennikarstwo, które nie spalałoby wiadomości, ale angażowało by się w poszukiwanie prawdziwych przyczyn konfliktów, aby sprzyjać ich dogłębnemu zrozumieniu i przezwyciężaniu przez rozpoczęcie korzystnych procesów; dziennikarstwo zaangażowane we wskazywanie rozwiązań alternatywnych dla eskalacji wrzasku i przemocy słownej.
Dlatego też, zainspirowani modlitwą franciszkańską, moglibyśmy zwrócić się do Tego, który jest uosobieniem Prawdy:

O Panie, uczyń nas narzędziami Twojego pokoju,

Spraw, abyśmy rozpoznawali zło, które wkrada się w przekaz nie tworzący jedności.

Uczyń nas zdolnymi do usunięcia trucizny z naszych osądów. Pomóż nam mówić o innych, jako o braciach i siostrach.

Ty jesteś wierny i godny zaufania; spraw, aby nasze słowa były ziarnami dobra dla świata:

abyśmy tam gdzie zgiełk, trwali w wysłuchiwaniu;

gdzie zamęt, rozbudzali harmonię;

gdzie dwuznaczność, wnosili jasność;

tam, gdzie wykluczenie, zanosili dzielenie się;

gdzie pogoń za sensacją, byli wstrzemięźliwi;

gdzie powierzchowność, zadawali prawdziwe pytania;

tam, gdzie uprzedzenia, budzili zaufanie;

gdzie agresja, wnosili szacunek;

gdzie fałsz, przynosili prawdę. Amen.
MBLoretańska

XXIV niedziela zwykła, 16.09.2018

1. Dziś po Mszach św. wolontariusze Radia Warszawa 106,2 FM będą do puszek zbierać ofiary na działalność i rozwój naszej diecezjalnej rozgłośni radiowej.
                      
2. We wtorek, w święto św. Stanisława Kostki Bp Romuald Kamiński na Mszy św. o godz. 18.00 udzieli sakramentu bierzmowania naszej młodzieży.
                                                                                                 
3. W środę 19 września po Mszy wieczornej o godz. 18.40 spotkanie dla rodziców dzieci z klas III przygotowujących się do I Komunii św.
                                                   
4. W piątek 21 września święto św. Mateusza Apostoła i Ewangelisty.              
        
5. W sobotę autokarowa pielgrzymka do Niepokalanowa.Wyjazd z przed naszego kościoła o godz. 9.00. Bliższe informacje u ks. Marcina.

6. W przyszłą niedzielę 23 września po Mszy wieczornej pierwsze po wakacjach spotkanie oazy młodzieżowej. Zapraszamy gimnazjalistów, licealistów i studentów.
      
7. W poniedziałki po Mszy wieczornej na swoje spotkania zaprasza oaza dorosłych.
 
8. W tym miesiącu są jeszcze wolne intencje Mszy św. Osobę, która na październik zamówiła Mszę św. gregoriańską prosimy o kontakt w tej sprawie.
 
9. Adoracja Najświętszego Sakramentu w czwartki w godz. od 8.30 do 11.00 oraz od 17.00 do 18.00. Koronka do Miłosierdzia Bożego w piątki o godz. 17.00.
                                                                
10. Na stoliku prasowym znajdziemy nowy numer tygodnika Idziemy i naszą gazetkę Weź Ewangelię do domu.

Ogłoszenia Gospodarcze

 

