W środę 25 marca Uroczystość Zwiastowania Pańskiego i Dzień Świętości Życia. Na Mszy Świętej o godzinie 18.00 będzie można podjąć Duchową Adopcję Dziecka Poczętego (łącząc się przez transmisję).Msza Święta o 18.00 bedzie transmitowana na stronach parafii.
Szczegóły o dziele Adopcji oraz formularze i modlitwa będą dostępne na stoliku prasowym oraz:
https://duchowaadopcja.pl