Niedziela Chrztu Pańskiego
7 stycznia 2018

7.00

Dz.-błag za łaskę  uzdrowienia z choroby nowotworowej  Ewy

8.30

+ Mariannę, Janusza Malenta, Wacława Oleszczuka, Cr Końków, Malentów, Mateńków, Oleszczuków

10.00

+ Kazimierza Czuperskiego w 14 r. śm., za jego rodziców, teściów i Cr Polkowskich, Zbrzeźniaków

11.00

+ Zofię, Józefa Sobańskich (7GR)

12.30

+ Stanisława Jaglaka w 9 r. śm. i jego rodziców Katarzynę i Franciszka
oraz  zm. z Cr, Ludwikę i Jana Nowakowskich

18.00

+ Janinę Kęsik w r. śm. Cr Kęsików i Tarnowskich

Poniedziałek
8 stycznia 2018

7.00

+ Zofię, Józefa Sobańskich (8GR)

8.00

+ Henryka Dąbrowskiego w 23 r. śm. Reginę, Wiesławę Dąbrowskich, Jadwigę, Stanisława Błażewiczów

18.00

+ Halinę, Mieczysława, Zdzisława Kosim, Monikę, Jana Dynek

Wtorek 
9 stycznia 2018

7.00

– O Boże błog. oraz opiekę MB dla Łukasza, Aleksandry, Antosia Strąk

8.00

+ Zofię, Józefa Sobańskich (9GR)

18.00

RM

Środa
10 stycznia 2018

7.00

+ Stefanię Sapielak

8.00

+ Zm. z CR Figauzerów oraz o potrzebne łaski i Boże błog. dla żyjących z CR Figauzerów

17.45

NOWENNA DO MATKI BOŻEJ NIEUSTAJĄCEJ POMOCY

Czwartek
11 stycznia 2018

 

7.00

8.00

+ Stanisława w kolejną r. śm

18.00

+ Zofię I Józefa Sobańskich (11 GR)

Piątek
12 stycznia 2018

7.00

+ Leokadię Jankowską w 1 r. śm. i Mieczysława w 21 r. śm.

8.00

+ Zofię, Józefa Sobańskich (12GR)

18.00

+ Witolda Krzewińskiego i jego rodziców Juliannę i Jana Krzewińskich

Sobota
13 stycznia 2018

7.00

+ Agatę Bawor w 4 r. śm. , Zdzisława Czaję, Prokopowicza.

8.00

Św. Michał Archanioł

18.00

+ Zofię I Józefa Sobańskich (13 GR)

Niedziela Świętej rodziny
31 grudnia 2017

 

7.00

+ Antoniego Knurka, Jakuba Kurpiela

8.30

+ Edmunda, Andrzeja, Józefę Krężlewiczów, Bolesława, Franciszka, Katarzynę wnuków, rodziców Jana i Karolinę Boruchów

10.00

Dziękczynna o Boże błog. w 14 r. ślubu Małgorzaty i Piotra i ich rodziny
oraz w intencji Bogu wiadomej

11.00

+ Stanisławę, Barbarę Śpiewakowskich, Cr Piórkowskich

12.30

+ Aleksandra Marczaka w 40 r. śm.

18.00

– za Parafian

+ Bożenę Barowicz w rocznicę urodzin

Poniedziałek
1 stycznia 2018

 

7.00

Za Parafian

8.30

+ Tadeusza Sośnierz w 2 r. śm.

10.00

+ Mieczysława Nowackiego

11.00

+ Piotra Kupiec w 12 r. śm, Czesława, Bronisława, Władysława, Teresę, Genowefę, Czesławę

12.30

+ Zofię I Józefa Sobańskich (1 GR)

18.00

+Genowefę, Michała, Irenę Ludwickich

Wtorek
2 stycznia 2018

 

7.00

– O Boże błog. oraz Dary Ducha Świętego dla Luizy i Macieja a także ich dzieci
i CR

8.00

+ Alicję Frydrych (intencja od wdzięcznych sąsiadów z ul. Jagielońskiej 62)

18.00

+ Zofię I Józefa Sobańskich (2 GR)

Środa
3 stycznia 2018

 

7.00

+ Hannę Stępkowską

8.00

 + Dziękczynna o Boże błog. w rocznicę ślubu Małgorzaty i Piotra oraz w intencji Bogu wiadomej

17.45

NOWENNA DO MATKI BOŻEJ NIEUSTAJĄCEJ POMOCY

Czwartek
4 stycznia 2018

 

7.00

8.00

+ Monikę w 72 r. śm. Czesława, Tadeusza Kłosowskich

18.00

+ Zofię I Józefa Sobańskich (4 GR)

Piątek
5 stycznia 2018

 

7.00

+ Zofię I Józefa Sobańskich (5 GR)

8.00

Żywy Różaniec i Legion Maryi

18.00

R.

