V NIEDZIELA ZWYKŁA (09.02.2020)

7.00 + Marc’a CENDRIER (greg. 10).
8.30 + Mariannę i Janusza MALENTÓW, Wacława OLESZCZUKA,
zm. z rodz. KOŃKÓW, MALENTÓW, MATEŃKÓW i OLESZCZUKÓW.
10.00 + Jadwigę i Stanisława JAWORSKICH,
Czesławę, Władysława i Tadeusza STAŃCZAKÓW.
11.00 + Krystynę (12 r. śm.) Józefa, Anielę, Wacława PYRZEWICZÓW,
c.r. KUŚMIERCZYKÓW i NAGRABA.
12.30 ·      O udaną operację i łaskę zdrowia dla Patrycji z Franciszkańskiego Zakonu Świeckich

+ Weronikę TARKA (m-c po śmierci)

+ Ewę POSZUST (m-c po śmierci)

+ Tadeusza STOROŻAK (30 dni po śm.)

+ Jerzego WASĄŻNIK (30 dni po śm.)
+ Elżbietę SOSNOWSKĄ (30 dni po śm.)

+ Kazimierza BARAŃSKIEGO (30 dni po śm. – od uczestników pogrzebu.)

+ Helenę ŁĄCKĄ (96 r. śm.) za jej rodziców: Annę i Franciszka oraz rodzeństwo Zofię,
Marię, Genowefę i Jana.

+ Walentynę, Bonifacego DĄBEK, Wacławę i Mariana POLITOWICZ.

+ Martę BERA (30 dni po pogrzebie).

+ Andrzeja KLIMCZAKA.

18.00 + Jerzego PYSIEWICZA (11 r. śm.) oraz rodzinę GÓRALCZYKÓW i GAJAKÓW.
 

PONIEDZIAŁEK (10.02.2020)

Św. Scholastyki, dziewicy – wspomnienie

7.00 + Marc’a CENDRIER (greg. 11).
8.00 + Stanisława GŁUSZCZA (5 r. śm.), rodziców Stanisławę i Stanisława GŁUSZCZ.
18.00 ·      W intencji mieszkańców Pragi z okazji 372 rocznicy nadania praw miejskich Pradze.

WTOREK (11.02.2020)

Dzień powszedni [albo] Najświętszej Maryi Panny z Lourdes

7.00 + za zmarłych z rodziny KRZYWICKICH z prośbą o przebaczenie za grzechy
i Boże miłosierdzie oraz błogosławieństwo i dary Ducha Świętego dla żyjących
oraz członków przyszłych pokoleń.
8.00 + Marc’a CENDRIER (greg. 12)
18.00 + Huberta (12 r. śm.)
ŚRODA (12.02.2020)
7.00 + Marc’a CENDRIER (greg. 13).
8.00 + za dusze w czyśćcu cierpiące.
17.45 + Jana JASTRZĘBSKIEGO (30 dni po śm.) + Barbarę Zofię GÓRECKĄ (30 dni po śm.).

+ Kazimierę JAGIEŁŁO (30 dni po śm.) + Teodorę DZIBISZEWSKĄ (1 r. śm.),
Bolesława (m) CHMIELAK + Marzenę, Bogusława, Edwarda DZIBISZEWSKICH,
Henryka (m), Artura i Dariusza PIOTROWSKICH.

 

CZWARTEK (13.02.2020)

7.00 ·      W intencji Anny i Stanisława (urodzinowa) o Boże bł. i opiekę M.B. Loretańskiej.
8.00 + Marc’a CENDRIER (greg. 14).
18.00 + Mariana GUCEWICZA (24 r. śm.) oraz jego ojca i brata.
 

PIĄTEK (14.02.2020)

Św. Cyryla (mnicha) i Metodego (biskupa) – patronów Europy, święto.

7.00 + Marc’a CENDRIER (greg. 15).
8.00 + Tadeusza PALUCH (30 dzień po śm.).
18.00 + Teresę CHMIELEWSKĄ (5 r.), Jerzego CHMIELEWSKIEGO (2 r. śm.)
oraz ich zmarłych rodziców.
 

SOBOTA (15.02.2020)

7.00 Jana PODGÓRSKIEGO c.r. PODGÓRSKICH, JARKÓW i KSIĄŻAKÓW.
8.00 + Marc’a CENDRIER (greg. 16).
18.00 + Adama SOBONIA (12 r. śm.) c.r. SOBONIÓW i ŚWIEBODÓW.