IV NIEDZIELA WIELKANOCNA

(3 maja 2020 r.)

Święto konstytucji 3 maja

7.00

+ Jana, Annę, Mariannę, Juliana BEKISZ, Alinę, Edwarda, SZWARCZ
  oraz Helenę DOMINIAK i zm. z tych rodzin.

8.30

+ rodziców, męża i brata: Annę, Stefana, Andrzeja, Janka DIETRICHÓW
  i zm. z rodziny KILENÓW.

10.00

1) + Kazimierza KRYSIŃSKIEGO (20 r. śm.) Anielę, Jana KRYSIŃSKICH.

2) + Katarzynę-Monikę DOBROWOLSKĄ (greg. 3)

11.00

1) O błogosławieństwo Boże i potrzebne łaski w rozwoju człowieczeństwa i pomnażaniu otrzymanych talentów dla Kamila DYGA w 22 r. urodzin.
2) Dz. Bł. o Boże błogosławieństwo, zdrowie i wszelkie potrzebne łaski dla Marcina w 40 rocznicę urodzin i opiekę dla c.r. RYBAKÓW.

12.30

O łaskę nawrócenia i Boże błogosławieństwo dla Marii.

+ Agnieszkę KRAWCZYK (greg. 3)

+ Szymona STAROSTĘ (3 r. śm.)

+ Julię, Teresę, Michała, Franciszka i zmarłych z ich rodzin.

+ Stanisławę ORŁOWSKĄ (8 m-cy po śmierci).

18.00

+ Stefanię, Stanisława, Grzegorza PIETRZAK.

PONIEDZIAŁEK  

(4 maja 2020 r.)

Św. Floriana, Męczennika, patrona diecezji warszawsko-praskiej – wspomnienie

7.00

1) + Katarzynę-Monikę DOBROWOLSKĄ (greg. 4)

2) + Agnieszkę KRAWCZYK (greg. 4)

8.00

+ w int. Stanisława GRABOWSKIEGO.

18.00

1) + Aleksandrę SOBCZAK (imieninowa)

2) Dz. bł. o zdrowie i wszelkie potrzebne łaski i opiekę Matki Bożej Loretańskiej
   dla c.r. PISARSKICH, ROMANOWSKICH i ZALIWSKICH.

WTOREK  

(5 maja 2020 r.)

7.00

1) + Stanisława GAJEWSKIEGO.

2) + Agnieszkę KRAWCZYK (greg. 5)

8.00

+ W intencji zmarłych z rodzin BŁAŻEWICZÓW i DĄBROWSKICH.

11.00

POGRZEB: + Zygmunt Wacław PIWEK

18.00

+ Katarzynę-Monikę DOBROWOLSKĄ (greg. 5)

ŚRODA  

(6 maja 2020 r.)

Świętych Apostołów Filipa i Jakuba – Święto

7.00

1) + Katarzynę-Monikę DOBROWOLSKĄ (greg. 6)

2) + Agnieszkę KRAWCZYK (greg. 6)

8.00

+ Stanisława GWIAZDĘ, Franciszkę i Stanisława JAROCKICH.

17.45

NOWENNA:

+ Natalię RZESZOT (30 dni po śm.)

CZWARTEK  

(7 maja 2020 r.)

7.00

+ Stanisława i Jerzego CZERBNIAK

8.00

1) + Katarzynę-Monikę DOBROWOLSKĄ (greg. 7)

2) + Agnieszkę KRAWCZYK (greg. 7)

18.00

+ W intencji Stanisława oraz Jerzego.

PIĄTEK  

(8 maja 2020 r.)

Św. Stanisława, biskupa i męczennika, głównego patrona Polski – uroczystość.

7.00

1) + Katarzynę-Monikę DOBROWOLSKĄ (greg. 8)

2) + Agnieszkę KRAWCZYK (greg. 8)

8.00

+ o łaskę zbawienia dla Marii KOKOT (int. urodzinowo imieninowa)

18.00

+ Stanisława i Zuzannę SOŁTYSIAK.

SOBOTA

(9 maja 2020 r.)

7.00

1) + Katarzynę-Monikę DOBROWOLSKĄ (greg. 9)

2) + zm. z r. KURKÓW i ŁAPÓW.

8.00

1) W int. czcicieli św. Michała Archanioła.

2) + Agnieszkę KRAWCZYK (greg. 9)

18.00

+ Feliksę WOLICKĄ (20 r. śm.)