1.     Rozpoczęły się prowadzone systemem gospodarczym prace związane z zabezpieczeniem i odnowieniem ogrodzenia wokół kościoła. W pierwszym etapie obejmą one część muru od ul. Ratuszowej. Widoczny  po wstępnym malowaniu kolor różowy nie jest rozwiązaniem docelowym.  Jest jedynie kolorem podkładowym i testowym – ostateczny zostanie wybrany po konsultacji z konserwatorem zabytków. Celem renowacji zabytków jest nie tylko ochrona ich przez niszczeniem, ale także przywrócenie im oryginalnego, historycznego wyglądu. Kolor farby jest swoistym dowodem tożsamości, wskazującym na wiek obiektu na który patrzymy. Nasze ogrodzenie pochodzi z I poł. XVII wieku, więc ma prawie 400 lat. Budowle z tego okresu miały właśnie różowy kolor, o czym świadczą choćby obrazy Canaletta, czy inne kościoły budowane przez oo. Bernardynów w tamtym czasie. Taki kolor ma też Zamek Królewski w Warszawie i nie bez powodu kolor różowy mają wewnętrzne ściany Domku Loretańskiego. Jeśli ktoś chciałby podzielić się swoją wiedzą na ten temat lub coś nam podpowiedzieć prosimy wysyłać maile na adres naszej kancelarii parafialnej.
 
2.     Trwa proces ogławiania drzew na terenie przykościelnym. Niektóre drzewa ze względu na ich stan muszą zostać całkowicie usunięte. Od wielu tygodni czekamy na konieczne do tego decyzje z Wydziału Ochrony Środowiska Urzędu Dzielnicy Praga Północ.  Tragiczny wypadek, jaki miał miejsce w Parku Praskim pokazuje konieczność prowadzenia takich prac. Wszystkie nasze działania powodowane są względami bezpieczeństwa i mają na celu eliminowanie zagrożeń dla zdrowia i życia ludzkiego.  30 lipca spadająca na teren kościelny gałąź z klonu pospolitego rosnącego przy bramie wjazdowej uszkodziła ogrodzenie. Powstałe straty firma ubezpieczeniowa wyceniła na 389,56 zł. Ponieważ wartość ta jest wielokrotnie niższa w stosunku do rzeczywistych strat nasza parafia złożyła reklamację w tej sprawie.
 
3.     Od Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków otrzymaliśmy pozwolenie na prowadzenie archeologicznych badań wykopaliskowych w celu dokładnego zlokalizowania i częściowego wyeksponowania fundamentów rozebranego w 1811 roku kościoła oo. Bernardynów. Prace te rozpoczną w niedalekiej przyszłości. Na czas prowadzenia tych działań ze względów bezpieczeństwa  wyłączone z użytku będzie wejście na teren kościoła od ul. Jagiellońskiej. Za tę niedogodność z góry przepraszamy.
 
4.     Przeprowadzone do tej pory i planowane w przyszłości prace wymagają nakładów finansowych. Staramy się z różnych źródeł pozyskać na te cele środki zewnętrzne. Wiele  projektów zakłada konieczność tzw. wkładu własnego.
 
5.     Jestem bardzo wdzięczny za wszystkie składane na potrzeby parafii ofiary: na tacę, do kościelnych skarbonek i w postaci przelewów bezpośrednio na konto. W ten sposób także wypełniamy piąte przykazanie kościelne. Środki te wystarczają na bieżące wydatki, ale nie pozwalają na inwestycje. Tym bardziej że spłacamy zaciągnięte w minionym roku pożyczki. Dlatego tak jak w wielu innych parafiach wprowadzamy praktykę tzw. tacy inwestycyjnej. Począwszy od października w każdą drugą niedzielę miesiąca ofiary zbierane na tacę będą przeznaczone na inwestycje. Bardzo dziękuję za Wasze zrozumienie i materialną współodpowiedzialność za naszą parafię. Wierzę, że wspólnymi siłami i pod opieką Matki Bożej Loretańskiej uda nam się podjąć i zrealizować te zadania, do których powołuje nas Boża Opatrzność.
 
