Jubileusz 75-lecia urodzin Abp Henryka Hosera SAC, 27 listopada 2017 roku, Warszawa, 14 listopada 2017 roku.

Wielebni Duszpasterze,
Czcigodne Osoby Życia Konsekrowanego,
Drodzy Diecezjanie,

Jego Ekscelencja Ksiądz Arcybiskup Henryk Hoser SAC, Biskup Warszawsko-Praski, dnia 27 listopada 2017 roku (poniedziałek) będzie obchodził siedemdziesiątą piątą rocznicę urodzin.

Tego dnia będziemy dziękować Bogu za dar jego osoby, powołania, posługi misyjnej
i pasterskiej, jego zaangażowania w służbie Stolicy Apostolskiej, w Kościele w Polsce
i w Zgromadzeniu Księży Pallotynów.

Diecezja Warszawsko-Praska ze szczególną wdzięcznością wspomina ponad dziewięć lat, przez które Ksiądz Arcybiskup przewodził tej wspólnocie Ludu Bożego, kapłanom i wiernym, troszcząc się o ich duchowe dobro i rozwój różnorodnych struktur diecezjalnych.

Będziemy dziękować za świadectwo wierności Bogu, Ewangelii, Kościołowi, prawdzie
i człowiekowi, które wyraziły się w codziennej służbie Księdza Arcybiskupa.

Dziękczynną Eucharystię Ksiądz Arcybiskup będzie sprawował 27 listopada 2017 roku o godzinie 11.00 w Warszawsko-Praskiej Katedrze Świętego Michała Archanioła i Świętego Floriana Męczennika.

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w tym dziękczynieniu.

Wszystkich kapłanów zapraszamy do udziału w koncelebrze (prosimy o zabranie alby
i białej stuły).

Księży Proboszczów prosimy, by w ramach ogłoszeń duszpasterskich wierni zostali poinformowani o Jubileuszu Księdza Arcybiskupa oraz o zaproszeni na Eucharystię do Katedry.

Z pozdrowieniami w Chrystusie Panu

Bp Marek Solarczyk Bp Romuald Kamiński