II NIEDZIELA NARODZENIA PAŃSKIEGO

(5.01.2020)

7.00 Dz. bł. za przeżyte wspólnie lata, z prośbą o zdrowie dla Teresy i Jana, ich dzieci i wnuków.
8.30 + Jana KOWALKOWSKIEGO, Mariannę i Franciszka MIELNICKICH.
10.00 + Danutę FICNER (3 r. śm.) oraz Jarosława FICNER
11.00 + Stanisława JAGLAKA
12.30 ·      Ewę i Pawła BORKOWSKICH (25 r. ślubu);

·      Dz. bł. o Boże błogosławieństwo w 65 rocznicę ur. Grażyny ŻYDOK;

+ Marię De LENDORFF (greg. 5);

+ Wojciecha IZBIŃSKIEGO (30 dni po śm.);

+ Stanisławę ORŁOWSKĄ (4 m-ce po śm.);

+ Barbarę GAŁKIEWICZ, Aleksandrę MAKOWSKĄ, Zofię ŻUKOWSKĄ,
Mariana RYBAKA;

+ Annę i Bronisława PERKOWSKICH;

+ Krzysztofa PACA (9 r śm);

+ Wandę GWIAZDOWSKĄ (30 dni po śm.).

18.00 + Bronisława NIESTĘPSKIEGO, Ryszarda, Eugeniusza i Alicję MOSKWA.
 

PONIEDZIAŁEK

(6.01.2020)

[Uroczystość Objawienia Pańskiego]

7.00 + Marię De LENDORFF (greg. 6).
8.00 + zm. z c.r. ZARZECZNYCH, BUCONIÓW, MAZIKÓW i BŁASZCZYKÓW
oraz członków ich rodzin.
10.00 + Wojciecha WILEMBERG (int. od chrześnicy Beaty).
11.00 + Kazimierza CZUPERSKIEGO (16 r. śm.), jego rodziców Helenę i Jana,
teściów Stefanię i Bolesława oraz Stanisława i Halinę.
12.30 + Janinę KOPACZ.
18.00 + Wawrzyńca i Genowefę GŁÓWCZYK (37 r. śm.).

WTOREK PO OBJAWIENIU PAŃSKIM (7.1.2020)

[Św. Rajmunda z Penyafort – prezbitera]

7.00 + Marię De LENDORFF (greg. 7).
8.00 ·      W intencji wynagrodzenia i zadośćuczynienia za grzechy w życiu Teresy.
18.00 + Sabinę TOCZYŃSKĄ (7 r. śm.), Feliksa i Tadeusza TOCZYŃSKICH oraz zm. z rodziny WASZCZUKÓW i TOCZYŃSKICH.

ŚRODA PO OBJAWIENIU PAŃSKIM (8.1.2020)

7.00 + Marię De LENDORFF (greg. 8).
8.00 + zm. z rodziny DĄBROWSKICH i BŁAŻEWICZÓW.
17.45 + Wiesława (m) POWIERŻA (30 dzień po pogrzebie);

+ Halinę PAŁCZYŃSKĄ (30 dni po śm.);

 

CZWARTEK PO OBJAWIENIU PAŃSKIM (9.1.2020)

7.00 + Marię De LENDORFF (greg. 9).
8.00 + zm. z rodz. PIOTROWSKICH i FEDORCZYKÓW.
18.00 ·      O Boże błog. i wszelkie potrzebne łaski dla Marii PUDŁO (73 r. ur.) i dla całej rodziny
 

PIĄTEK PO OBJAWIENIU PAŃSKIM (10.1.2020)

7.00 + Marię De LENDORFF (greg. 10).
8.00 ·      Dziękczynna za ocalenie życia Leszka, Michała, Ani i Alicji z prośbą o potrzebne łaski i Boże błogosławieństwo.
18.00 + Zdzisława oraz chrześniaków Roberta, Darka i Radka.
 

SOBOTA PO OBJAWIENIU PAŃSKIM (11.1.2020)

7.00 ·      O łaskę zdrowia dla wszystkich chorych i ulgę w ich cierpieniu.
8.00 ·      w intencjach czcicieli Św. Michała Archanioła, z prośbą o Jego opiekę i obronę przed złem.
18.00 + Marię De LENDORFF (greg. 11).