XXIV NIEDZIELA ZWYKŁA (15.09.2019)

7.00

+ Stanisławę i Stanisława TOCHOLSKICH, Janinę i Adama SZCZEPANIAKÓW.

8.30

1) + Zdzisława (M) ULRYCH – greg. 15.

2) + o życie wieczne i odpuszczenie grzechów dla Wacława OLESZCZUKA.

10.00

+ Jana KOWALKOWSKIEGO, Mariannę i Franciszka MIELNICKICH.

11.00

+ Jadwigę i Stefana SYKUTÓW, Pawła WOJTYSIAKA.

12.30

w int. parafian;
Dz. błagalna w 40 r. ślubu Anny i Henryka ORKISIEWICZÓW z prośbą o Boże błog. dla całej rodziny;
Dziękczynna za dar życia i o szczęśliwą obronę prac dla Ewy, z prośbą o dalszą opiekę Maryi nad jej rodziną, przyjaciółmi i sąsiadami (i o radość wieczną dla dziadków i pradziadków);

+ o spokój duszy Alicji KOŁOSOWSKIEJ (3 r. śm.), Józefa MIKOŁAJCZYKA (3 r. śm.) i Barbary MIKOŁAJCZYK (6 r. śm.);

+ Zofię LASKOWSKĄ w 9 miesięcy po śmierci;

+ Mariana DRZAZGOWSKIEGO (1. r. śm.), Halinę DRZAZGOWSKĄ (8 r. śm.), Marka i Ewę DRZAZGOWSKICH.

+ Grażynę DZIERŻYŃSKĄ (7 r. śm.), Jana i Marię BIERNAT, Jerzego i Stefanię WALEWSKICH;

+ Włodzimierza GROSZKIEWICZA.

18.00

Dziękczynna za 30 lat pobytu za granicą i ludzi, których Pan Bóg postawił na drodze, z prośbą o dalsze łaski i Boże błogosławieństwo.

PONIEDZIAŁEK (16.09.2019)

Świętych męczenników Korneliusza, papieża, i Cypriana, biskupa – wspomnienie

7.00

+ Zdzisława (M) ULRYCH – greg. 16.

8.00

O beatyfikację s. Róży Wandy NIEWĘGŁOWSKIEJ w 30 r. śm.

18.00

WTOREK (17.09.2019)

7.00

+ Zdzisława (M) ULRYCH – greg. 17.

8.00

+ o pokój wieczny i łaskę nieba dla małżonków: Ireny (10 r. śm.) i Franciszka (49 r. śm.) oraz dla c.r. SAWICKICH i ZIĘTARÓW.

18.00

+ Leszka BREJNAKA (11 r. śm.), jego rodziców i teściów, oraz Marię i Lucjana DMOWSKICH i Jacka SZOZDĘ.

ŚRODA (18.09.2019)

Św. Stanisława Kostki, zakonnika, patrona Polski – święto.

7.00

+ Leopoldę i Bolesława SUPERA.

8.00

+ Zdzisława (M) ULRYCH greg. 18.

17.45

NOWENNA:

Dziękczynna za dar życia i o szczęśliwą obronę prac dla Ewy, z prośbą o dalszą opiekę Maryi nad jej rodziną, przyjaciółmi i sąsiadami (i o radość wieczną dla dziadków i pradziadków);

+ Wandę Bogumiłę KOZŁOWSKĄ (4. r. śm.);

+ Janinę LOREK (30 dni po śmierci);

+ Dariusza KOWALCZYKA (30 dni po śmierci);

+ Adelę RYK (30 dni po śmierci);

+ zamarłego Artura i w intencji jego bliskich z prośbą o wsparcie duchowe po tej niepowetowanej dla nich stracie.

CZWARTEK (19.09.2019)

7.00

+ Małgorzatę BIGOS (2 r. śm.), Dominikę ŻUK-PROKOPIUK

  oraz Wiesławę BRATKO-WOLSKĄ

8.00

+ Zdzisława (M) ULRYCH – greg. 19.

18.00

PIĄTEK (20.09.2019)

Św. Męczenników Andrzeja Kim Taegon, prezbitera, Pawła Hasang i Towarzyszy – wspomnienie

7.00

+ Stanisława (M) GWIAZDA, Franciszkę i Stanisława JAROCKICH

8.00

+ Tomasza OPORKA w 3 r. śm.

18.00

+ Zdzisława (M) ULRYCH – greg. 20.

+ Czesława RACZKOWSKIEGO (40 r. śm.), rodziców RACZKOWSKICH, rodziców NAWROCKICH, rodzeństwo i ks. Zygmunta NAWROCKIEGO.

SOBOTA (21.09.2019)

Św. Mateusza, Apostoła i Ewangelisty – święto

7.00

+ Konrada MICHAŁOWSKIEGO (8 r. śm.)

8.00

+ Zdzisława (M) ULRYCH – greg. 21.

18.00

+ Helenę, Józefa, Waldemara, Barnabę ZBROSZCZYK oraz Jana GLIŃSKIEGO