Apel biskupa Romualda Kamińskiego o modlitwę w obliczu zagrożenia

Wielebni Duszpasterze Diecezji Warszawsko-Praskiej,
Czcigodni Diecezjanie,

od kilku tygodni, kiedy doświadczamy zagrożenia epidemią koronawirusa, podejmowane są liczne działania profilaktyczne i medyczne, mające nas uchronić przed chorobą.

Zwracam się do Duszpasterzy i wszystkich Diecezjan, abyśmy przy podejmowaniu tych działań nie zaniedbali modlitwy. Pragniemy naszą codzienność zawierzyć Opatrzności Bożej. Zachęcam do wspólnotowej i indywidualnej modlitwy o ustrzeżenie nas od skutków szerzącej się epidemii. Proszę o modlitwę w intencji chorych, ich rodzin, w intencji osób poddawanych kwarantannie oraz w intencji całego personelu medycznego i kierujących wszystkimi działaniami.

Powróćmy do zbożnej formy śpiewania w trudnych chwilach Suplikacji. Powierzajmy naszych bliskich i nas samych Bogu i Matce Najświętszej podczas adoracji Najświętszego Sakramentu, modlitwy różańcowej, w wypowiadanych wezwaniach w modlitwie wiernych oraz w naszych osobistych modlitwach.

Wspierajmy się wzajemnie w trudnych chwilach naszej codzienności. Otaczam wszystkich modlitwą i błogosławię.

+ Romuald Kamiński
Biskup Warszawsko-Praski


Drodzy Parafianie.

W związku z pandemią koronawirusa realizując dyspozycje Biskupa Diecezji Warszawsko Praskiej Romualda Kamińskiego jako Wasi duszpasterze, chcemy zadbać o nasze wspólne bezpieczeństwo. Prosimy o zapoznanie się z następującymi informacjami:

  1. Godziny Mszy Świętych i nabożeństw w naszym kościele pozostają bez zmian.
  2. Po każdej niedzielnej Mszy św. będzie odśpiewana suplikacja w intencji przezwyciężenia pandemii.
  3. Spotkania wszystkich grup parafialnych oraz spotkania przygotowujące do przyjęcia sakramentów świętych zostają odwołane do 31 marca.
  4. Osoby chore prosimy o pozostanie w domach i uczestniczenie w niedzielnej Mszy przez transmisję telewizyjną lub radiową Osoby starsze i znajdujące się w grupie podwyższonego ryzyka prosimy o rozwagę.
  5. Zalecamy przekazywanie znaku pokoju w czasie Mszy św. przez skinienie głową / bez podawania ręki / – szczery uśmiech wystarczy.
  6. Zalecamy, by w najbliższym czasie Komunię Świętą przyjmować na rękę, tak, by nie narażać księdza lub szafarza oraz innych wiernych przyjmujących od nich Ciało Pańskie. Komunię należy spożyć zaraz po jej otrzymaniu, przy księdzu lub szafarzu. Chcemy przypomnieć, że taki sposób rozdawania Komunii Świętej nie uderza w jej godność – w historii Kościoła jest on dużo starszy niż rozdawanie  Komunii do ust.
  7. Przypominamy także o możliwości Komunii Świętej duchowej, o której Sobór Trydencki poucza, że jej skutki są takie same jak normalne przyjęcie komunii, gdy jest się w stanie łaski uświęcającej. Księża i szafarze rozdający Komunię Świętą również zostali poinstruowani o zachowaniu szczególnych środków ostrożności i higieny.
  8. Informujemy, że z kropielnic usunięta została woda święcona. Można się w nią zaopatrywać w zakrystii.

 Proponowane zmiany i obostrzenia są czasowe i zostaną anulowane, gdy tylko sytuacja stanie się znów normalna. Mamy nadzieję, że zostaną przyjęte ze zrozumieniem, a stosowanie się do nich będzie wyrazem naszej roztropności i odpowiedzialności za siebie i za innych. Katechizm Kościoła Katolickiego wskazuje, że roztropność jest pierwszą z cnót kardynalnych i nasza osobista pobożność powinna z niej wyrastać i na niej budować.                                                                             

Proboszcz ks. Zbigniew Kloch