1. Rafał Pyszkowski, kawaler z par. tut. i Katarzyna Kamila Szynkler, panna z par. tut. Św. Józefa w Pruszkowie – zapowiedź 2
2. Robert Piotr Gutowski, kawaler z par. tut. i Ilona Koćmik, panna z par. Magnuszew – zapowiedź 2
3. Artur Stanisław Zawdka, kawaler z par. tut. i Jolanta Wasilewska, panna z par. Opatrzności Bożej w Warszawie – zapowiedź 2
4. Szymon Bednarczyk, kawaler z par. św. Anny w Sterdyni i Kamila Ołowska, panna z parafii tutejszej – zapowiedź 1