1.     Wobec kolejnych dni zmagań z trudnościami, jakie wynikają z zaistniałej epidemii przekazujemy zachętę i prośbę biskupa Romualda o trwanie na modlitwie i korzystanie z bardzo bogatej oferty duchowej przekazywanej przez media ogólnopolskie i nasze diecezjalne. Szczególnie zachęcamy do godnego uczestnictwa we Mszach Świętych i w modlitwie różańcowej transmitowanej codziennie o godz. 20.30 z kaplicy domu biskupiego. Listę modlitewnych propozycji przygotowanych przez Diecezję Warszawsko-Praską znajdziemy na stronie diecezja.waw.pl.

2.     Prosimy o uważne śledzenie wszelkich komunikatów podawanych przez władze cywilne i kościelne i bezwzględne stosownie się do nich w celu ochrony zdrowia i życia nie tylko własnego, ale także wszystkich, z którymi się spotykamy. Zobowiązuje nas do tego V przykazanie Boże. Oswajając się z zagrożeniem tracimy czujność i grozi nam pokusa bagatelizowania istniejącego niebezpieczeństwa. Przypominamy, że kierowanie się roztropnością – pierwszą z cnót kardynalnych – jest  naszą codzienną powinnością.

3.     Zachowując wspólnotę modlitwy i możliwość przyjęcia Komunii św. duchowej prosimy o korzystanie z dyspensy od obowiązku Mszy św. niedzielnej i pozostanie w domu. Zachęcamy do uczestniczenia we Mszy św. za pośrednictwem telewizji, radia czy internetu. Dzisiaj z naszego kościoła w mediach społecznościowych będą transmitowane dwie Msze św. o godz. 11.00 i o godz. 18.00.

4.     Przypominamy o możliwości korzystania z sakramentu pokuty także poza Mszą św. po wcześniejszym uzgodnieniu z kapłanem. Spowiedź odbywa się w nowej spowiednicy po lewej stronie od wejścia do Domku Loretańskiego.

5.     W środę 25 marca Uroczystość Zwiastowania Pańskiego. Msze św. o godz. 7.00, 8.00 i 18.00. Tego dnia przypada 28 rocznica erygowania Diecezji Warszawsko-Praskiej. Z tej racji ponowimy Akt zawierzenia diecezji Miłosierdziu Bożemu.

6.     Dziękujemy za ofiary składane na potrzeby kościoła w formie wpłat na konto parafii oraz przekazywane w inny sposób niż niedzielna składka na tacę.

7.     Zachęcamy do nabywania i lektury tygodnika „Idziemy” także w wersji elektronicznej za pośrednictwem stron www.eprasa.pl lub www.egazety.pl. Wersja papierowa jak zwykle na stoliku prasowym przed Domkiem Loretańskim.


Komunikat Biskupa Warszawsko-Praskiego

Warszawa, 21 marca 2020 roku

Nawiązując do wcześniejszych komunikatów oraz aktualnych zaleceń Rządu RP przypominamy o konieczności bezwzględnego ograniczenia wszelkich kontaktów z innymi osobami i pozostania w domu, aby zapobiec dalszemu rozprzestrzenianiu się epidemii.

W związku z trwającym stanem epidemii w naszym kraju zarządzam co następuje:

1. Przedłużam do odwołania dyspensę udzieloną dnia 12 marca 2020 roku od obowiązku niedzielnego i świątecznego uczestnictwa we Mszy Świętej i gorąco zachęcam do udziału w liturgiach transmitowanych w środkach społecznego przekazu.

2. Przypominam, że w nabożeństwach nie może brać udziału więcej niż 50 osób (w tym pierwszeństwo mają osoby, które zamówiły intencję danej Mszy Świętej).

3. Należy unikać wszelkich nadużyć związanych z sakramentem pojednania, a szczególnie:

a) Nie wolno w sposób nieuprawniony korzystać z rozgrzeszenia ogólnego,

b) Nie jest możliwa spowiedź przez środki komunikacji elektronicznej (telefon, komunikator internetowy itp.),

c) Chociaż właściwym miejscem spowiedzi jest konfesjonał, to w obecnej sytuacji spowiedź może odbywać się poza konfesjonałem (w kościele, kaplicy, zakrystii, w salce parafialnej lub innym godnym miejscu, pozwalającym zachować prywatność i bezpieczeństwo zdrowia).

4. Zachęcam duszpasterzy do udzielania Komunii Świętej na rękę, pamiętając jednak, że nikomu nie możemy nakazywać przyjęcia Ciała Pańskiego w taki sposób.

Dziękuję za odpowiedzialne podejście do zaleceń służb państwowych, dzięki czemu wyrażamy troskę o nasze zdrowie i odpowiedzialność za życie innych.

Moją modlitwą ogarniam Osoby dotknięte epidemią, całą służbę zdrowia, wszystkich troszczących się o zdrowie obywateli i zawierzam wszystkich opiece Matki Bożej Zwycięskiej.

+ Romuald Kamiński
Biskup Warszawsko-Praski