Sobota
6 stycznia 2018

 

7.00

+ Marka Kasperczyka w 1 r. śm.

8.30

+ Adama Strzelczyka, Stanisława Szarejko, rodziców Leokadię, Stanisława, Amelię, Kazimierza

10.00

+ Krzysztofa Paca w 7 r. śm.

11.00

+ Ryszarda Pierścieniak w 3 r. śm., Ewę Pierścieniak

12.30

+ Zofię I Józefa Sobańskich (5 GR)

18.00

+ Stanisława Nachyłę w 6 r. śm. , CR Marszałków, Eugeniusza, Feliksę, Bogusławę, Ireneusza , Ewę oraz Czesława  Maja

 4 Niedziela Adwentu
24 grudnia 2017

7.00

+ Adama Poszwińskiego

8.30

+ Irenę w 6 r. śm. i Zygmunta w 8 r. śm CR Wieczorków i Gray

10.00

+ Kazimierę i Stanisława Rykowskich

11.00

+ Konrada Maliszewskiego w 7 r. śm.

12.30

+ Andrzeja Zaborowskiego (24 GR)

 Boże Narodzenie

25 grudnia 2017

 24.00

Pasterka w intencji Parafian
 8.30
+Karola Stanaszka
10.00
– Dz.-błag. w intencji Marianny i Stanisława Figat z prośbą o potrzebne łaski, Boże błog., opiekę Matki Bożej dla jubilatów i CR
 11.00
+ Tadeusza Cieślaka w 16 r. śm., Juliannę i Józefa Cieślak
 12.30
18.00
+ Andrzeja Zaborowskiego (25GR)
 Wtorek
26 grudnia 2017
 7.00
+ Mariana w 17 r. śm, Antoninę i Władysława
 8.30
+ Franciszka Nosal
 10.00
R
11.00
+ Mirosława Gocała w 10 r. śm.
12.30
Dz.-błag. w intencji Anny i Władysława Owsianko w 60 r. ślubu z prośbą o potrzebne łaski, Boże błog., opiekę Matki Bożej dla jubilatów i CR
+Andrzeja Zaborowskiego (26GR)
18.00
R
Środa
27 grudnia 2017
 7.00
+ Joannę Martynowicz w 1 r. śm, Zmarłych z rodziny Stępniów: Henrykę, Kazimierza, Bernarda i Grażynę
8.00
+ Andrzeja Zaborowskiego (27GR)
 17.45
NOWENNA DO MATKI BOŻEJ NIEUSTAJĄCEJ POMOCY I MSZA ŚWIĘTA

Czwartek
28 grudnia  2017

 7.00
+ Rodziców Janinę i Szczepana Goleckich
(intencja od syna Macieja)
 8.00
+ Rodziców Janinę w 18 i Jana Kazior
 18.00
+ Andrzeja Zaborowskiego (28GR)

Piątek
29 grudnia 2017

7.00
+ Zygmunta Rogalskiego Cr Rogalskich i Zgadzajskich
 8.00
+ Krzysztofa Jabłońskiego w 8 r. śm.
 18.00
+ Andrzeja Zaborowskiego (29GR)

 

Sobota

30 grudnia 2017

 7.00
+ Andrzeja Zaborowskiego (30 – ostatnia GR)
 8.00
+ Zbigniewa  Sosińskiego w 2 r. śm.
18.00
+ Sławomira Nowackiego w 6 r. śm, Magdalenę Nowacką


3 Niedziela adwentu
17 grudnia 2017

7.00

+ Felicję, Wandę, Natalię, Jana Janickich, Franciszka, Bronisławę Zgadzajskich

8.30

+ rodziców Teodozję i Romana Ulikowskich, brata Jana Gietrycha, Eugeniusza Kołakowskiego, ks. Stefana Niedzielaka, ks. Stefana Gwiazdowskiego i jego rodziców, ks. Antoniego Żmijewskiego

10.00

+ Mariannę w 8 r. śm. i Kazimierza Guba, Bolesława Parzyszka

11.00

Dz-błag. W 90 r. urodzin Teresy z prośbą o zdrowie i potrzebne łaski oraz za Dorotę i Mateusza o Boże błog. dla nich a także o opiekę MB Loretańskiej dla CR

12.30

+ ks. Stefana Gwiazdowskiego w 9 r. śm.

