33-dniowe rekolekcje wg metody św. Ludwika de Montfort

W trakcie chrztu św. Kapłan pyta osobę katechumena: Czy wyrzekasz się grzechu, aby żyć w wolności dzieci Bożych? A następnie pyta o wiarę w Trójcę Św. Uznanie Chrystusa za Pana i Boga stanowi najważniejszy punkt wiary chrześcijańskiej. Niestety, pomimo, że często naszą wiarę wyznajemy ustami, nasze czyny (grzechy) nieraz jej przeczą. Proponujemy w tym roku formę rekolekcji, którą można z powodzeniem zastosować w domu, przy pomocy spotkań organizowanych w kościele raz w tygodniu, które doprowadzą nas do wyrzeczenia się grzechu i pomogą wyznawać wiary także w codzienności. Korzystamy z opracowania ćwiczeń duchowych przez ks. Fryderyka W. Fabera „Przygotowanie do doskonałego Poświęcenia się Jezusowi Chrystusowi przez Maryję”, sporządzonego tak, jak zaleca to w swojej metodzie św. Ludwik Maria Grignon de Montfort, a mianowicie:
– pierwsza część: 12 dni, ma na celu „pozbycie się ducha tego świata sprzecznego z duchem Jezusa Chrystusa”,
– następnie pierwszy tydzień przeznaczony na poznanie samego siebie,
– drugi tydzień przeznaczony na poznanie Najświętszej Maryi Panny,
– i w końcu trzeci tydzień, by lepiej poznać Jezusa Chrystusa.

Każdy z tych okresów rozpoczyna spotkanie w kościele (pierwsze spotkanie – 15 lutego po mszy o godz. 18, kolejne w soboty o godz. 16.30 począwszy od 26 lutego). Konferencje tematyczne będą głoszone w niedziele podczas mszy św.

W czasie tych 33-dniowych rekolekcji każdy dzień ma „własne” treści do rozważań: z Pisma Św. (fragmenty Nowego Testamentu), z „Traktatu o doskonałym nabożeństwie do Najświętszej Maryi Panny” św. Ludwika de Montfort, myśli Tomasza a Kempis „O Naśladowaniu Chrystusa” oraz wyznaczone modlitwy na każdy dzień przygotowań.

Teksty te są zawarte w przewodniku po rekolekcjach, który będzie dostępny na spotkaniu organizacyjnym w poniedziałek, 15 lutego. Sugerowana ofiara na materiały potrzebne do rekolekcji (książka, łańcuszek i materiały otrzymywane podczas kolejnych spotkań) wynosi 40 zł. Składamy ją przy okazji zapisów na pierwszym spotkaniu.

Rekolekcje kończą się aktem ofiarowania swojego życia Panu Jezusowi przez ręce Maryi. Akt ofiarowania jest dobrowolny, składamy go 25 marca w święto Zwiastowania Najśw. Maryi Panny. W przeprowadzeniu rekolekcji pomaga nam Wspólnota Duchowych Niewolników Maryi.

Termin Dzień   Nieobowiązkowe wspólne spotkania rekolekcyjne – Treść
       
14 lutego niedziela Homilie wprowadzające + rozdanie przewodników do rekolekcji
15 lutego poniedziałek po mszy o godz. 18 Wprowadzenie i adoracja NS na rozpoczęcie rekolekcji
27 lutego sobota godz. 16.30 adoracja Najświętszego Sakramentu
28 lutego niedziela Msze św. z homilią „Wyzbycie się ducha świata”
6 marca sobota godz. 16.30 adoracja Najświętszego Sakramentu
7 marca niedziela Msze św. z homilią „Poznanie samego siebie”
13 marca sobota godz. 16.30 adoracja Najświętszego Sakramentu
14 marca niedziela Msze św. z homilią „Poznanie Maryi Dziewicy”
21 marca niedziela Msze św. z homilią „Poznanie Jezusa Chrystusa”
22 marca poniedziałek po mszy o godz. 18 Droga Krzyżowa wg bł. Anny Katarzyny Emmerich
23 marca wtorek po mszy o godz. 18 Nabożeństwo przebłagania za grzechy
25 marca czwartek Msza św. z Aktem Ofiarowania się