1. Z racji I niedzieli miesiąca  dziś o godz. 16.00  spotkanie Kół Żywego Różańca, a o 17.30 Nabożeństwo Eucharystyczne. Od godz. 17.00 Najświętszy Sakrament będzie wystawiony do osobistej adoracji w ciszy.

2. Do 8 listopada włącznie po spełnieniu zwykłych warunków można zyskać odpust zupełny i ofiarować go za dusze w czyśćcu cierpiące. Warunkiem jest pobożne nawiedzenie cmentarza i modlitwa za zmarłych. Swoich bliskich zmarłych można jeszcze zapisywać na wypominki w zakrystii i kancelarii. Pamiętajmy, że modlitwa za zmarłych jest uczynkiem miłosierdzia oraz wyrazem wdzięczności wobec tych, którzy przekazali nam życie i wyświadczyli dobro.

3. W poniedziałek 4 XI przypada 225 rocznica tzw. Rzezi Pragi w, czasie której straciło życie ok. 20 tys. mieszkańców. Niektórzy zostali pochowani przy naszym kościele, co upamiętnia krzyż  stojący przy dzwonnicy oraz krzyż-mogiła poległych na ul. Jagiellońskiej. Msza św. w intencji ofiar w naszej katedrze o godz. 18.00. Szczegóły na ulotkach i plakacie.

4. W sobotę 9 listopada święto Rocznicy Poświecenia Bazyliki Laterańskiej, która jest katedrą Rzymu. Kto spełnia zwykłe warunki może zyskać odpust zupełny, jeśli z pobożności nawiedzi katedrę lub konkatedrę i odmówi tam Ojcze nasz i Wierzę.

5. Za tydzień 10 XI zbiórka do puszek z okazji dnia solidarności z Kościołem prześladowanym. W naszej parafii będziemy mogli wesprzeć dom samotnej matki przy ulicy Skierdowskiej w Warszawie. Taca z racji II niedzieli miesiąca na inwestycje parafialne.

6. Od 1 listopada możemy zobaczyć w kinach wyjątkowy film pt. Nieplanowane (Unplanned). Film opowiada historię Abby Johnson, która głęboko wierząc w prawo kobiet do wyboru, została wolontariuszką, a potem pracownicą jednej z klinik aborcyjnych potężnej organizacji Planned Parenthood. Szybko awansowała, by ostatecznie zostać jedną z najmłodszych w kraju dyrektorek korporacyjnego giganta. Tak było do czasu, aż zobaczyła coś, co zmieniło jej życie na zawsze. Więcej informacji na stronie www.nieplanowanewpolsce.pl

7. Na stoliku prasowym znajdziemy tygodnik Idziemy, oraz gazetkę parafialną Weź Ewangelię  do domu z informacją o sprawach gospodarczych.

Sprawy gospodarcze

Posiadanie i użytkowanie domu z duszą jest niewątpliwym przywilejem. Cieszymy się  podwójną łaską: mamy świątynię z duszą i plebanię z duszą. To szczęście – którego nie chcemy zamienić na inne – ma swoją cenę. Bardzo dziękuję wszystkim, którzy dobrze to rozumiejąc z miłości do Matki Bożej Loretańskiej i w duchu 5 przykazania kościelnego w materialny sposób troszczą się o naszą parafię. Jestem szczególnie wdzięczny za tzw. „wdowi grosz”, który ma także wielką duchową wartość. Dziękuję za wszystkie ofiary składane na tacę, do kościelnych skarbonek, przy okazji kolędy i w jakikolwiek inny sposób. Po kilkunastu miesiącach pracy zorientowałem się, że środki te wystarczają na bieżące wydatki, pensje dla świeckich pracowników i drobne bieżące naprawy. Aby móc realizować konieczne, poważniejsze prace wprowadziliśmy w II niedzielę miesiąca tzw. tacę inwestycyjną. Taka praktyka istnieje w wielu parafiach. Taca inwestycyjna jest większa od zwykłej średnio o 2300,- złotych. Dziękuję za te dodatkowe pieniądze i okazywane przez parafian zaufanie. Taki stan rzeczy powoduje, że do realizacji poważnych inwestycji musimy z jednej strony ograniczyć wydatki, a z drugiej pozyskiwać środki zewnętrzne.

Aby znacząco zmniejszyć koszty utrzymania kościoła i plebanii, przez obniżenie rachunków za gaz i prąd rozpoczęliśmy w czerwcu 2019 r. działania zmierzające do zamontowania pomp ciepła oraz instalacji fotowoltaicznej. Czas realizacji obu inwestycji zależy od terminu uzyskania dotacji z WFOŚiGW w Warszawie i otrzymania zgody konserwatora zabytków.

W celu pozyskania środków zewnętrznych parafia złożyła do stołecznego i mazowieckiego konserwatora zabytków oraz do Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego kilka projektów. Nie zostały one zakwalifikowane do finansowego wsparcia. Nie rozpoczęły się także planowane badania archeologiczne zmierzające do odtworzenia obrysów rozebranego w 1811 r. kościoła z zapleczem klasztornym oo. Bernardynów. Jedyne jak do tej pory środki zewnętrzne / w niewielkiej ilości / otrzymaliśmy ze Spółki Tramwaje Warszawskie.

Sprawą priorytetową jest w obecnej sytuacji odwodnienie kościoła. Brak hydroizolacji fundamentów i archaiczny system odprowadzania wody powoduje, że mury świątyni są widocznie zawilgocone ze wszystkich czterech stron. Zmiana tego stanu rzeczy wymaga prawnej i finansowej pomocy konserwatora zabytków. Niezależnie od tego, kiedy i jakie wsparcie uzyskamy dla tych działań, to aby je rozpocząć musimy mieć wkład własny.

Turystów i gości oglądających Domek Loretański może dziwić np. nierówny teren wokół kościoła, odpadająca farba na ścianach czy niezbyt wygodne ławki. Stali mieszkańcy i parafianie znając historię rozumieją więcej i są bardziej wyrozumiali dla tych niedogodności. Wiek ma swoje prawa. Jak długo na zmianę tej sytuacji będziemy musieli poczekać ? To w dużym stopniu zależy od tego, ile osób i w jakim zakresie zechce pomóc Matce Bożej Loretańskiej. Wszystkim, którzy już to czynią cierpliwie i wytrwale składam serdeczne Bóg zapłać i zapewniam o modlitwie.

Proboszcz ks. Zbigniew Kloch