1. Jednym z wymiarów przeżywania Dnia Papieskiego jest zbiórka na fundusz stypendialny Dzieło Nowego Tysiąclecia. Dziękujemy wszystkim, którzy włączają się w to dzieło okazując wdzięczność św. Janowi Pawłowi II.

2. Dziękujemy za wszystkie ofiary złożone na inwestycje parafialne; na tacę, do skarbonek oraz na parafialne konto bankowe.

3. Zakończyliśmy II etap prac pielęgnacyjnych naszego drzewostanu. Poddano pielęgnacji 11 drzew i usunięto jedno zagrażające bezpieczeństwu ludzi i mienia. Do końca roku planujemy jeszcze pielęgnacje dębu i kasztanowca rosnących pomiędzy kościołem, a grotą Matki Bożej oraz nowe nasadzenia. Będą to trzy graby kolumnowe, dwa świerki serbskie oraz kilkanaście cyprysów. Wszystkie działania podejmujemy we współpracy z Wydziałem Ochrony Środowiska Dzielnicy Praga-Północ, któremu dziękujemy za życzliwość i profesjonalną pomoc.

4. W tym tygodniu będziemy przeżywać liturgiczne wspomnienia bł. Honorata Koźmińskiego, św. Teresy od Jezusa oraz św. Jadwigi Śląskiej.

5. We wtorek z racji 13 dnia miesiąca o godz. 17.00 zapraszamy na ostatnie już w tym roku nabożeństwo fatimskie z procesją różańcową. Intencje do modlitwy różańcowej możemy składać do puszki przy kaplicy św. Antoniego.

6. Wszystkim nauczycielom i pedagogom w przededniu ich święta życzymy zawodowej satysfakcji, należnego szacunku oraz właściwego uznania dla wykonywanej przez nich pracy.

7. Za tydzień Światowy Dzień Misyjny. Z tej racji będziemy gościć w naszej wspólnocie  dwie świeckie misjonarki: Karolinę Jóźwiak i Monikę Stąporek ze wspólnoty Domy Serca.To wspólnota, która niesie współczucie i pocieszenie w 26 krajach świata. Misjonarki przygotowują się do wyjazdu do Peru i będą prosić o modlitewne oraz finansowe wsparcie.

8. W przyszłą niedzielę 18 października imieniny naszego księdza Łukasza. Msza św. w jego intencji  o godz. 11.00.

9. W ramach cyklu Praska Jesień w Świątyniach zapraszamy na koncert do naszego kościoła, który odbędzie się w niedzielę 25. X o godz. 13.30. Bliższe informacje znajdziemy na plakacie.

10. Od jutra będzie można już zapisywać swoich bliskich zmarłych na wypominki. Oprócz wypominków jednorazowych i rocznych wprowadzamy dodatkową formę modlitwy – Mszę gregoriańską za zmarłych. Już od VII wieku i pontyfikatu Św. Grzegorza Kościół daje wiernym sposobność do uwolnienia naszych bliskich zmarłych od kary czyśćcowej. Zamawiając Msze Święte gregoriańskie za osobę zmarłą uzyskujemy obietnicę, że wybawiamy ją z czyśćca. Za przykładem innych parafii, w których w listopadzie odprawia się Msze Święte gregoriańskie, również w naszej parafii pragniemy dać taką możliwość. W dniach od 3 listopada do 2 grudnia codziennie o godzinie 18.00 będziemy modlić się za naszych bliskich zmarłych w 30 Mszach Świętych gregoriańskich. Na początku każdej Mszy będziemy wyczytywać wszystkich polecanych naszej modlitwie. Pamiętajmy, że o ile w wypominkach podajemy wielu zmarłych, tak tutaj ograniczmy się do jednej osoby, której chcemy skrócić karę czyśćcową. Składane ofiary są dobrowolne – adekwatne do daru, który ofiarujemy naszym bliskim zmarłym.

11. W nowym numerze tygodnika Idziemy polecamy teksty: List papieża do świata /o nowej encyklice papieża Franciszka/, Dostrzec giganta oraz Moc różańca.