XXXIV NIEDZIELA ZWYKŁA (24.11.2019)

Uroczystość Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata

7.00 + Stanisławę i Bogdana MOTYCZYŃSKICH i zm. rodziców i rodzeństwo.
8.30 + Stefanię BARASZKIEWICZ (greg. 24).
10.00 + za rodziców: Barbarę i Henryka OLĘDZKICH,
teściów: Danutę i Henryka POCHYLSKICH oraz dusze w czyśćcu cierpiące.
11.00 + Jana OCHNIO, Eugenię i Romana OCHNIO i c.r. STEFAŃSKICH.
12.30 ·      O błog. Boże i potrzebne łaski dla Zofii w 92 rocznicę urodzin;

·      Intencja dziękczynna w 55 r. ślubu Zygmunta i Heleny CHMIELEWSKICH, z prośbą o błog. Boże i potrzebne łaski dla jubilatów na kolejne lata.

+ Zofię KRZYŻANOWSKĄ, Marię CZAPSKĄ;

+ Jana KEMPISTEGO w 3. r. śmierci;

+ Janinę KOPACZ (30 dzień po pogrzebie);

+ Irenę WITEK (miesiąc po śmierci);

+ zmarłych z rodzin JĘDRASIK i SETÓW;

+ Irenę BANDURSKĄ z d. HOPFER (105 r. urodzin) oraz Czesława BANDURSKIEGO (110 r. urodzin) i zm. z całej rodziny BANDURSKICH;

+ O spokój duszy Elżbiety MARKIEWICZ.

18.00 + Jana TOMCZAKA (15 r. śm.), Franciszkę, Sławomira PAPROCKICH, Stanisławę i Jolantę RASZKIEWICZ oraz Jerzego TOMCZAKA (m-c po śmierci).
 
PONIEDZIAŁEK (25.11.2019)
7.00
8.00 + Wandę, Edwarda, Wojciecha, Bogusława CZYŻ, Jadwigę KUBICKĄ
18.00 + Stefanię BARASZKIEWICZ (greg. 25).
WTOREK (26.11.2019)
7.00 + Stefanię BARASZKIEWICZ (greg. 26).
8.00 + Jerzego, Irenę i Adama BOSIAK i zm. z całej rodziny.
18.00 + Zygmunta KRUSZEWSKIEGO
ŚRODA (27.11.2019)
7.00 + Stefanię BARASZKIEWICZ (greg. 27).
8.00 ·      O łaskę zdrowia i opiekę Matki Bożej dla Magdaleny (int. urodzinowa).
17.45 NOWENNA:

·      O powrót do Kościoła Katolickiego dla Agaty i jej rodziny.

·      O uzdrowienie duchowe i łaskę zdrowia dla Jerzego MARKIEWICZA

+ Marka-Dionizego KOZIAREWICZA (30 dni po śm.)

 
CZWARTEK (28.11.2019)
7.00 + Stefanię BARASZKIEWICZ (greg. 28).
8.00 + Henryka (1 r. śm)
18.00 + Zdzisława (z racji imienin), Danutę (22 r. śm.), Lecha oraz synów: Radka i Darka.
 
PIĄTEK (29.11.2019)
7.00 + Stefanię BARASZKIEWICZ (greg. 29).
8.00 + Wandę WOJTKOWSKĄ (36 r. śm.)
18.00 + Szczepana BORKOWSKIEGO (23 r. śm.)
 
SOBOTA (30.11.2019)

Św. Andrzeja – święto

7.00 + Stefanię BARASZKIEWICZ (greg. 30).
8.00 ·      Dz. Błag. o nawrócenie, uzdrowienie, dary Ducha Św. i łaskę zbawienia dla Izy i Kamili oraz miłosierdzie Boże i życie wieczne dla zm. z ich rodziny.
18.00 + Antoninę Romanowską (6 r. śm.) i Mikołaja ROMANOWSKIEGO.