             Proboszcz Ks. Zbigniew Kloch

intencje mszalne 16-22.09.2018

XXIV NIEDZIELA ZWYKŁA, 16 września 2018

7.00

+ Stanisława Gwiazdę, Franciszkę, Stanisława Jarockich

8.30

+ Jadwigę, Stefana Sykutów, Jadwigę, Michała Wojtysiaków

10.00

+ Stefanię Sobieszczańską

11.00

– Dziękczynna za dar życia oraz o Boże błog., opiekę MB i prowadzenie Cypriana z okazji urodzin

– Dziękczynna w 50 r. ślubu Barbary i Ryszarda Bielińskich, z prośbą o zdrowie, błog. Boże, opike MB Loretańskiej dla jubilatów

12.30

+ Stanisława w 34 r. śm., Aleksandrę, Jana, Janinę Stańczuk

18.00

+ Jana, Mariannę, Zdzisława, Tadeusza, Annę, Helenę, Andrzeja, Aleksandrę, Leopolda, Jana

 Poniedziałek, 17 września 2018

7.00

+ Tomasza Oporek w 2 r. śm.

8.00

– o potrzebne łaski, opiekę MB Loretańskiej i powrót do zdrowia dla Agaty

18.00

+ Wandę, Bogumiłę Kozłowską w 3 r. śm

+ Teresę Helenę Zaręba

Wtorek, 18 września 2018

7.00

– Dziękczynna w dniu urodzin Jadwigii z prośbą o potrzebne łaski, zdrowie i opiekę MB na dalsze lata

8.00

18.00

+ Leszka Brejnaka w 10 r. śm., za jego rodziców i teściów oraz Marię i Lucjana Dmowskich, Jacka Szozdę

– o Boże błog., opiekę MB i potrzebne łaski dla Kajetana z racji 11 r. urodzin

– Bierzmowanie

Środa, 19 września 2018

7.00

8.00

+ Mieczysława Czachowicza w 18 r. śm. Władysława, Aleksandra, Kazimierza, Zofię, Andrzeja Getka, Ryszarda Bednarskiego

17.45

NOWENNA DO MATKI BOŻEJ NIEUSTAJĄCEJ POMOCY

I MSZA ŚWIĘTA

Czwartek, 20 września 2018

7.00

8.00

+ Tomasza Oporka w 2 r. śm.

18.00

+ Czesława Raczkowskiego w 39 r. śm., rodziców Raczkowskich, Nawrockich, rodzeństwo oraz ks. Zygmunta Nawrockiego

Piątek, 21 września 2018

7.00

8.30

110 Liceum Ruy Barbosy

18.00

+ Zygmunta Trzaska w 13 r. śm.

Sobota, 22 września 2018

7.00

+ Wandę Kowalską, Halinę Pujszo, Stefanię Kruszewską

8.00

18.00

+ Marię kokot w 34 r. śm. Pawła, Wojciecha, Annę Kokot

XXIII niedziela zwykła, 9 wrzesień 2018

1. Na Mszy św. o godz. 11.00 poświęcenie przyborów szkolnych. Zapraszamy wszystkich uczniów i uczennice, a szczególnie dzieci komunijne i rocznicowe. Dziś mija termin oddania indeksów przez kandydatów do bierzmowania.                                                                                 

2. Dziękujemy za ofiary złożone na Seminarium Duchowne. Następna niedziela 16 września jest poświęcona środkom społecznego przekazu. Z tej racji wolontariusze diecezjalnego Radia Warszawa 106,2 FM będą przed kościołem po każdej Mszy świętej zbierać do puszek środki na utrzymanie i rozwój Radia. Za wsparcie rozgłośni w imieniu dyrekcji i pracowników radia składamy serdeczne Bóg zapłać.                                                                 

3. Dzisiaj po mszy wieczornej o godz. 18.00 ważne spotkanie organizacyjne dla osób wyjeżdżających na pielgrzymkę do Lourdes i Hiszpanii. Jest jeszcze kilka wolnych miejsc. Informacje u ks. Jarka.                                                                                                          

4.  W piątek 14 września święto Podwyższenia Krzyża Świętego. O godz.17.00 kandydaci do bierzmowania udadzą się na obowiązkowe skupienie przed bierzmowaniem. Sakramentu bierzmowania udzieli naszej młodzieży Bp Romuald Kamiński  we wtorek 18 września o godz. 18.00.                                                                                                                                                  

5.  Nasza parafia organizuje autokarową pielgrzymkę do Niepokalanowa. Wyjazd w sobotę 22 września. Zapisy w zakrystii i kancelarii, bliższe informacje u ks. Marcina.

