VI NIEDZIELA ZWYKŁA   (14 lutego 2021 r.)

7.00 + Janinę MAĆKOWIAK (greg. 14)
8.30 + Mariannę i Janusza MALENTÓW, Wacława OLESZCZUKA, zm. z rodzin KOŃKÓW,
MALENTÓW, MATEŃKÓW, OLESZCZUKÓW.
10.00 + Bogdana PIROS (greg. 14)
11.00 + Krystynę PYRZEWICZ (13 r. śm.), c.r. PYRZEWICZÓW, KUŚMIERCZYKÓW,
i NAGRABÓW.
12.30 ·      Int. dziękczynna za otrzymane łaski z prośbą o Boże błog. dla wszystkich ludzi dobrej woli, którzy udzielili pomocy w trudnej sytuacji życiowej.

·      Int. dziękczynna W 70 r. urodzin, z prośbą o błog. Boże i potrzebne łaski na dalsze lata życia oraz za + Stanisławę, Jana i Jerzego TOMCZAK.

+ Stefanię i Zenona KSIĘŻAK, Henryka, Annę, Grzegorza KOŃCZYK.

+ Zdzisława ZIEMAK (18 r. śm.) i Stefanię ZIEMAK (8 r. śm.)

+ Janusza KOZIEROWSKIEGO (30 dzień po śm.)

+ Halinę LUDWICKĄ (30 dzień po pogrzebie.)

+ Alicję SOBIESIAK (30 dzień po śm.)

+ Elżbietę MARJAŃSKĄ-ZAWADZKĄ (30 dzień po śm.)

+ Szczepana KOPYT (30 dzień po śm.)

+ Jana, Janinę, Władysława, Ryszarda i Anetę.

18.00 + Stefana KLONOWSKIEGO (3 r. śm.)

PONIEDZIAŁEK   (15 lutego 2021 r.)

7.00 + Janinę MAĆKOWIAK (greg. 15)
8.00 1) + Adama SOBONIA (13 r. śm.) c.r. SOBONIÓW i ŚWIEBODÓW.

2) + Bogdana PIROS (greg. 15)

18.00 + Tadeusza KOŁAKOWSKIEGO (36 r. śm.)

WTOREK   (16 lutego 2021 r.)

7.00 + Janinę MAĆKOWIAK (greg. 16)
8.00 + Bogdana PIROS (greg. 16)
18.00 + Danutę WOWK i Danutę SALACHNA (w dniu imienin).

ŚRODA   POPIELCOWA   (17 lutego 2021 r.)

7.00 + Janinę MAĆKOWIAK (greg. 17)
8.00 + Bogdana PIROS (greg. 17)
10.00 ·      Int. dziękczynna za 75 lat życia Janiny, z prośbą o dalsze błogosławieństwo Boże.
16.00 + Eugeniusza PARZONKO (20 r. śm.), jego rodziców: Józefa i Wandę oraz Eugeniusza,
Bronisława i Teodozję TARNOGRODZKICH.
17.45 + Barbarę BIJACIK (30 dzień po śm.)

+ Romana SAPRYKA, o miłosierdzie Boże i łaskę nawrócenia dla rodziny Panu Bogu
wiadomej (N 4.)

19.30 + Edwarda GRZEGORZEWSKIEGO (2 r. śm.) i zm. z rodziny GRZEGORZEWSKICH.
 

CZWARTEK  (18 lutego 2021 r.)

7.00 1) + Janinę MAĆKOWIAK (greg. 18)

2) + Magdalenę LENARCZYK (1 r. śm.), Janinę i Franciszka GŁÓD, Pawła BARYGĘ,
Annę KALBARCZYK.

8.00 + Bogdana PIROS (greg. 18)
18.00 + Janinę JUSZCZAK (22 r. śm.), c.r. STAŃCZYKÓW i JUSZCZAKÓW.
 

PIĄTEK  (19 lutego 2021 r.)

7.00 + Janinę MAĆKOWIAK (greg. 19)
8.00 + Bogdana PIROS (greg. 19)
18.00 + Bronisławę (15 r.) i Józefa (17 r.) PRZONKA, oraz zm. z r. PRZONKA i JACAKÓW.
20.00 ·      Int. błagalna o łaskę zdrowia duszy i ciała oraz wybawienie ze śpiączki dla Michała
Szmida oraz za chorych z rodziny.
 

SOBOTA  (20 lutego 2021 r.)

7.00 + Janinę MAĆKOWIAK (greg. 20)
8.00 1) + Bogdana PIROS (greg. 20)

2) + Wandę PIUS w 1 r. śm.

18.00 + Janusza (7 m-cy po śm.) i Jolantę (8 r. śm.) KAMIŃSKICH.