NIEDZIELA MIŁOSIERDZIA BOŻEGO

(19 kwietnia 2020 r.)

6.00

+ Andrzeja WAWRZYNIAK i Stefanię WAWRZYNIAK.

8.30

1) Dziękczynna i o Boże błogosławieństwo, potrzebne łaski dla Elżbiety z okazji urodzin.

2) + Jana CHAŁABISA, Irenę, Jana, Ryszarda, Marka DOBRZAŃSKICH,
     Danutę i Jana KACZORKÓW.

10.00

1) + Anielę, Kazimierza, Jana KRYSIŃSKICH.

2) + Henryka RACIBORSKIEGO (greg. 18.)

11.00

+ Kazimierza GUBA (23 r. śm.), Mariannę GUBA i Bolesława PARZYSZKA.

12.30

+ za dzieci poczęte a nienarodzone, dusze w czyśćcu cierpiące i dar głębokiej wiary
      dla rodziny OCHENKOWSKICH.

+ Romana BIELECKIEGO (33 r. śm.), Józefę, Władysława, Janusza BIELECKICH, Genowefę, Władysława, Honorata, Stanisława, Zbigniewa, Teresę, Irenę i Genowefę WOJCIECHOWSKICH.

+ Witolda SZCZERBIŃSKIEGO (12 r. śm.)

+ Tomasza WASILEWSKIEGO (14 r. śm.)

+ Sławomira HAJDUK (m-c po śmierci)

+ Barbarę MALCZYK (m-c po śmierci)

+ Tadeusza FIGIELSKIEGO (m-c po śmierci)

+ Krzysztofa MAĆKOWIAKA oraz Janinę MAĆKOWIAK

+ Roberta GÓRECKIEGO (13 r. śm.)

+ c.r. KURKÓW i ŁAPÓW.

18.00

+ Marka CHĄDZYŃSKIEGO (imieninowa).

PONIEDZIAŁEK   (20 kwietnia 2020 r.)

7.00

1) + Marcjannę GRABOWSKĄ.

2) + za dzieci poczęte a nienarodzone, dusze w czyśćcu cierpiące i dar głębokiej wiary
      dla rodziny OCHENKOWSKICH.

8.00

1) + Henryka RACIBORSKIEGO (greg. 19.)

11.30

POGRZEB + Józef PIWOWAR (91 lat), msza w 30 dniu po śm. 17.05.2020, godz.12.30.

18.00

+ Halinę PIETRASIK (4 r. śm.) i Kazimierza PIETRASIK

WTOREK   (21 kwietnia 2020 r.)

7.00

1) + Franciszka GRABOWSKIEGO

2) + za dzieci poczęte a nienarodzone, dusze w czyśćcu cierpiące i dar głębokiej wiary
      dla rodziny OCHENKOWSKICH.

8.00

+ Henryka RACIBORSKIEGO (greg. 20.)

18.00

+ Stefana MAŁACHOWSKIEGO (15 r. śm.), Genowefę i Józefa KWIATKOWSKICH.

ŚRODA   (22 kwietnia 2020 r.)

7.00

1) + Henryka RACIBORSKIEGO (greg. 21).

2) + w int. zmarłych z c.r. CZERWIŃSKICH.

8.00

+ Jana KOWALKOWSKIEGO oraz Mariannę i Franciszka MIELNICKICH.

17.45

NOWENNA:

+ Danutę KŁUDKIEWICZ (30 dni po śm.)

+ za dzieci poczęte a nienarodzone, dusze w czyśćcu cierpiące i dar głębokiej wiary
  dla rodziny OCHENKOWSKICH.

+ Wojciecha IZBIŃSKIEGO (z racji imienin i urodzin).

CZWARTEK   (23 kwietnia 2020 r.)

Św. Wojciecha, biskupa i męczennika – głównego patrona Polski – uroczystość

7.00

1) + Henryka RACIBORSKIEGO (greg. 22)

2) + za dzieci poczęte a nienarodzone, dusze w czyśćcu cierpiące i dar głębokiej wiary
      dla rodziny OCHENKOWSKICH.

8.00

+ Wojciecha KANIĘ (imieninowa)

18.00

+ Zdzisława (27 r. śm.) oraz zmarłych rodziców.

PIĄTEK   (24 kwietnia 2020 r.)

7.00

1) + Wawrzyńca KAPCZUKA.

2) + za dzieci poczęte a nienarodzone, dusze w czyśćcu cierpiące i dar głębokiej wiary
      dla rodziny OCHENKOWSKICH.

8.00

+ Henryka RACIBORSKIEGO (greg. 23)

18.00

+ Zofię KUSIŃSKĄ (22 r. śm.)

SOBOTA

(25 kwietnia 2020 r.)

Św. Marka Ewangelisty – święto

7.00

1) + Adolfa BAWORA (14 r. śm.)

2) + za dzieci poczęte a nienarodzone, dusze w czyśćcu cierpiące i dar głębokiej wiary
      dla rodziny OCHENKOWSKICH.

8.00

1) + Magdalenę, Edwarda i Stanisława STRZAŁKOWSKICH

2) + Henryka RACIBORSKIEGO (greg. 24).

18.00

+ Helenę, Józefa, Waldemara, Barnabę, Halinę ZBROSZCZYK,
  Jana i Stanisławę GLIŃSKICH.