6. W tym miesiącu są jeszcze wolne intencje Mszy św. Jeśli my lub nasi bliscy potrzebujemy modlitwy warto z tej możliwości skorzystać.

7.  Od przyszłego tygodnia zmienią się godziny czwartkowego wystawienia Najświętszego Sakramentu. Adoracja będzie przed południem w godz. od 8.30 do 11.00 i po południu od 17.00 do 18.00. Koronka do Miłosierdzia Bożego bez zmian – w piątek o godz. 17.00.

8.  Trwa nawiedzenie naszej parafii przez Jasnogórski Wizerunek Maryi. Osoby, które chciałyby przyjąć do siebie obraz Matki Bożej prosimy o zgłoszenie się do zakrystii.

9.  Na stoliku prasowym znajdziemy nowy numer tygodnika Idziemy, a w nim między innymi artykuł o bł. Ks. Ignacym Kłopotowskim, niezwykłym duszpasterzu Pragi związanym z kościołem Matki Bożej Loretańskiej.

10. Wszystkim naszym parafianom i gościom życzymy miłej i udanej niedzieli oraz dobrego i błogosławionego tygodnia.

XXII niedziela zwykła, 2 września 2018

1.  Dziś I niedziela miesiąca. O 16.00 spotkanie Żywego Różańca, od 17.00 wystawienie Najświętszego Sakramentu, a o 17.30 Nabożeństwo Eucharystyczne. Po mszy wieczornej obowiazkowe spotkanie dla kandydatów do bierzmowania. Po każdej Mszy Św. zbiórka do puszek na Katolicki Ośrodek Adopcyjny.

2.  W tym tygodniu przypada I piątek miesiąca. Zachęcamy do skorzystania ze spowiedzi, szczególnie dzieci i młodzież na początek nowego roku szkolnego.

3.  Ministrantów, kandydatów na ministrantów oraz lektorów i ceremoniarzy zapraszamy na pierwszą zbiórkę w sobotę o godz. 9.00.

4.  W przyszłą niedzielę zapraszamy wszystkie dzieci, szczególnie komunijne i rocznicowe na mszę św. o 11.00 z przyborami szkolnymi, które zostaną poświęcone. Taca na Seminarium Duchowne naszej diecezji. Po mszy wieczornej za tydzień ważne spotkanie organizacyjne dla osób wyjeżdżających na pielgrzymkę do Lourdes i Hiszpanii. Jest jeszcze kilka wolnych miejsc. Informacje u ks. Jarka.

5.  Legion Maryi organizuje wspólną dla praskich parafii  pielgrzymkę na Jasną Górę. Wyjazd w sobotę 8 września o godz. 5.00 rano z przed katedry św. Floriana. Koszt pielgrzymki 60 zł. Zapisy pod numerem telefonu 516-170-192.

6.  Nasza parafia organizuje autokarową pielgrzymkę do Niepokalanowa – miejsca ofiarowanego Matce Bożej przez św. Maksymiliana Kolbe. Wyjazd w sobotę 22 września. Zapisy w zakrystii i kancelarii, bliższe informacje u  ks. Marcina.

7.   Można już zamawiać intencje mszalne na przyszły rok. W każdą niedzielę 2019 roku o godz. 12.30 będzie tzw. Msza św. zbiorowa odprawiana we wszystkich  poleconych nam intencjach.