+ Andrzeja Zaborowskiego (17 gr)

18.00

+ Zofię Krzyżanowską, Marię Czapską

 
Poniedziałek 18 grudnia 2017

 

7.00

+ Andrzeja Zaborowskiego (18 gr)

8.00

+ Stanisława, w 12 r. śm. Jana, Czesławę, Stanisławę

18.00

+ Kazimierę, Romana Pawlik zm. z CR Pawlików, Sabinę, Jerzego Tomaszewskich CR Tomaszewskich, Eugeniusza Winek, CR Osuchów

Wtorek 19 grudnia 2017

7.00

+ Józefa i Władysława

8.00

+ Andrzeja Zaborowskiego (19 gr)

18.00

W intencji ks. Dariusza
 

Środa  20grudnia  2017

 

7.00

+ Andrzeja Zaborowskiego (20 gr)

8.00

+ Helenę Nowacką

17.45

NOWENNA DO MATKI BOŻEJ NIEUSTAJĄCEJ POMOCY
 

Czwartek 21 grudnia 2017

 

7.00

+Tomasza Oporka w 1 r. śm.

8.00

+ Andrzeja Zaborowskiego (21 gr)

18.00

+ Jadwigę, Józefa CR Jeleni i Bandurskich
 

Piątek 22grudnia 2017

 

7.00

+ Zygmunta Rogalskiego w 22 r. śm. Cr Rogalskich i Zgadzajskich

+ Andrzeja Zaborowskiego (22 gr)

8.00

Katarzynę Wąsowską w 6 r. śm.

18.00

R

Sobota 23 grudnia 2017

7.00

+ Stefana Kochanekw 34 r. śm.

8.00

+ Andrzeja Zaborowskiego (23 gr)

18.00

+ Romanę paluch w 2 r. śm.

INTENCJE MSZALNE 3 – 9 GRUDNIA 2017

 

1 Niedziela adwentu  3 grudnia 2017

7.00

+ Andrzeja Zaborowskiego (3 gr)

8.30

+ Ryszarda Czarneckiego(urodzinowa) Cr Święckich i Sławińskich oraz Łukasza

10.00

+ Wiesława, Lidię, Adolfa Sołtys, Franciszkę, Jana, Józefa, Stanisława, Jana, Władysława, Zofię Baldo, Marię Kruczek

11.00

– O potrzebne łaski, Boże błogosławieństwo opiekę MB Loretańskiej dla Małżonków Pawła i Agnieszki o raz ich dzieci Julii i Szymona

12.30

+ Antoniego Wardawy, Zofię Danowską, Weronikę, Bolesława, Witolda Chojnackich, Leokadię, Juliusza Rausz, Annę, Witolda, Czesława Małaszewskich

18.00

+ Juliannę Cieślak w 15 r. śm. Józefa, Tadeusza, Władysławę i Bronisława
 Poniedziałek  4 grudnia 2017

7.00

+ Danutę Puchała

8.00

+ Czesławę Kowalczyk w 5 r. śm oraz zm z CR Kowalczyków

18.00

+ Andrzeja Zaborowskiego (4 gr)
Wtorek  5 grudnia 2017

7.00

+ Barbarę Wojnarowicz, Zdzisława Grzesiak

8.00

+ Helenę, Józefa, Waldemara, Barnabę Zbroszczyków, Jana Glińskiego

18.00

+ Andrzeja Zaborowskiego (5 gr)
Środa  6 grudnia  2017

7.00

+ Annę Starczyk

8.00

+ Andrzeja Zaborowskiego (4 gr)

17.45

NOWENNA DO MATKI BOŻEJ NIEUSTAJĄCEJ POMOCY
Czwartek  7 grudnia 2017

7.00

+ Emilię, Sylwestra Capota ich rodziców i rodzeństwo

8.00

+ Matyldę, Michała, Jadwigę, Stefanię, Kazimierza Opalskich

18.00

+ Andrzeja Zaborowskiego (7 gr)
Piątek  8 grudnia 2017

7.00

+ Andrzeja Zaborowskiego (8 gr)

8.00

– Dziekczynna za otrzymane łaski w 75 r. urodzin Irminy z prośbą o zdrowie i Boze Błog.
Na dalsze lata życia

10.00

+ Leokadię, Lucjana, Piotra, Staneckich, Zdzisławę Wojda

18.00

R.

