MBLoretańska

1. Dziś po Mszy wieczornej o godz. 18.00 spotkanie kandydatów do bierzmowania.
Na to spotkanie zapraszamy także rodziców naszej młodzieży. 

2. Do końca lutego, czyli jeszcze o dwa tygodnie przedłużamy czas, w którym kancelaria pracuje tylko do godz. 17.45. Wieczorne dyżury we wtorki i czwartki
od 1 marca.

3. Do końca lutego nie będzie też czwartkowej, popołudniowej adoracji i wystawienia Najświętszego Sakramentu. Adoracja przed południem od 8.30 do 11.00 pozostaje
bez zmian.  

4. W piątek 22 lutego Święto Katedry św. Piotra Apostoła. Po spełnieniu zwykłych warunków udziela się odpustu zupełnego wiernym, którzy nawiedzą katedrę
lub konkatedrę i tam pobożnie odmówią Ojcze nasz i Wierzę

5. W nowym numerze tygodnika Idziemy znajdziemy między innymi artykuły: 
Grzech i łaska czyli o stanie Kościoła, rozmowę z prezesem Związku Pracodawców
i Przedsiębiorców, oraz wywiad ze Zbigniewem Bródką Małymi krokami do dużych sukcesów. Oprócz tego ciekawe informacje o tym co dzieje się w Polsce,
w Kościele i na świecie.

6. Plan kolędy na najbliższe dni / zob. zakładka plan kolędy/

Tegoroczne wizyty kolędowe zbliżają się ku końcowi. Planujemy zakończyć je w czwartek 21 lutego. Jeśli ktoś nie uczestniczył w kolędzie, a chciałby jeszcze zaprosić
kapłana do swojego mieszkania prosimy o osobisty kontakt. Na taką indywidualną kolędę planujemy dwa dni: piątek 22 lutego i sobotę 23 lutego.