3 niedziela adwentu 
16 grudnia  2018 
 
7.00+ Mariannę, Annę, Stanisława, Ryszarda GRACZYK, Annę i Franciszka
JEZIERSKICH, Sylwestra, Grzegorz, Alojzego i Zdzisławę
MACHCIŃSKICH
8.30+ Rodziców: Teodozję i Romana
ULIKOWSKICH, brata Janka
DIETRYCHA, Eugeniusza
KOŁAKOWSKIEGO, Księży: Stefana
NIEDZIELAKA,  Stefana
GWIAZDOWSKIEGO,
Antoniego ŻMIJEWSKIEGO i jego
rodziców
10.00+ Danutę i Henryka POCHYLSKICH, Barbarę i Henryka OLĘDZKICH,
dusze w czyśćcu cierpiące
11.00+ Mariannę, Kazimierza GUBA,
Bolesława PARZYSZKA
12.30+ Jana i Leokadię RUDNIKÓW  
Chrzest: Kacper Dobrowolski
18.00– O Boże Błogosławieństwo
i dary Ducha Świętego
dla ks. Dariusza SZCZEPANIUKA
z racji imienin
Poniedziałek 17 grudnia  2018  
 
7.00+ Stanisława (13 r. śm.), Czesławę,
Jana i Stanisławę 
8.00+ Stanisława SAWICKIEGO
(26 r. śm.), Apolonię SAWICKĄ,
Władysława LASKUS
18.00+ Sabinę i Jerzego
TOMASZEWSKICH,
Kazimierę i Romana PAWLIK,
Eugeniusza WINEK,
C.R. OSUCHÓW,
TOMASZEWSKICH i PAWLIKÓW
Wtorek  18 grudnia  2018  
 
7.00+ Zbigniewa MĄKA, jego rodziców: Czesława i Irenę; Kazimierę
Antoniego i Ireneusza
JAKUBIAKÓW,
Zbigniewa RUCIŃSKIEGO, Leokadię SZOTA
8.00– O zgodę w rodzinie, szczególnie
między Tomaszem a Danutą
18.00+ Irenę, Zygmunta WIECZOREK,
C.R. WIECZOREK i GRAY
Środa 19 grudnia  2018  
 
7.00+ Józefa i Władysława
8.00+ Franciszkę i Stefana
SKOROŃSKICH,
Kazimierę i Kazimierza
RĘCZKOWSKICH
17.45NOWENNA DO MATKI BOŻEJ
NIEUSTAJĄCEJ POMOCY 
I MSZA ŚWIĘTA 
Czwartek20 grudnia  2018  
 
7.00+ Janusza CIOSTKA (2 r. śm.)
8.00+ Helenę NOWACKĄ (23 r. śm.)
18.00+ Zbigniewa BOLKA 
Piątek 21 grudnia  2018   
 
7.00+ Henrykę, Kazimierza, Bernarda, Grażynę STĘPIEŃ,
Joannę MARTYNOWICZ w 2 r. śm.
8.00+ Aleksandrę MAKOWSKĄ,
Zofię ŻUKOWSKĄ,
Mariana RYBAKA
18.00+ Witolda WALENTA
Sobota 22 grudnia  2018 
 
7.00+ Zygmunta ROGALSKIEGO
(22 r. śm.), C.R. ROGALSKICH
i ZGADZAJSKICH
8.00+ Katarzynę WĄSOWSKĄ (7 r. śm.)
18.00+ Helenę, Józefa, Waldemara,
Barbarę ZBROSZCZYK,
Jana GLIŃSKIEGO