 19.30

+ Stanisława, Zofię CR Ludwików, Wiesława, rodziców Chilkiewiczów oraz CR Gutowskich
Sobota  9 grudnia 2017

7.00

+ Andrzeja Zaborowskiego (9 gr)

8.00

Św. Michał Archanioł

10.00

+ Adama Zwierzyńskiego w rocznicę śm. i w dniu urodzin

18.00

+ Mariannę, Janusza Malenta, Wacława  Oleszczuka, Cr Końków, Malentów, Mateńków i Oleszczuków

19.30

+ Marię Kowalską-Klimowicz w 1 r. śm.

 

34 Niedziela Zwykła

26 listopad 2017

 JEZUSA CHRYSTUSA KRÓLA WSZECHŚWIATA

7.00

+ Anielę Oświt (26 Gr)

8.30

Dz-błag. W 90 r. urodzin Zofii z prośbą o Boże błog., zdrowie, opiekę MB Loretańskiej oraz potrzebne łaski

10.00

Dz-błag. w 53 r. ślubu Heleny i Zygmunta z prośbą o Boże błog., zdrowie, opiekę MB Loretańskiej oraz potrzebne łaski

11.00

+ Jana Ochnio w 18 r śm., Bronisławę, Piotra Cr Stefańskich, Genowefę, Romana Ochnio

12.30

+ Jana Tomczaka, Franciszkę, Sławomira Paprockich, Jolantę, Stanisławę Raszkiewicz

18.00

+ Zygmunta Kruszewskiego

 Poniedziałek, 27 listopada 2017e

7.00

+ Wandę Stokowską – intencja od siostry Alicji

8.00

+ Anielę Oświt (27gr)

18.00

+ Henryka, Walerię Niedzielskich, Cr Penców, Niedzielskich

 Wtorek, 28 listopada 2017

7.00

+ Aleksandrę, Mariannę, Franciszka, Jana Ołówków,

Mariannę, Stanisława Michalik

8.00

+ Anielę Oświt  (28 greg. )

18.00

+ Pawła Wojtysiaka, Jadwigę, Stefana Sykułów zm. Z Cr

Środa, 29 listopada 2017

7.00

+Wandę Stokowską – intencja od siostry Alicji

8.00

+ Anielę Oświt  (29 gr)

17.45

NOWENNA DO MATKI BOŻEJ NIEUSTAJĄCEJ POMOCY I MSZA ŚWIĘTA

Czwartek, 30 listopada 2017

7.00

+ Anielę Oświt (30 ost. greg. )

8.00

+ Andrzeja Rezszotka w 45 r. śm.

18.00

+Stefana Kopytowskiego w 4 r. śm. Jego rodziców Ewę i Józefa

 Piątek, 01 grudnia 2017

7.00

+ Andrzeja Zaborowskiego (1 GR)

8.00

 Żywy Różaniec i Legion Maryi

18.00

+ Barbarę Mościcką w 2 r. Śm.

 Sobota, 02 grudnia 2017

7.00

+ Andrzeja Zaborowskiego (2 GR)

8.00

+ Leokadię Sokulską

8.00

 + Stanisława w 25 r. Śm, Apolonię w 11 r. śm. Sawickich, Władysława Laskusa w 24 r. śm