8.   Trwa nawiedzenie naszej parafii przez Jasnogórski Wizerunek Maryi. Osoby i rodziny, które jeszcze z tej łaski nie skorzystały, a chciałyby przyjąć do siebie obraz Matki Bożej prosimy o zgłoszenie się do zakrystii

9.   Na stoliku prasowym znajdziemy nowy numer tygodnika Idziemy oraz gazetkę parafialną Weź Ewangelię  do domu.

10.  Wszystkim naszym parafianom i gościom życzymy dobrego tygodnia, a dzieciom, młodzieży, katechetom i nauczycielom Darów Ducha Św. na nowy rok szkolny.

intencje mszalne 2.09-08.09.2018

XXII NIEDZIELA ZWYKŁA 2 września 2018

7.00

+ Mariannę, Janusza Malenty, Wacława Oleszczuka, CR Końków, Malentów, Mateńków i Oleszczuków

8.30

+ Za rodziców Annę  w 20 r. śm. i Stefana w 29 r. śm. Choromańskich

+ Zbigniewa Bolka (2 GR)

10.00

– Dziękczynna za dotychczasową opiekę z prośbą o dalsze potrzebne łaski  i Boże błog. dla Stefanii z okazji urodzin i imienin

11.00

+ Bogdana Koncewicz w 3 r. śm.

+ Wojciecha, Bolesława, Jana CR Woźniaków

Antoniego, Marię, Józefa, Władysława CR Radzikowskich

Wiktorię, Jóefa CR Szymczaków

12.30

+ Alicję Skoczylas

18.00

+ Stefana Tarnowskiego w 23 r. śm., CR Tarnowskich i Kęsików

Poniedziałek  3 września 2018

7.00

+ Teresę Jadwigę Olczak w 1 r. śm

8.00

+ Zbigniewa Bolka (3 GR)

o Dary Ducha Sw. dla uczniów, nauczycieli  i pracowników  Technikum nr 20 w nowym roku szkolnym.

18.00

+ Marka w 9 r. śm., Jana, Janinę Rostek

Wtorek 4 września 2018

7.00

– Dziękczynna za 25 lat pielgrzymowania na Jasną Górę Małgorzaty, z prośbą o Boze głog. I opikę MB

8.00

+ Zbigniewa Bolka (4 GR)

18.00

+ Czesława Simankowicza w 17 r. śm., Helenę, Adama, Jadwigę, Stanisława, Stefanię, Krystynę, Wacława

CR Jaroszów

Środa 5 września 2018

7.00

+ Zbigniewa Bolka (5 GR)

8.00

+ Izabelę w 1 r. śm., Wacława, Adama, Marka Skowron

17.45

NOWENNA DO MATKI BOŻEJ NIEUSTAJĄCEJ POMOCY  I MSZA ŚWIĘTA

Czwartek  6 września 2018

7.00

+ Zbigniewa Bolka (6 GR)

8.00

+ Aleksandrę Sobczak  w 10 r. śm

18.00

+ Stanisława Leszczyńskiego, Tadeusza Miernickiego

+ Jana Śpiewakowskiego w 19 r. śm., CR Śpiewakowskich

Piątek 7 września 2018

7.00

+ Elżbietę w 8 r. śm. Cr Jabłońskich, Szkodzińskich, Sarnackich, Schodowskich

8.00

Żywy Różaniec i Legion Maryi

18.00

+ Zbigniewa Bolka (7 GR)

Sobota 8 września 2018

7.00

+ Zbigniewa Bolka (8 GR)

8.00

Św. Michał Archanioł

18.00

+ Helenę Żydok , za jej rodziców i dziadków

– Dziękczynno-błag. w 60 r. urodzin Barbary z prośbą o Boże błog., opiekę MB dla jubilatki i CR

Read more

UROCZYSTOŚĆ NMP CZĘSTOCHOWSKIEJ, 26 sierpień 2018

1. W tym tygodniu przypada I sobota miesiąca. Msza św. wynagradzająca Niepokalanemu Sercu Maryi w Domku Loretańskim o godz. 8.00.

