V NIEDZIELA ZWYKŁA  

(7 lutego 2021 r.)

7.00

+ Janinę MAĆKOWIAK (greg. 7)

8.30

+ Helenę ŁĄCKĄ (97 r. śm.) oraz zmarłych jej rodziców i rodzeństwo.

10.00

+ Stanisława ZASIEWSKIEGO (10 r. śm.) oraz jego rodziców i teściów.

11.00

+ Bogdana PIROS (greg. 7)

12.30

Intencja dziękczynna za owoce tegorocznych spotkań kolędowych,
z prośbą o Boże błogosławieństwo i potrzebne łaski dla wszystkich, którzy swoją modlitwą, pracą i ofiarami współtworzą naszą Parafię Matki Bożej Loretańskiej.

18.00

+ Stanisława, Irenę, Waldemara ŚLUSARCZYK, zm. z C.R. rodz. ŚLUSARCZYK,
  Henryka BANASIUKA i zm. z c.r. BANASIUKÓW.

PONIEDZIAŁEK  

(8 lutego 2021 r.)

7.00

+ Janinę MAĆKOWIAK (greg. 8)

8.00

+ Bogdana PIROS (greg. 8)

18.00

1) + Józefa, Marię i Stanisława NAPIERALSKICH, Bronisławę, Jana, Zofię i Bogdana
   GUZEWSKICH, Barbarę, Edwarda i Elżbietę SZYMAŃSKICH, c.r. LEWIŃSKICH
   i SADKOWSKICH.

2) + Alicję SOBIESIAK (od wspólnoty oazowej).

WTOREK  

(9 lutego 2021 r.)

7.00

+ Janinę MAĆKOWIAK (greg. 9)

8.00

+ Bogdana PIROS (greg. 9)

18.00

+ Jerzego PYSIEWICZA (12 r. śm.) r. PYSIEWICZÓW, GAJKÓW, GÓRALCZYKÓW.

ŚRODA  

(10 lutego 2021 r.)

Św. Scholastyki, dziewicy – wspomnienie

7.00

+ Janinę MAĆKOWIAK (greg. 10)

8.00

1) + w intencji dusz w czyśćcu cierpiących.

2) + Bogdana PIROS (greg. 10)

17.45

373 r. nadania praw miejskich Pradze, o Boże błog. opiekę MBL dla mieszkańców Pragi.

+ Jadwigę KUBICKĄ (4 r. śm.)

+ Wandę, Edwarda, Wojciecha, Bogusława CZYŻÓW.

+ Joannę SKWERES.

+ Henrykę MRÓZ (5 R. śm.)

+ Romana SAPRYKA, o miłosierdzie Boże i łaskę nawrócenia dla rodziny Panu Bogu
 wiadomej (N 3).

CZWARTEK  

(11 lutego 2021 r.)

NMP z Lourdes – Światowy dzień chorych.

7.00

1) + Janinę MAĆKOWIAK (greg. 11)

2) + Irenę OSSOWSKĄ (24 r. śm.)

8.00

+ Bogdana PIROS (greg. 11)

18.00

+ Stanisława GŁUSZCZA 6 r. śm. i rodziców Stanisławę i Stanisława GŁUSZCZ.

PIĄTEK  (12 lutego 2021 r.)

7.00

1) + Janinę MAĆKOWIAK (greg. 12)

2) + Jadwigę STAŃCZAK (5 r. śm.)

8.00

+ Bogdana PIROS (greg. 12)

18.00

+ Irenę, Mariana, Aleksandrę, Franciszka SZCZEŚNIKÓW, Stefanię, Jana ONISZKÓW,

  Lucynę, Henryka SŁOMCZYŃSKICH.

SOBOTA  (13 lutego 2021 r.)

7.00

+ Janinę MAĆKOWIAK (greg. 13)

8.00

W int. czcicieli św. Michała Archanioła.

18.00

+ Bogdana PIROS (greg. 13)