18.00

+ Edwarda Jaguckiego, teściów Jaguckich, rodziców Przychułów

33 Niedziela Zwykła
19 listopad 2017
7.00
+ Anielę Oświt (19 gr)
8.30
+ Alfonsa, Stanisławę, Zbigniewa Sztejnów
10.00
+ Piotra, Mariannę, Adama Kamińskich
11.00
12.30
+ Bogusława Bujaskiego, Wandę, Stanisława,, Teresę, Ryszarda Potockich, Alicję Wiertel
18.00
+ Adama Terlikowskiego w 25 r. śm., rodziców Mariannę, Wiktora Topaczewskich
Poniedziałek, 20 listopada 2017 e
7.00
+ Zofię Łącką w 37 r. śm., Jana Łąckiego oraz zmarłych rodziców i rodzeństwo
8.00
+ Anielę Oświt (20 gr)
18.00
+ Jadwigę, Józefa Jeleń oraz zm z CR Jeleń i Bandurskich
Wtorek, 21 listopada 2017
7.00
+ Jana Podgórskiego w 7 r. śm. Cr Podgórskich, Jarków, Księżaków
8.00
+ Anielę Oświt (21 greg. )
18.00
+ Zdzisława Dębskiego w 16 r. śm. Ewę Dębską
Środa, 22 listopada 2017
7.00
+ Marię, Michała Piątków oraz ich rodziców
8.00
+ Anielę Oświt (22 gr)
17.45
NOWENNA DO MATKI BOŻEJ NIEUSTAJĄCEJ POMOCY I MSZA ŚWIĘTA
Czwartek, 23 listopada 2017
7.00
+ Franciszkę w 33 r. śm., Jana i Marię
8.00
+ Anielę Oświt (23 greg. )
18.00
+Cr Wiśniewskich,Kołakowskich, Olichniuków, Baczewskich, Kalinowskich, Adamów, Ponichterów, Bożenę i Kazimierę
Piątek, 24 listopada 2017
7.00
+ Józefę Maksimczyk
8.00
+ Anielę Oświt (24 gr)
18.00
+ Tadeusza Dudy w 11 r. śm.
Sobota, 25 listopada 2017
7.00
R.
8.00
+ Anielę Oświt (25 gr)
18.00
+ Adama Oleksiewicza – int. Od uczestników pogrzebu

32 Niedziela Zwykła

12 listopad 2017

7.00

+ Anielę Oświt (12gr)

8.30

+ Cr Janiszewskich, Pogorzałów, Janusza Parzycha

10.00

+ Alinę, Stanisława Kobak, Wandę Biele, Dusze w czyścu cierpiące

11.00

+ Marcina, Władysławę, Józefa Jabłońskich

12.30

+ rodziców Janinę, Wacława Boszkiewicz, brata Jerzego,

Cr Świergalskich i Boszkiewicz

18.00

+ Jadwigę, Stanisława Jaworskich

Poniedziałek, 13 listopada 2017 e

7.00

+ Wiktorię Podgórską w 24 r. Cr Podgórskich, Jarków, Księżaków

8.00

+ Anielę Oświt (13gr)

18.00

+ Klementynę, Helenę, Adama, Stanisława Łąckich oraz zm. z ich rodzin

Wtorek, 14 listopada 2017

7.00

+ Bolesława Melańczuk w 2 r. śm.

8.00

+ Anielę Oświt (14 greg. )

18.00

R. M.

Środa, 15 listopada 2017

7.00

+ Jadwigę Nosal w 5 r. śm.

8.00

+ Jana Kowalkowskiego, Mariannę, Franciszka Mielnickich

+ Anielę Oświt (15gr)

17.45

NOWENNA DO MATKI BOŻEJ NIEUSTAJĄCEJ POMOCY I MSZA ŚWIĘTA

Czwartek, 16 listopada 2017

7.00

+ Anielę Oświt (16 greg. )

8.00

R.

18.00

R.

Piątek, 17 listopada 2017

7.00

+ Anielę Oświt (17 gr)

8.00

+ Eugenię Kurpik w 18 r. śm., Hieronima Kurpik, Andrzeja i Piotra Kotusa

18.00

+ Zdzisława Leszcyńskiego w 10 r. śm. Irenę Brejnak w 25 r. śm.

Sobota, 18 listopada 2017

7.00

+ Stanisława, Stanisławę, Andrzeja Bazyl, Zofię Sadowską

8.00

+ Anielę Oświt (18)

18.00

Henryka Kellera w 8 r. śm, CR Kellerów

31 Niedziela Zwykła, 5 listopad 2017

7.00

+ Karola Stanaszka

8.30

+ Adama Strzelczyka w 14 r. śm., Stanisława Szarejko w 5 r. śm., rodziców Leokadię i Stanisława, Amelię i Kazimierza

10.00

+ Dziadków Salomeę i Piotra Świstaków, Franciszka, Zofię, Stanisławę Gwiazdowiczów, Teściów Mariannę, Kacpra Oleksiaków, Władysława Oleksiaka

11.00

+ Witolda Racino w 7 r. śm

12.30

+ Anielę Oświt (5gr)

18.00

+ Sylwestra Szeląga w 7 r. śm. Marię, Bronisława, Ryszarda, Leszka Popiel, Genowefę, Stanisława Szeląg

 

Poniedziałek, 6 listopada 2017 e

7.00

+ Cr Błażewiczów i Dąbrowskich, Reginę, Wiesławę, Henryka Dąbrowskich, Jadwigę, Stanisława Błażewicz

8.00

+ Anielę Oświt (6gr)

18.00

+ Wandę Błaszkiewicz 25 r. śm. Edwarda Błaszkiewicza w 30 r. śm. Cr Błaszkiewiczów.

