XV NIEDZIELA ZWYKŁA  

(12 lipca 2020 r.)

7.00 + Adama, Stefana, Jolantę JASIEŃCZUK,
Helenę Justyna (m), Zbyszka BORKOWSKICH
8.30 + Mariannę i Janusza MALENTÓW, Wacława OLESZCZUKA,
zm. z rodziny KOŃKÓW, MALENTÓW, MATEŃKÓW i OLESZCZUKÓW.
10.00 + Iwonę FILIPOWSKĄ i zm. z rodziny MICHALSKICH i FILIPOWSKICH.
11.00 + Irenę i Władysława OSTASÓW, Zygmunta OLJASZA,
Halinę i Mariana ŁAWECKICH z synami.
12.30 + Wacława KOPKĘ (greg. 12)

+ Danutę i Mirosława BAJKOWSKICH.

18.00 + Antoniego ŻBIKOWSKIEGO (27 r. śm.)
 

PONIEDZIAŁEK  

(13 lipca 2020 r.)

Św. Andrzeja Świerada i Benedykta, pustelników – wspomnienie

7.00 + Wacława KOPKĘ (greg. 13)
8.00 1) + Władysławę OLEKSIAK (12 r. śm.), męża Henryka, córkę Marię ŁOPIŃSKĄ
i zm. z rodziny.

2) O Boże Błogosł. i potrzebne łaski dla Marty i Marcina TKACZYK (7 r. ślubu).

18.00 + Stefana i Stefanię MOZAL.

WTOREK  

(14 lipca 2020 r.)

7.00 + Wacława KOPKĘ (greg. 14)
8.00 + Irenę ŻOŁTYNIAK.
18.00 + Jadwigę MIĄSEK (2 r. śm.), Stefana i Andrzeja MIĄSEK
oraz Józefa WAWRZYNIAKA.

ŚRODA  

(15 lipca 2020 r.)

Św. Bonawentury, biskupa i doktora Kościoła – wspomnienie

7.00 + Wacława KOPKĘ (greg. 15)
8.00 + Sebastiana JABŁOŃSKIEGO (12 r. śm.)
17.45 NOWENNA:

·      O uwolnienie od sił demonicznych Agnieszki i Sandry

+ Annę JAS (30 dni po śm.)

 

CZWARTEK 

(16 lipca 2020 r.)

Najświętszej Maryi Panny z Góry Karmel – wspomnienie

7.00 + Wacława KOPKĘ (greg. 16)
8.00 + Genowefę STARZYK (20 r. śm.) i Stanisława ŁĄCKIEGO (39 r. śm.)
18.00 + Zofię i Mariana KRAJEWSKICH.
 

PIĄTEK  

(17 lipca 2020 r.)

7.00 + Wacława KOPKĘ (greg. 17)
8.00 + Zofię KISIELEWSKĄ (int. od Wiesława z rodziną)
18.00 ·      W intencji Jana i Krystyny DŁUGOŁĘCKICH z okazji 43 r. ślubu.
 

SOBOTA  

(18 lipca 2020 r.)

7.00 + Wacława KOPKĘ (greg. 18).
8.00 + Franciszka URBANKA (13 r. śm).
18.00 + Helenę, Józefa, Waldemara, Barnabę, Halinę ZBROSZCZYK,
Jana i Stanisławę GLIŃSKICH.