2. Trwa nawiedzenie naszej parafii przez Jasnogórski Wizerunek Maryi. Osoby i rodziny, które jeszcze z tej łaski nie skorzystały, a chciałyby przyjąć do siebie obraz Matki Bożej prosimy o zgłoszenie się do zakrystii.

3. Od 1 września będzie można zamawiać intencje mszalne na przyszły rok. W każdą niedzielę 2019 roku o godz. 12.30 będzie tzw. Msza św. zbiorowa – to znaczy odprawiana we wszystkich  poleconych nam intencjach. Taką formę modlitwy praktykujemy w środy razem z nowenną do MB Nieustającej Pomocy. 

4. W przyszłą niedzielę tradycyjna zbiórka do puszek na Katolicki Ośrodek Adopcyjny.

5. Legion Maryi organizuje wspólną dla praskich parafii  autokarową pielgrzymkę na Jasną Górę. Wyjazd w sobotę 8 września o godz. 5.00 rano z przed katedry św. Floriana. Koszt pielgrzymki 60 zł. Zapisy pod numerem telefonu 516-170-192. Zapraszamy i zachęcamy do udziału.

6. Na stoliku prasowym znajdziemy nowy numer tygodnikaIdziemy oraz gazetkę parafialną Weź Ewangelię  do domu.  

7. Wszystkim naszym parafianom i gościom życzymy udanego niedzielnego odpoczynku i dobrego, błogosławionego, ostatniego już wakacyjnego tygodnia.

intencje mszalne 26.08-01.09.2018

XXI NIEDZIELA ZWYKŁA, 26  sierpnia  2018

 

7.00

+ Józefę Maksimczyk (26 GR)

8.30

+ Wiesława Stańczuk, Aleksandrę, Konstantego Luniewskich, Stanisławę, Stanisława Wójcik

10.00

+ Jana Chałubisa w 2 r. śm. oraz jego rodziców Stefana i Stanisławę

11.00

+ Tadeusza Wietecha w 2 r. śm., Stefanię, Wawrzyńca Wietechów, Franciszkę, Bolesława Kosińskich

+ Jadwigę

12.30

+ Barbarę, Mariannę, Zdzisława Szwarc, Krzysztofa, Kazimierę Cisoń, Helenę, Józefa Giedyk, Stanisława, Kazimierę Puzio, Dymitra, Krystynę Mychajłów

18.00

– o potrzebne łaski, zdrowie dla Antosia i jego CRoraz o szczęśliwy poród

Poniedziałek,  27 sierpnia 2018

 

7.00

+ Henrykę Kloch – int. od rodziny Piekarskich

8.00

+ Józefę Maksimczyk (27 GR)

18.00

+ Małgorzatę Czapla w 11 r. śm

Wtorek, 28  sierpnia 2018

 

7.00

+ za zmarłych cierpiących w czyśćcu

8.00

+ Henrykę Kloch – int. od Oazy Dorosłych z naszej parafii

18.00

+ Józefę Maksimczyk (28 GR)

Środa,  29 sierpnia 2018

 

7.00

+ Józefę Maksimczyk (29GR)

8.00

+ Pawła Jakóbczaka w 13 r. śm

17.45

NOWENNA DO MATKI BOŻEJ NIEUSTAJĄCEJ POMOCY  I MSZA ŚWIĘTA

Czwartek,  30 sierpnia 2018

 

7.00

8.00

– o uwolnienie od działania złego ducha dla Agnieszki i Sandry

18.00

+ Józefę Maksimczyk (30 ost. GR)

Piątek, 31 sierpnia 2018

 

7.00

8.00

+ Andrzeja w 22 r. śm., Piotra Kotus, Eugenię, Hieronima Kurpik

18.00

Sobota, 1 września 2018

 

7.00

+ Zbigniewa Bolka (1 GR)

8.00

+ Stefana Małachowskiego, Franciszkę, Stefana Skowrońskich

18.00

+ Stefana Stępień i CR Stepień, Jana, Janinę Mich