 

Wtorek, 7 listopada 2017

7.00

+ Janinę, Piotra Wasilewskich, Dziadków Rybaków i Wasilewskich, Kazimierę Kąkol

8.00

+ Anielę Oświt (7 greg. )

18.00

+ Danutę Puchałę

 

Środa, 8 listopada 2017

7.00

+ Anielę Oświt (8 gr)

8.00

+ Stanisławę, Henryka Piekut

17.45

NOWENNA DO MATKI BOŻEJ NIEUSTAJĄCEJ POMOCY I MSZA ŚWIĘTA

 

Czwartek, 9 listopada 2017

7.00

+ Anielę Oświt (9 greg. )

8.00

+ Mariannę, Janusza Malenta, Wacława Oleszczuka, Cr Końków, Malentów, Mateńków, Oleszczuków

18.00

+Mariana Gepert

 

Piątek, 10 listopada 2017

7.00

+ Barbarę Zarzycką w 4 r. śm.

8.00

Św. Michał Archanioła

+ Anielę Oświt (10 gr)

18.00

+ Irenę, Aleksandra Dełbakowskich, CR Dełbakowskich, Hannę i Pawła Czarneckich, Cr Czarneckich

 

Sobota, 11 listopada 2017

7.00

+ Anielę Oświt (11gr)

8.00

Rez.

18.00

W int. ks. Marcina

Niedziela 29 Październik
7.00 + Stanisława, Aleksandrę, Wincentego Wąsików, Aleksandra, Helenę Kaze, Reginę Jaworską
8.30 Dz-błag. W 5 r. ślubu Eweliny i Łukasza z prośbą o potrzebne łaski i Boże błog. Dla jubilatów oraz w podziękowaniu za szczęśliwe narodzenie syna Wojtusia.
10.00 + Cr Szatkowskich, Helenę, Zdzisława, Ryszarda, Stanisława Siwek
11.00 + Tadeusza Cieślaka, rodziców Juliannę i Józefa, Władysławę i Bronisława
12.30 + Andrzeja Kozłowskiego (29 gr)
18.00 + Zdzisława Skarżyńskiego w 17. r. śm. CR Skarżyńskich i Wąsowskich

Poniedziałek 30 Październik
7.00

8.00 + Andrzeja w 23 r. śm i Janinę Osipiuk
12.00 Pogrzeb + Adam Olesiewicz
18.00 + Andrzeja Kozłowskiego (30 gr)

Wtorek 31 Październik
7.00 + Stanisława, Bronisława, Amelię, Kazimierza Szarejko
8.00 + Marię, Stanisława, Rysia Radkowskich, Henrykę, Stanisława, Jerzego, Andrzejka Czerbniak
18.00 + Irenę Duda w 11 r. śm.

1 Listopad
7.00 + Adama Paszwińskiego
8.30 + Barbarę oraz zm. z Cr. Stawskich, Bonczków, Winszów i Wierzchowskich
10.00 + Rodziców Helenę i Franciszka Świstaków, męża Henryka Oleksiaka, dziadków Salomeę i Piotra Świstaków
11.00

12.30 + Anielę Oświt (1 gr)
17.00 Nieszpory za zmarłych
18.00

2 Listopad
7.00 + Irenę w 6 r. śm. Zygmunta w 8 r. śm. Cr. Wieczorków i Gray
8.00 + Sylwię Borowiecką
9.00 Msza Sw. I procesja z modlitwą wypominkową za zmarłych
18.00 + Anielę Oświt (2 gr)

3 Listopad
7.00 Anielę Oświt (3 gr)
8.00 ŻR
18.00

4 listopad
7.00 + Anielę Oświt (4gr)
8.00 + Karola Grabowskiego, Stanisławę , Jana Janiak, Walentego Jasińskiego, Mariannę i Mariana Zwolskich, Urszulę, Władysława Lipczyńskich
18.00 + Tadeusza Stańczaka oraz jego rodziców Czesławę i Władysława Stańczak