V NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU     

(29 marca 2020 r.)

7.00 + za zmarłych z c.r. TRZONKOWSKICH i KRAJEWSKICH
8.30 + Jerzego, Tadeusza, Stanisławę BŁASZCZYK, Jana, Janinę, Zygmunta, Andrzeja,
Franciszkę, Edwarda, Pelagię, Stanisława KRAWCZYK, Elżbietę, Jerzego PASIEKA.
10.00 ·      Dz. Bł. w 28 r. ślubu Ewy i Zygmunta, z prośbą o zdrowie, bł. Boże i potrzebne łaski dla Jubilatów.
11.00 + Ryszarda Aleksandra DOBROWOLSKIEGO (greg. 29).
12.30 + Eugeniusza GADAJ (urodzinowa)

+ Alinę-Barbarę GAWEŁ (3 r. śm.), oraz jej rodziców Jana i Annę.

+ Władysława SZUMSKIEGO (30 dni po śm.)

+ Mieczysława BEDNARSKIEGO (30 dni po śm.)

+ Zdzisławę-Julię JAGNIĄTKOWSKĄ (30 dni po śm.)

+ Jerzego DACHNIEWSKIEGO (30 dni po śm.)

+ Marię ŁĄCKĄ, jej zm. rodziców: Annę i Franciszka;
rodzeństwo: Helenę, Zofię, Genowefę i Jana.

18.00 + Stanisława, Zofię i Wiktora ŚWIECZKA oraz Zygmunta BEDNARCZYKA.
 

PONIEDZIAŁEK   (30 marca 2020 r.)

7.00 + Mariana KOSTRZEWA (33 r. śm.) i za jego rodziców Aleksandrę i Józefa.
8.00 + Ryszarda Aleksandra DOBROWOLSKIEGO (greg. 30).
18.00 + Janinę ORZECHOWSKĄ (1 r. śm.) i Ryszarda ORZECHOWSKIEGO (16 r. śm.)

WTOREK  (31 marca 2020 r.)

7.00 1) + Martę GAŁĄZKA z prośbą o zbawienie duszy.

2) + Feliksa MALINOWSKIEGO (19 r. śm.) i Jadwigę MALINOWSKĄ (17 r. śm.)

8.00 + Jerzego MAJKOWSKIEGO i zm. z całej rodziny.
18.00 1) + Jerzego BOSIAKA i Józefa RYBAKA.

2) + Szczepana BORKOWSKIEGO (24 r. śm.)

ŚRODA (1 kwietnia 2020 r.)

7.00 + Henryka RACIBORSKIEGO (greg. 1).
8.00 + Ryszarda (m)
17.45 + za dzieci poczęte a nienarodzone, dusze w czyśćcu cierpiące i dar głębokiej wiary
dla rodziny OCHENKOWSKICH.

+ Grażynę DZIERŻYŃSKĄ (imieninowa)

+ Jana i Marię BIERNAT

+ Jadwigę Kazimierę RUSZTECKĄ (30 dni po śm.)

 

CZWARTEK (2 kwietnia 2020 r.)

7.00 1) + Zofię, Maksymiliana PAWLIK i zm. z całej rodziny PAWLIKÓW
i ZGADZAJSKICH.

2) + za dzieci poczęte a nienarodzone, dusze w czyśćcu cierpiące i dar głębokiej wiary
dla rodziny OCHENKOWSKICH.

8.00 + Henryka RACIBORSKIEGO (greg. 2).
18.00 + Ryszarda CZARNECKIEGO (imieninowa), Sebastiana, żonę Wiesławę
i rodziców Stanisława i Gabrielę.
 

PIĄTEK (3 kwietnia 2020 r.)

7.00 1) + Henryka RACIBORSKIEGO (greg. 3).

2) + za dzieci poczęte a nienarodzone, dusze w czyśćcu cierpiące i dar głębokiej wiary
dla rodziny OCHENKOWSKICH.

8.00 + w int. Członków Żywego Różańca i Legionu Maryi.
18.00 1) + Edmunda CZAPLA i Henrykę CZAPLA (11 r. śm.)

2) + Pawła NERCZ (intencja rodziny zmarłego)

 

SOBOTA (4 kwietnia 2020 r.)

7.00 + Henryka RACIBORSKIEGO (greg. 4).
8.00 1) Dz. Bł. w intencji Ryszarda, z prośbą o bł. Boże, zdrowie i opiekę Matki Bożej.

2) + za dzieci poczęte a nienarodzone, dusze w czyśćcu cierpiące i dar głębokiej wiary
dla rodziny OCHENKOWSKICH.

18.00 + Magdalenę NOWACKĄ (11 r. śm.) i Sławomira NOWACKIEGO.