IV NIEDZIELA ZWYKŁA (31 stycznia 2021 r.)

7.00

+ Leokadię, Andrzeja, Kazimierza SOĆKO, Marka, Danutę, Józefa ADAMSKICH,
oraz zm. z rodziny SOĆKO, JASTRZĘBOWSKICH i ADAMSKICH.

8.30

+ Romualdę CHWEDORUK (35 r. śm.) rodziców Władysławę i Bronisława HOŁOWNIA

10.00

+ Lucynę RYŻY (1 r. śm.), Stanisławę i Stanisława STRZELECKICH.

11.00

+ Krystynę MĄCZYŃSKĄ (8 r. śm.) i Lecha MĄCZYŃSKIEGO.

12.30

Dziękując za otrzymane łaski i zdrowie, z prośbą o dalszą opiekę dla Dariusza, Edwarda, Antoniego, rodzeństwo i dzieci oraz zm. + Annę, Andrzeja i zm. z rodziny i dusze w czyśćcu cierpiące.

+ Mirosława BURKACKIEGO (30 dni po śm.)

+ Krystynę PALUCHOWSKĄ (1 r. śm.)

+ Henryka i Teresę GRADOWSKICH oraz Henryka i Krystynę PECIAK.

18.00

+ Zofię TRYFON (3 r. śm.)

PONIEDZIAŁEK  (1 lutego 2021 r.)

7.00

+ Janinę MAĆKOWIAK (greg. 1)

8.00

1) + Jana WROŃSKIEGO

2) Int. dziękczynna za otrzymane łaski z prośbą o łaskę żywej wiary dla Aleksandry.

18.00

1) + Bogdana PIROS (greg. 1)

2) O Boże błog. i potrzebne łaski dla mieszkańców ul. SZYMANOWSKIEGO (nieparzyste).

WTOREK (2 lutego 2021 r.)

Ofiarowanie Pańskie – święto

7.00

+ Janinę MAĆKOWIAK (greg. 2)

8.00

1) + Jana KOWALKOWSKIEGO, Mariannę i Franciszka MIELNICKICH.

2) + Bogdana PIROS (greg. )

10.00

+ Mariannę KOCHANEK (22 r. śm.)

18.00

1) + Franciszka (36 r. śm.), Jana, Annę, Franciszkę.

ŚRODA (3 lutego 2021 r.)

7.00

+ Janinę MAĆKOWIAK (greg. 3)

8.00

1) + Feliksa KASZYCA w rocznicę śmierci

2) + Bogdana PIROS (greg. 3)

17.45

1) + Tadeusza SZULAKOWSKIEGO (30 dz. po śm.)

+ Wiesławę BRZEZIŃSKĄ (30 dz. po śm.)

+ Krzysztofa KALINOWSKIEGO (30 dz. po śm.) i brata Arkadiusza, Janusza i Teresę.

+ Łucjana MIRONIUKA (30 dz. po śm.)

+ Stanisława i Mariannę ŻYDEK, Kazimierza i Wandę LAZUREK, Juliana i Janin KORYCZAN.

+ Stefanię PIENIĄŻEK (44 r. śm.)

+ Romana SAPRYKA o mił. Boże i łaskę nawrócenia dla rodziny Bogu wiadomej (N 2)

2) O Boże błogosławieństwo i potrzebne łaski dla mieszkańców ul. TARGOWEJ.

CZWARTE(4 lutego 2021 r.)

7.00

+ Janinę MAĆKOWIAK (greg. 4)

8.00

+ Bogdana PIROS (greg. 4)

18.00

R

PIĄTEK  (5 lutego 2021 r.)

Św. Agaty, dziewicy i męczennicy – wspomnienie

7.00

+ Janinę MAĆKOWIAK (greg. 5)

8.00

1) w int. członków Żywego Różańca i Legionu Maryi.

2) + Bogdana PIROS (greg. 5)

18.00

Dz. błag. w 60 r. urodzin Bogumiły.

SOBOTA  (6 lutego 2021 r.)

Św. Pawła Miki i Towarzyszy, męczenników – wspomnienie

7.00

+ Janinę MAĆKOWIAK (greg. 6)

8.00

1) + Bogdana PIROS (greg. 6)

2) + za zm. z rodziny DĄBROWSKICH (od rodziny z Poznania).

18.00

+ Helenę, Józefa i Barbarę ZBROSZCZYKÓW.