XXVII NIEDZIELA ZWYKŁA (6.10.2019)

7.00

+ Tadeusza BARASZKIEWICZA (greg. 6).

8.30

+ Bolesława, Franciszka, Katarzynę WNUKÓW, Andrzeja, józefę, Edmunda i Stanisława KRĘŻLEWICZÓW, Jana i Karolinę BORUCÓW.

10.00

+ Grażynę OGRODOWSKĄ (2 r. śm.), Mieczysława OGRODOWSKIEGO,
c.r. RYCERSKICH, WASZCZUKÓW, ZANIUKÓW, WÓJCIKÓW, Leokadię i Franciszka PRYCIAK.

11.00

+ Andrzeja CACKO (5 r. śm.), i rodziców Irenę i Aleksandra CIOSTEK.

12.30

1) Dz. bł. z racji 60 rocznicy ślubu Teresy i Jana ŻEBROWSKICH z prośbą o bł. Boże, zdrowie i potrzebne łaski dla jubilatów.

2) W intencji parafian;

Dz. bł. w intencji Izabeli i Rafała KUBANÓW (18 r. ślubu);
W intencji radnego Jacka WACHOWICZA, za jego działalność na rzecz dzielnicy Praga Północ i mieszkańców, z prośbą o zdrowie i siły do pracy;
W intencji nadchodzących wyborów, aby naszą ojczyzną rządzili ci, którzy swoje siły, możliwości i ambicje poświęcają budowaniu dobrobytu Polski i Polaków zgodnie z wolą Bożą.

+ Bognę-Katarzynę KRAWCZYK (3 r. śm.);

+ Romualda SKARZYŃSKIEGO (30 r. śm.);

+ Stanisławę ORŁOWSKĄ (w 30 dni po śmierci);

+ Tomasza Marcina MAŁKOWSKIEGO (w 30 dni po śmierci);

+ Tadeusza i Krzysztofa SEMCZYSZYN;

+ Bronisława NIESTĘPSKIEGO i jego rodziców, Czesława i Modestę ROMAN, Wiesława GRZESIAKA;

+ Alfredę DOBROWOLSKĄ (zm. we wrześniu);

+ Stanisława (m), Joannę i Mariana, Genowefę, i Henryka (m);

+ Piotra SZELENBAUM.

18.00

+ Arkadiusza DOMAŃSKIEGO w 42 r. śm., Teresę, Helenę, Jakuba DOMAŃSKICH, Apolonię i Adama BODZIUCH, Antoniego i Wojciecha DUDZIŃSKICH oraz Wandę KEMPKĘ.

PONIEDZIAŁEK (7.10.2019)

Najświętszej Maryi Panny Różańcowej – wspomnienie

7.00

+ Tadeusza BARASZKIEWICZA (greg. 7).

8.00

+ Jana KOWALKOWSKIEGO, Mariannę i Franciszka MIELNICKICH.

18.00

+ Longina KOŁOSOWSKIEGO (11 r. śm).

WTOREK (8.10.2019)

7.00

+ Tadeusza BARASZKIEWICZA (greg. 8).

8.00

O Boże błog. i dary Ducha Świętego, opiekę M.B. Loretańskiej i szczęście rodzinne na dalsze lata.

18.00

+ Adama METELSKIEGO, rodziców SKŁADANEK i METELSKICH.

ŚRODA (9.10.2019)

7.00

1) + Tadeusza BARASZKIEWICZA (greg. 9).

2) + Stefanię, Piotra, Jana ZGADZAJSKICH oraz za rodz. ZGADZAJSKICH i ROGALSKICH.

8.00

+ Rafała-Marka GEPERT w 5 r. śm., Jana-Pawła GEPERT oraz Aldonę RZEMPOŁUCH

17.45

NOWENNA:

O Boże bł. i potrzebne łaski oraz pomoc w ukończeniu studiów dla Łukasza;
O pokój na świecie, bezpieczeństwo dla naszej Ojczyzny, nawrócenie grzeszników i uchronienie nas przed wybuchem 3 wojny światowej;

+ Jana KORDOWSKIEGO (19 r. śm.), Amelię, Jerzego KORDOWSKICH,
  Jacka CZUB (7 r. śm.), Mariannę i Bolesława CZUB;

CZWARTEK (10.10.2019)

7.00

+ Tadeusza BARASZKIEWICZA (greg. 10).

8.00

+ Andrzeja CHOINKA.

18.00

+ Czesławę i Władysława KWIATKOWSKICH.

PIĄTEK (11.10.2019)

7.00

+ Tadeusza BARASZKIEWICZA (greg. 11).

8.00

+ Franciszka ŁĄCKIEGO (75 r. śm.), Annę ŁĄCKĄ, zmarłych z ich rodzin i poległych w Powstaniu Warszawskim.

18.00

1) + Mirosława i Stanisławę KUNERT (5 r. śm.);

2) + Jadwigę, Michała, Pawła WOJTYSIAKÓW, Jadwigę i Stefana SYKUTÓW.

SOBOTA (12.10.2019)

7.00

+ Stanisława SUCHODOLSKIEGO w 29 r. śm.

8.00

Przez wstawiennictwo Św. Michała Archanioła w intencji wszystkich czcicieli, duszpasterzy i wiernych z prośbą o opiekę przez złym duchem.

18.00

+ Tadeusza BARASZKIEWICZA (greg. 12).